இந்த உரையின் பதிவுகள்: The Resurrection

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Abu Hashi:m [Sudan] - Words of Life
Aceh [Indonesia, Aceh] - Words of Life
Acheron [Sudan] - Words of Life 1
Achi: Cubulco [Guatemala, Alta Verapaz] - Words of Life
Acholi [Uganda] - Words of Life 1
Adi: Padam [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life
Afar [Ethiopia] - Words of Life 1
Agarabi Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Aguaruna [Peru, Amazonas] - Words of Life
Ajao Group [Indonesia, Papua] - Words of Life
Akabara [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Akha [Myanmar, Shan State, Kengtung] - Words of Life 1
Akolet [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life
Akpafu-Lolobi [Ghana, Volta] - Words of Life
Alago [Nigeria, Nassarawa] - Words of Life
Alak: Ban Takiaw [Laos] - Words of Life
Alangan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Occidental Mindoro] - Words of Life 2
Alur [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1
Amene Kaiwo Ambai [Indonesia, Papua] - Words of Life
Ana [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life w/ ANA
Anal: Mulsum [India, Manipur] - Words of Life
Apinaye [Brazil, Tocantins] - Words of Life 1
Arabic, Tunisian [Tunisia] - Words of Life
Arawak [Suriname] - Words of Life
AreAre [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Aren [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Arigidi: Gasi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Asa [Tanzania] - Words of Life
Ashaninca: Satipo [Peru, Apurimac] - Words of Life
Ashaninka: Apurimac [Peru, Apurimac] - Words of Life
Asmat: Shuwru [Indonesia, Papua] - Words of Life
Assamese [India, Assam] - Words of Life 1
Asu (Tanzania) [Tanzania] - Words of Life
Auyana Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Avatime [Ghana, Volta] - Words of Life
Ayore [Bolivia] - Words of Life 1
Babine [Canada, British Columbia] - Words of Life
Babur [Nigeria, Borno] - Words of Life
Bacama: Batta [Cameroon, Nord] - Words of Life
Bagheli [India, Madhya Pradesh] - Words of Life
Bajania [Pakistan, Sindh, Badin] - Words of Life
Bakairi [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life
Balanta: de Fora [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Mane [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Quentohe [Guinea-Bissau] - Words of Life
Baletha [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2
Baloi: Dzamba [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Bambatana [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Bamu: Lower [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Bangla [Bangladesh] - Words of Life (M)
Bangubangu: Nonda [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life
Banhum [Senegal] - Words of Life
Banziri [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Barapasi [Indonesia, Papua] - Words of Life
Bari [South Sudan, Central Equatorial State] - Words of Life 1
Basa[Nigeria] [Nigeria, Kogi] - Words of Life
Batak [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Batonu [Benin, Alibori] - Words of Life 1
Baure [Bolivia] - Words of Life
Beafada [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bedde [Nigeria, Yobe] - Words of Life
Bekwarrah [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Bena [Tanzania] - Words of Life
Benabena [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Bengali [India, Assam] - Words of Life
Bengali: Manbhum: Muchi [India, West Bengal] - Words of Life
Berta [Ethiopia] - Words of Life
Bhojpuri: Northern Standard [India, Bihar] - Words of Life w/ BHOJPURI
Bia Ge [Papua New Guinea] - Words of Life
Biak-Numfor Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life 1
Bicol [Philippines, Luzon] - Words of Life
Biga [Indonesia, Papua] - Words of Life
Bijago: Caravela [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bijago: Uno-Orango [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bilua [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Bimin [Papua New Guinea] - Words of Life
Binokid [Philippines, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur] - Words of Life 2
Biote [Senegal] - Words of Life
Bira [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Bitovondo [Indonesia, Papua] - Words of Life
Bku Finti [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Bodo: Kachari [India, Assam] - Words of Life 2
