The Return of Christ

The Return of Christ

சுருக்கமான வருணனை: Tells of Christ's promise to return. How, why, and when. What will happen to the unsaved. Must be ready. Invitation.

உரையின் எண்: 111

மொழி: English

கருப்பொருள்: Sin and Satan (Judgement, Shame, Punishment for guilt); Christ (Saviour of Sinful Men); Living as a Christian (Joy, happiness, rejoicing); Eternal life (Salvation); Life event (Death); Bible timeline (End Time, Second Coming)

சபையினர்: General

பாணி: Monolog

பகுப்பு: Bible Stories & Teac

செயல்நோக்கம்: Evangelism

வேதாகம மேற்கோள்: Paraphrase

நிலை: Approved

இந்த விரிவுரைக்குறிப்பு பிறமொழிகளின் மொழிபெயர்ப்பிற்கும் மற்றும் பதிவு செய்வதற்கும் அடிப்படை வழிகாட்டி ஆகும். பல்வேறு கலாச்சாரங்களுக்கும் மொழிகளுக்கும் பொருத்தமானதாக ஒவ்வொரு பகுதியும் ஏற்ற விதத்தில் இது பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.சில விதிமுறைகளுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் ஒரு விரிவான விளக்கம் தேவைப்படலாம் அல்லது வேறுபட்ட கலாச்சாரங்களில் இவை தவிர்க்கப்படலாம்.

உரையின் எழுத்து வடிவம்

Before Jesus went up to heaven, He told His friends, "Some day I will return to the earth." Jesus does not lie; all His words are true. He will come back again to this world. God teaches us that one day the heavens will open; a trumpet will sound; the angels (chief angel) of God in heaven will shout. After that Jesus will come down from heaven in a big cloud. Every person in the whole world will see Jesus.

Why is Christ (Jesus) coming a second time? He is coming to take His followers with Him to His home above. These are all who believe in Him and repent from their sins and obey and follow Him. (He is the Redeemer and healer for all people. He gave his life to pay the cost of our sin.) He told us that when He comes, He will raise up (to life) all those who are his, from their graves (all those who have died trusting in Jesus). He will give them new bodies. He said in His book that He would come down with a shout from the skies. Those who are dead in Christ (Jesus) will rise first, and those who are still alive will go with them. They will all rise to meet Him together in the sky. (This will all happen in the wink {twinkling} of an eye.) They will then be with Him forever.

What will happen to those people who do not follow Jesus? Jesus is going to punish all the people who have evil in their hearts (who have not followed Him). [1969 Version: Jesus is going to burn up this whole earth; everything will mel in the great heat. All the people who have not followed Jesus will burn in the fire. After that they will go to hell.] They will be sent to hell with Satan and all of his demons. They will not die in the fire; they will live (burn) forever, burning in the hot flames (in this place where the worm doesn't die, and the fire doesn't go out). That is god's punishment to all people who don't believe in Him and follow His words.

When will Jesus come back to earth? Only God knows. He did not tell us when. We only know that He will come back at any time (soon) and that we should be ready for His coming.

Listen friends, do you want to be ready to meet Jesus when He comes? Repent of your sins. Thank Jesus for dying for your sins. Receive Jesus into your heart. After you have received Jesus, you should live to please Him. Tell others about this new life that Jesus gives to those who follow Him. Then you won't be ashamed when Jesus comes. You will meet Him with joy.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons