இந்த உரையின் பதிவுகள்: Repent and Believe

54 இருந்து 1 முதல் 54 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Agwagwune: Abini [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Bolewa [Nigeria, Bauchi] - Repent and Believe

Burka [Nigeria, Bauchi] - Tradition

Bu: Zarandawa [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Chepang: Eastern [Nepal] - Words of Life 2

Dikaka [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Dingi [Nigeria, Kaduna] - Can We Escape

Duguri [Nigeria, Bauchi] - Heaven and Hell

Duguza [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Duguza [Nigeria, Plateau] - The Way to Heaven

Fachara [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Gamai [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Gyaazi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Gyam [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Hmong: Blue [Myanmar, Shan State] - Creation to Christ

Izere [Nigeria, Plateau] - Words of Life 2

Jimbin [Nigeria, Bauchi] - Can We Escape

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 2

Kami [Nigeria, Niger] - Fear Not

Kamuku [Nigeria, Niger] - Words of Life

Kariya: Wudufa [Nigeria, Bauchi] - God and Laws

Kenyang: Lower [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life 2

Kinabatangan, Upper [Malaysia, Sabah] - Words of Life 2 w/ SINABU

Kinabatangan, Upper [Malaysia, Sabah] - Words of Life

Kodei [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Kugama [Nigeria, Adamawa] - Becoming a Friend of God

Kushi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Longuda: Guyuk [Nigeria, Adamawa, Guyuk] - Words of Life w/ LONGUDA

Longuda: Jessu [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Mak: Zoh [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Mangar [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Mangas [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Maya [Nigeria] [Nigeria, Adamawa] - Becoming a Friend of God

Mbe [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Miship [Nigeria, Plateau] - Words of Life 2

Ngas [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Nnam [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Nsele [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Pangu [Nigeria, Niger] - Words of Life

Pero [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 1

Polci: Buli [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Ruruma [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Shoo-Minda-Nye: Shoo [Nigeria, Taraba] - Words of Life 2

Tal [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Tamang, Eastern [Nepal] - Words of Life 1

Tarok [Nigeria, Plateau] - Words of Life

Tharu: Nawalparasi [Nepal, Nodha Gaun] - Words of Life w/NEPALI

Tsagu [Nigeria, Bauchi] - The Way to Heaven

Utugwang-Irungene-Afrike: Mbe East [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Vere: Ugi [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Walungge [Nepal, Mechi] - The Plain Facts

Yala: Yala Ogoja [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Youm [Nigeria, Plateau] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?