Boki [Nigeria, Cross River] - Words of Life 2
Bolewa [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Bonoi Buroro & Terarri Ambuna [Indonesia, Papua] - Words of Life
Bora [Peru, Loreto] - Words of Life
Bosman [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Brahui [Pakistan, Balochistan] - Words of Life
Breri Group [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Bubindi [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life
Budja: Bosambi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Bughotu [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life
Buhutu [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Buin [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Bukete: Dibaya [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life
Bulaka [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Burrum [Nigeria, Plateau] - Words of Life
Bussawa [Nigeria, Niger] - Words of Life
Bwikelebwe [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life
Cakchiquel: Oriental [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life
Canela: Ramkokamekra [Brazil, Maranhão] - Words of Life
Carib [Suriname] - Words of Life
Carrier [Canada, British Columbia] - Words of Life
Casiguran Dumagat [Philippines, Luzon, Central Luzon] - Words of Life
Cassanga [Guinea-Bissau] - Words of Life
Cayubaba [Bolivia] - Words of Life 1
Cebuano [Philippines, Visayas, Eastern Visayas, Leyte] - Words of Life 1
Chachi [Ecuador] - Words of Life
Chacobo [Bolivia] - Words of Life 1
Chagga: Mwika [Tanzania] - Words of Life
Chaldean [Iraq] - Words of Life
Chamacoco Ishiro [Paraguay, PA23, Bahia Negra] - Words of Life
Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life
Chichewa: Nyanja [Zimbabwe] - Words of Life
Chin, Asho [Myanmar] - Words of Life 1
Chin, Paite [India, Assam] - Words of Life 1
Chiquitano [Bolivia] - Words of Life
Chol: Tila [Mexico, Chiapas] - Words of Life 1
Chontal, Sierra de Oaxaca [Mexico, Oaxaca] - Words of Life
Choroti [Argentina, Salta] - Words of Life
Chrau: Jro [Vietnam] - Words of Life
Chuwabo [Mozambique] - Words of Life
C'lela [Nigeria, Kebbi] - Words of Life
Cocama-Cocamilla: Cocama [Peru, Loreto] - Words of Life
Crioulo [Guinea-Bissau] - Words of Life
Cuiba [Colombia, Arauca] - Words of Life
Daga Group [Papua New Guinea] - Words of Life
Dagbani [Ghana, Northern] - Words of Life
Dakti Thari [Pakistan, Sindh] - Words of Life
Dari [Afghanistan] - Words of Life 1
Dausame [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Dawawa Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Deno [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Deori [India, Assam] - Words of Life 1
Dilling [Sudan] - Words of Life
Dinka: Ciec [South Sudan] - Words of Life 1
Djan [Burkina Faso] - Words of Life
Duau: Siausi [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Duguza [Nigeria, Plateau] - Words of Life
Duya [Nigeria, Kaduna] - Words of Life 1
Ealeba & Waga Waga: Milne Bay [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life w/ TWELA
Ebira: Okene [Nigeria, Kwara] - Words of Life
Ekari [Indonesia, Papua] - Words of Life 2
Eleme [Nigeria, Rivers] - Words of Life
Eloyi [Nigeria, Plateau] - Words of Life
Enga: Mae [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life 1
Ese Ejja [Bolivia] - Words of Life 1
Eskimo: Labrador [Canada, Newfoundland] - Words of Life
Ezza [Nigeria, Benue] - Words of Life
Felupe: Suzana [Guinea-Bissau] - Words of Life
Finti: Mawesdia [Indonesia, Papua] - Words of Life
Fitor & Ortefan: Winsu [Indonesia, Papua] - Words of Life
Folopa: Suri [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Fore Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Ga [Ghana, Greater Accra] - Words of Life 1
Gade [Nigeria, Abuja Capital Territory] - Words of Life
Gadsup Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Gaiobara [Papua New Guinea, Milne Bay, Fergusson] - Words of Life
Gapa Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Garhwali: Tehri [India, Uttarakhand] - Words of Life 1
Gaviao, Para [Brazil, Pará] - Words of Life
Gbagye [Nigeria, Niger] - Words of Life
Geji [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Gela [Solomon Islands, Central Islands] - Words of Life
Gera [Nigeria, Bauchi] - Words of Life w/ HAUSA: Kano song
