Kato Twqto Swqto-6 [๖ พระเยซู - พระผู้สอน และ พระผู้รักษา] - Nyishi

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เล่มที่ 6 ของชุดสื่อบันทึกเสียงที่มีภาพประกอบ เรื่องมาจากพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซู จากพระธรรมมัทธิว และมาระโก สำหรับการประกาศ การสร้างคริสตจักร และคำสอนของคริสเตียน

รหัสรายการ: 38246
ความยาวของรายการ: 33:17
ชื่อภาษา: Nyishi
อ่านบทความ
ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

Don't be Proud

4:39

1. Don't be Proud

รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน

1:09

2. รูปภาพที่ 1 พระเยซูสั่งสอนประชาชน

รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง

0:50

3. รูปภาพที่ 2 บ้านสองหลัง

รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า

1:14

4. รูปภาพที่ 3 อย่าซ่อนความสว่างของพระเจ้า

รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว

1:12

5. รูปภาพที่ 4 ชาวโรมันทำร้ายชาวยิว

รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า

1:03

6. รูปภาพที่ 5 การอธิษฐานต่อพระเจ้า

รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช

0:55

7. รูปภาพที่ 6 คนชั่วหว่านวัชพืช

รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ

1:09

8. รูปภาพที่ 7 พระเยซูกับเด็กๆ

รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ

0:48

9. รูปภาพที่ 8 ผู้เลี้ยงแกะและแกะ

รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย

1:18

10. รูปภาพที่ 9 คนใช้ที่ไม่ยอมให้อภัย

รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน

1:21

11. รูปภาพที่ 10 คนงานรับค่าจ้างของตน

รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู

1:28

12. รูปภาพที่ 11 หญิงห้าคน ที่อยู่นอกประตู

รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้

1:24

13. รูปภาพที่ 12 นายกับคนรับใช้

รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา

1:18

14. รูปภาพที่ 13 พระเยซูรับบัพติศมา

รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก

1:20

15. รูปภาพที่ 14 พระเยซูเลือกสาวก

รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง

1:02

16. รูปภาพที่ 15 ชายโรคเรื้อนคนหนึ่ง

รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา

1:09

17. รูปภาพที่ 16 ชายผู้ถูกหย่อนลงมาจากหลังคา

รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ

1:32

18. รูปภาพที่ 17 พระเยซูรักษาชายมือลีบ

รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง

1:05

19. รูปภาพที่ 18 พระเยซูทำให้ลมพายุสงบลง

รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน

1:21

20. รูปภาพที่ 19 หญิงคนหนึ่งท่ามกลางฝูงชน

รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว

1:06

21. รูปภาพที่ 20 พระเยซูกับเด็กที่ตายแล้ว

รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว

1:11

22. รูปภาพที่ 21 พระเยซูกับหญิงต่างด้าว

รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง

1:05

23. รูปภาพที่ 22 พระเยซูกับชายหูหนวกพูดติดอ่าง

รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด

1:01

24. รูปภาพที่ 23 พระเยซูรักษาชายตาบอด

รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า

1:25

25. รูปภาพที่ 24 พระเยซูรักษาเด็กถูกผีเข้า

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 2010 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา สำหรับคำถามเกี่ยวกับการใช้บันทึกเหล่านี้ที่อนุญาต หรือเพื่อขออนุญาตแจกจ่ายซ้ำด้วยวิธีอื่นนอกเหนือจากที่อนุญาตข้างต้น

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดฟรี - ที่นี่ท่านสามารถค้นหาบทความต่างๆ ของจีอาร์เอ็นในภาษาต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ และสื่ออื่นๆ ที่สามารถดาวน์โหลดได้

สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" - สื่อบันทึกเสียงชุด "ดู ฟังแล้วรับชีวิต" มีทั้งหมด 8 ชุด แต่ละชุดมีภาพประกอบ 24 ภาพ สื่อชุดนี้สามารถใช้ในการประกาศและสอนชีวิตคริสเตียน อีกทั้งมีบทเรียนจากบุคคลในพระคัมภีร์เดิม ชีวิตของพระเยซูและคริสตจักรในยุคแรกๆ สื่อชุดนี้ได้บันทึกเสียงแล้วหลายร้อยภาษา

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบของจีอาร์เอ็น - 1: การแบ่งปันข่าวประเสริฐแบบง่ายๆ - เรื่องนี้กล่าวถึงวิธีการต่างๆ ของจีอาร์เอ็น ในการนำสื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบไปใช้ในพันธกิจต่างๆ

วิธีใช้สื่อบันทึกเสียงพร้อมภาพประกอบ - 2: สอนข่าวประเสริฐที่ละเอียดมากขึ้น - เรื่องนี้อธิบายถึงผู้ฟังสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้อย่างไร และทำไมเรื่องราวถึงมีคำอธิบายน้อย

ห้องสมุดสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐของจีอาร์เอ็น - เจ็ดสิบกว่าปีที่นักบันทึกเสียงขององค์กรจีอาร์เอ็นได้บันทึกเสียงภาษาของชนกลุ่มน้อยต่างๆ และได้ผลิตสื่อบันทึกเสียงข่าวประเสริฐมากมาย

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?