இந்த உரையின் பதிவுகள்: Everyone must Stand Before God

107 இருந்து 1 முதல் 107 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Achode [Ghana, Volta] - Words of Life

Afade [Nigeria, Borno] - Words of Life

Ale [Ethiopia] - Words of Life

Ale: Dobase [Ethiopia] - Words of Life

Amdo: Qinghai [China, Qinghai, Huang yuan] - Are You Going to Heaven?

Angkola [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Anyin: Aowin [Ghana, Western] - Words of Life 1

Arabic, Sudanese Juba [South Sudan] - Words of Life 2

Basketto [Ethiopia] - Words of Life

Bima [Indonesia, Nusa Tenggara Barat (West)] - Words of Life

Bobo Madare, Southern [Burkina Faso] - Words of Life

Bobo Madare, Southern: Benge [Burkina Faso, Houé] - Words of Life

Boga & Pokta [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Borana: Gabbra [Ethiopia] - Words of Life 1

Cakchiquel: Yepocapa & Acatenango [Guatemala] - Words of Life

Chakali [Ghana, Upper West] - Words of Life

Doghosie [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life

Doka Avong [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Dzuungoo: Dzungo [Burkina Faso, Kénédougou] - Words of Life

Ende [Indonesia] [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), Flores] - Words of Life

Erohwa [Nigeria, Delta] - Words of Life

Fulfulde, Northeastern Burkina Faso: Liptaakoore [Burkina Faso, Sèno] - Words of Life

Fulfulde, Western Niger: Barani [Burkina Faso, Houé] - Words of Life w/ FULFULDE: Gourmantche

Fulfulde, Western Niger: Gourmantche [Burkina Faso, Gourma] - Words of Life

Gan [Burkina Faso, Poni] - Words of Life 2

Gurage: Soddo [Ethiopia] - Words of Life

Gwandara: Nisaba [Nigeria, Niger] - Words of Life

Hema [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2

Hruso [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Hui: Qinghai [China, Qinghai, Xining (Hsi-ning)] - God is One

Isaro-Sate [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Isaro-Sate [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 1

Iyara: Ijumu [Nigeria, Lagos] - Words of Life

Japreria [Venezuela, Amazonas] - Palabras De Vida Y Cantos

Jawa: Cirebon [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life

Kalamse: Loroni [Burkina Faso, Sourou] - Words of Life

Kambera [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life

Kambu [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Karaboro, Eastern [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life 2

Kendari [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life

Khatak [Pakistan, KPK] - Words of Life

Kibudu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2 w/ BANGALA songs

Kisanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life

Komering [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Krongo [Sudan] - Words of Life

Ladakhi [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Lalla [Nigeria, Adamawa] - Words of Life 2

Libido [Ethiopia] - Words of Life

Lingala: Brazzaville [Congo, Republic of the, Brazzaville] - Becoming a Friend of God

Logo: Lolia [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2

Lushai [India, Mizoram] - Words of Life 1

Luyia: Lwisukha [Kenya, Kakamega] - Words of Life

Madi, Southern [Uganda] - Words of Life 2

Madura [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Malagasy, Tsimihety [Madagascar] - Words of Life

Malay, Central: Pasemah [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Malay, Standard [Malaysia] - Words of Life

Malay, Standard [Malaysia] - Words of Life

Marathi [India, Maharashtra] - Words of Life 2

Mesqan [Ethiopia] - Words of Life

Mishmi: Sulikota [India, Assam] - Words of Life

Mixteco de Mixtepec [Mexico, Oaxaca, Tlaxiaco] - About Jesus

Moore: Yana [Burkina Faso, Gourma] - Words of Life

Moore: Zaore [Burkina Faso] - Words of Life

Moronene [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life

Moru: Kadiro [South Sudan, West Equatorial State] - Words of Life 2

Mu Bomu [Mali, Mopti] - Words of Life 2

Naga, Konyak [India, Assam] - Words of Life 2

Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 3

Nasa Yuwe: Pitayo [Colombia, Cauca] - Words of Life 2

Natuoro [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life

Ninzam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Noumou [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life

Nyongnepa [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life 1

Pamona [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life

Pougouli [Burkina Faso, Bougouriba] - Words of Life 2

Pumi, Southern [China, Yunnan] - Words of Life

Redjang [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Rendille [Kenya, Marsabit] - Words of Life 2

Rewa Urdu [India, Madhya Pradesh] - Words of Life

Sabu [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life

Sangir. [Indonesia, Sulawesi Utara (North), Sangir] - Words of Life

Saraiki: Multani [Pakistan, Punjab] - Gospel Messages

Saraiki: Reasiti [Pakistan, Punjab] - Words of Life

Sasak [Indonesia, Nusa Tenggara Barat (West)] - Words of Life

Senoufo, Nanerige [Burkina Faso, Kénédougou] - Good News

Senoufo, Sicite [Burkina Faso, Kossi] - Words of Life

Sherdukpen [India, Assam] - Words of Life

Sidamo [Ethiopia] - Words of Life 2

Simte [India, Manipur] - Words of Life

Sininkere [Burkina Faso, Sanmatenga] - Words of Life

Songhay, Humburi Senni: Maranse [Burkina Faso, Sanmatenga] - Words of Life

Sunda [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Tala [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Tsobo [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Turka [Burkina Faso, Komoé] - Words of Life

Tyap: Fantswam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Uab Meto [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), Timor island] - Words of Life

Uyghur: Urumqi [China, Xinjiang Uyghur] - God is One

Vigue [Burkina Faso, Houé] - Words of Life

Wolio [Indonesia, Sulawesi Tenggara (Southeast)] - Words of Life

Yamba [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life

Yupik, Central [United States of America, Alaska] - Words of Life

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 5

Zayse [Ethiopia] - Words of Life

Zhili: Xianrenhe [China, Yunnan] - Words of Life

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?