Ghanongga [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Gokana [Nigeria, Rivers] - Words of Life
Guajibo [Colombia, Arauca] - Words of Life 3
Guapore [Bolivia] - Words of Life
Guarani, Eastern Bolivian: Ava [Bolivia] - Words of Life 1
Guarani, Paraguayan [Paraguay] - Words of Life 1
Guaymi [Panama] - Words of Life
Guianese Creole French [French Guiana] - Words of Life
Gulfan [Sudan] - Words of Life
Gurung: Kaski [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI songs
Guruntum-Mbaaru [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Gwamhi-Wuri: Gwamhi [Nigeria, Kebbi] - Words of Life
Gwich'in: Fort Yukon [Canada, Northwest Territories] - Words of Life 1
Hahon [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life w/ Tok Pisin songs
Haisla [Canada, British Columbia] - Words of Life
Halbi [India, Madhya Pradesh] - Words of Life 1
Halia [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Hallam: Langwang [India, Assam] - Words of Life
Hano [Vanuatu] - Words of Life 1
Hausa: Kano [Nigeria, Kano] - Words of Life 2
Hausa: Sokoto [Nigeria, Sokoto] - Words of Life
Haya [Tanzania] - Words of Life
Hedam Afauw [Indonesia, Papua] - Words of Life
Hema [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2
Hiligaynon [Philippines, Mindanao] - Words of Life 2
Hmar [India, Assam] - Words of Life 2
Ho [India, Jharkhand] - Words of Life
Hrangkhol: Tripura [India, Tripura] - Words of Life
Huli [Papua New Guinea, Southern Highlands] - Words of Life 1
Hyam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Iamalele: Gwabegwabe [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Iban [Brunei] - Words of Life
Ibibio [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life
Ibo: Ikwerri [Nigeria, Rivers] - Words of Life
Icibemba [Zambia] - Words of Life
Idoma: Central [Nigeria, Benue] - Words of Life
Igedde [Nigeria, Benue] - Words of Life
Ignaciano [Bolivia] - Words of Life 2
Iha [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Ijaw: Amegi [Nigeria, Rivers] - Words of Life
Ijaw: Western [Nigeria, Delta] - Words of Life
Ik [Uganda] - Words of Life 3
Ilocano: Benguet [Philippines, Luzon] - Words of Life
Inupiatun, Northwest Alaska [United States of America, Alaska] - Words of Life 1
Iquito [Peru, Loreto] - Words of Life
Iroroutu Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Irula [India, Tamil Nadu] - Words of Life
Itonama [Bolivia] - Words of Life
Iwam [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Iwaro Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Jaban: Nerigo [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Jakalteko: Eastern [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 4
Jamweti Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Jarawa: Bununu [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Jarwony [Australia, Northern Territory] - Words of Life 2
Jebero [Peru, Loreto] - Words of Life
Je Group [Indonesia, Papua] - Words of Life
Jere: Ribina [Nigeria, Plateau] - Words of Life
Jingpho [Myanmar] - Words of Life
Jola-Felupe [Gambia, The] - Words of Life
Jola-Kasa [Senegal] - Words of Life
Jukun Kona [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Jumjum [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life
Jumleli [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu
Kadara: Adunu [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 3
Kagoma [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Kaguru [Tanzania] - Words of Life
Kaiso [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Kakabai [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Kakwa: Congo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2 w/ BANGALA songs
Kaliai-Kove [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life
Kamano-Kafe [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 1
Kambrau Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Kandozi-Chapra [Peru, Loreto] - Words of Life 1
Kangkanai: Benguet [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life 1
Kangri [India, Himachal Pradesh] - Words of Life
Kanjobal: San Juan Ixcoy [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life
Kanukuru [Nigeria, Borno] - Words of Life
Kanum Group [Indonesia, Papua] - Words of Life
Kanuri, Manga [Niger] - Words of Life 1 w/ TOUBBOU
Karen, Pwo Western [Myanmar] - Words of Life 1
Karonika [Senegal] - Words of Life
Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life
