இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Holy Spirit Brings Liberty

29 இருந்து 1 முதல் 29 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Balantak [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 2

Banggai [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

Dodomona [Papua New Guinea] - Words of Life 2

Dodomona [Papua New Guinea] - Words of Life 1

Estonian [Estonia] - Words of Life 1

Fulfulde, Fulbe Ladde [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life 3

Gitxsan [Canada, British Columbia] - Words of Life

Kayan [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - Good News

Kayan [Indonesia, Kalimantan Timur (East)] - Words of Life for Women 2

Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life 2

Kikamba [Kenya, Kajiado] - Words of Life 4

Kinyarwanda [Rwanda] - Words of Life 3

Kipsigis [Kenya, Bomet] - Words of Life 3

Lahu: Na [China, Yunnan] - Words of Life 1

Miju [India, Assam] - Words of Life 3

Naga, Konyak [India, Assam] - Words of Life 2

Naga, Maring [India, Manipur] - Words of Life

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 4

Navajo [United States of America, Arizona] - Words of Life 2

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 2

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Follow Up Messages

Poula, Poumai [India, Manipur] - Words of Life

Rotuman [Fiji] - Words of Life

Rundi [Burundi] - Words of Life 4

Saluan [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Evangelism Messages

Sicilian [Italy] - Words of Life

Stoney [Canada, Alberta] - Words of Life

Tuvalu [Tuvalu] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?