Katcha-Kadugli-Miri: Katcha [Sudan, Kurdufan] - Words of Life 1
Katla: Julud [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Katu: Pilu [Vietnam] - Words of Life
Kau Bru [India, Assam] - Words of Life 1
Kaulong [Papua New Guinea, West New Britain] - Words of Life
Kayah, Western [Myanmar] - Words of Life
Keraikerai [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Kerewo: Gibario [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Keyagana Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Khadia [India, Jharkhand] - Words of Life
Kham: Sat Gaun Khola [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI: Kathmandu
Khun [Myanmar] - Words of Life
Kibali [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Kibangubangu [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1
Kibet: Mouro [Chad, Salamat] - Words of Life
Kibira [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1
Kiche: Cunen [Guatemala] - Words of Life
Kifulero [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kihunde [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kikalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life 1
Kikamba [Kenya, Kajiado] - Words of Life 2
Kikumu: Mbaku [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life
Kikwange [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kilendu: Ndruna [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1
Kilombe [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Oriental] - Words of Life
Kimanga [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Kimbuba [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1
Kinandi: Butembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life 1
Kinyanga [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Kiriwina Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life 1
Kisukuma [Tanzania, Mwanza, Mwanza] - Words of Life
Kitali [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kitembo [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Kiwai, Northeast: Kope [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Kizimba [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Koli, Kachi [Pakistan, Sindh] - Words of Life 2
Koli, Wadiyara [Pakistan, Hyderabad] - Words of Life
Komo [Sudan] [South Sudan] - Words of Life
Konni [Ghana, Upper East] - Words of Life
Koriki [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Koro: Adunu [Nigeria, Abuja Capital Territory] - Words of Life
Kortala [Sudan] - Words of Life
Kounoua [Papua New Guinea, East New Britain] - Words of Life
Kpelle, Guinea [Guinea] - Words of Life 1
Kraho [Brazil, Maranhão] - Words of Life 2
Krikati-Timbira [Brazil, Maranhão] - Words of Life
Krongo: Abdulla [Sudan] - Words of Life
Kuay [Thailand, Surin] - Words of Life
Kumhali [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI
Kumiai [Mexico, Sonora] - Words of Life
Kuna, San Blas [Panama] - Words of Life
Kuna, San Blas: Bayano [Panama] - Words of Life 1
Kushi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Kuteb [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Kuuku-Ya'u [Australia] - Words of Life w/ ENGLISH songs
Kuvi [India, Odisha] - Words of Life 1
Kwaio [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Kwanga [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2
Kware [Papua New Guinea, Central] - Words of Life
Lahu: Na [China, Yunnan] - Words of Life 1
Laizo-Chin [Myanmar] - Words of Life
Langa-Langa [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Lango [Uganda] - Words of Life
Lani: Hittikima [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lani: Wodo Pyramid [Indonesia, Papua] - Words of Life
Lao [Laos] - Words of Life
Larim [South Sudan] - Words of Life
Laro [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Lau [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Lawa: Ban Sam [Thailand, North, Chiang Rai, Ban San] - Christ and His Resurrection
Lenakel [Vanuatu] - Words of Life 1
Lengo: Aola [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Lengua [Paraguay] - Words of Life
Lenkau [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life
Lepcha [India, Sikkim] - Words of Life 1
Lessau [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life
Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 1
Libua: Libuali [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Limbu: Phedappe [Nepal] - Words of Life
Lingala [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2
Lingelima [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Logo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2
Logooli [Kenya, Vihiga] - Words of Life
Logorik: Tallau [Sudan] - Words of Life
Lokoya [South Sudan, East Equatorial State] - Words of Life
Lombelo [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Lomia: Logotok [South Sudan] - Words of Life 1
Longuda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life
Longuda [Nigeria, Adamawa] - Words of Life w/ LONGUDA
Loraming [Côte d'Ivoire] - Words of Life
Lotha Naga [India, Nagaland] - Words of Life 2
Loven: Paksong [Laos] - Words of Life
Luba-Kasai [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1
Luba-Kasai [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life w/ TSHILUBA: kasai
Lucigga [Uganda] - Words of Life
Lumun [Sudan] - Words of Life
Lunda: Ndembu [Zambia] - Words of Life 1
Lushai [India, Mizoram] - Words of Life 1
Maasai [Kenya, Narok] - Words of Life 1
Mabu [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Maca [Paraguay] - Words of Life
Mada: Katanza [Nigeria, Kaduna] - Words of Life w/ HAUSA: Kano
Mada [Nigeria] [Nigeria, Plateau] - Words of Life
Madi [Uganda] - Words of Life 1
Madik Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Madi, Southern [Uganda] - Words of Life 2
Mai Brat Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life 1
Mairasih Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Maisin [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Maiwa [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Makong [Laos, Savannakhet] - Words of Life
Malango [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Mal Paharia [India, Jharkhand] - Words of Life 1
Mamvu: Tengo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Managalas: Wakue [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Manchet: Patani [India, Himachal Pradesh] - Words of Life
Mandari [South Sudan, Central Equatorial State] - Words of Life 1
Mandera [Cameroon, Extrème-Nord] - Words of Life
Mandinka [Senegal] - Words of Life
Mandinka [Senegal] - Words of Life w/ MANDINKA
Mangbutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 3
Manipuri [India, Manipur] - Words of Life 1
Manjaco: Baboque [Guinea-Bissau] - Words of Life
Manobo, Western Bukidnon [Philippines, Mindanao, Northern Mindanao, Bukidnon] - Words of Life
Mansoanca [Guinea-Bissau] - Words of Life
Mapudungun [Chile] - Words of Life
Marind Group [Indonesia, Papua] - Words of Life
Maropa [Bolivia, El Beni] - Words of Life
Marovo [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Marwari [Pakistan, Punjab] - Words of Life 5
Masam [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 2
Mat Bat Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Ma Wihi & Arti [Indonesia, Papua] - Words of Life
Mbe [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Mbembe, Tigon: Nzare [Cameroon, Nord-Ouest] - Words of Life
Mbulu [Tanzania] - Words of Life
Mbunda [Zambia] - Words of Life
Mehinaku [Brazil, Mato Grosso] - Words of Life
Meitei: Pan-gal [India, Manipur] - Words of Life
Mesaka [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life 1
Meyah [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Mian [Papua New Guinea] - Words of Life
Minavega [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Miri: Miching [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life
Mixtec, Acatlan: Tonahuixtla [Mexico, Puebla] - Words of Life
Mixtec, Penoles: Estetla [Mexico, Oaxaca, Etla] - Words of Life
Mixtec, Silacayoapan: Zahuatlan [Mexico, Oaxaca] - Words of Life
Mixtec, Tezoatlan [Mexico, Oaxaca] - Words of Life
Mixtec, Yucuna [Mexico, Oaxaca, Huajuapan, Santos Reyes Yucuna] - Words of Life
Mongbandi, South [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Mongo-Nkundu: Mpama [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1
Mono [Solomon Islands, Western] - Words of Life
Mono: Bubanda [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Mooi Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Mor Group [Indonesia, Papua] - Words of Life
Mufian: Supari [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Muhiang Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2
Mumuye: Dong [Nigeria, Taraba] - Words of Life w/ YORO songs
Mumuye: Lankaviri [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Munggei [Indonesia, Papua] - Words of Life w/ MUNGGEI
Naga, Angami [India, Nagaland] - Words of Life
Naga, Konyak [India, Assam] - Words of Life 1
Naga, Konyak [India, Assam] - Words of Life 3
Nagovisi [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Nalu [Guinea] - Words of Life 1
Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 1
Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 4
Nandi [Kenya, Nandi] - Words of Life 3
Navlopento [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Ndamba [Tanzania] - Words of Life
Nde [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Ndola [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Ndrukul: Liap [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life
Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life 4
Nepali: Pokhara [Nepal] - Words of Life
Newari: Patan [Nepal] - Words of Life 1
Ngaju [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - Words of Life
Ngamawa [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Ngbo [Nigeria, Benue] - Words of Life
Ngizimawa [Nigeria, Borno] - Words of Life
Ngombe: Yumba [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Nimboran [Indonesia, Papua] - Words of Life
Ninimb Memal Gal [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Njai [Nigeria, Adamawa] - Words of Life
Njwande [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Nkoya [Zambia] - Words of Life
Nobonob [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Nolobuna Afauw [Indonesia, Papua] - Words of Life
Nootka [Canada, British Columbia] - Words of Life w/ NOOTKA: Nitinat
Nuer: Western [South Sudan, Upper Nile] - Words of Life 1
Numana [Nigeria, Kaduna] - Words of Life
Nupe-Nupe-Tako [Nigeria, Niger] - Words of Life
Nyaheun: Nam Tuat [Laos] - Words of Life
Nyiha, Tanzania [Tanzania] - Words of Life
Nyishi: East Kameng [India, Assam] - Words of Life 2
Odkhi [Pakistan, Sindh] - Words of Life (H)
Oi: Inn Tea [Laos] - Words of Life
Olulumo-Ikom: Nkome [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Oniyan [Guinea] - Words of Life
Ontong Java: Luangiua [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Opameri [Nigeria, Edo] - Words of Life
Orau [India, Bihar] - Words of Life
Oromo: Arusi [Ethiopia] - Words of Life 1
Oron [Nigeria, Akwa Ibom] - Words of Life
Orya [Indonesia, Papua] - Words of Life
Osongomeno: Ntono [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life
Otuho [South Sudan, East Equatorial State] - Words of Life 1
Pa [Papua New Guinea, Western] - Words of Life 1
Pahari: Kotgarhi [India, Himachal Pradesh] - Words of Life
Palikur [Brazil, Amapá, Oiapoque] - Words of Life
Paluai [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life
Panaeate Group [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Pangwali: Kilari [India, Himachal Pradesh] - Words of Life
Papel: Biombo [Guinea-Bissau] - Words of Life 1
Parego [Solomon Islands, Makira] - Words of Life
Parkari [Pakistan, Sindh] - Words of Life 1
Parkari [Pakistan, Sindh] - Words of Life 3
Petats [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Pilaga: Toba-Pilaga [Argentina, Chaco] - Words of Life
Pileni [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Pinsi [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Pokomo: Lower [Kenya, Garissa] - Words of Life 2
Polci: Dir [Nigeria, Bauchi] - Words of Life w/ BULI
Polopa [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Porja: Jhordia [United States of America, Louisiana] - Words of Life
Porja: Konda [India, Andhra Pradesh] - Words of Life
Portuguese: Brazilian Portuguese [Brazil] - Words of Life 1
Prai: Southern [Thailand, Nan] - Words of Life
Pulaar: Fulacunda [Senegal] - Words of Life
Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (H)
Punjabi, Western: Taxila [Pakistan, Punjab, Taxila] - Words of Life
Quechua, Ancash: Huaraz [Peru, Ancash] - Words of Life 2
Quechua, Bolivia [Bolivia] - Words of Life 1
Quechua, Cuzco [India, Uttarakhand] - Words of Life 1
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life 2
Quichua, Otovalo [Ecuador, Imbabura, Otovalo] - Words of Life
Rabha [India, Assam] - Words of Life
Ri Hegure [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Rongmei Naga [India, Manipur] - Words of Life 2
Runyankole [Uganda] - Words of Life
Sadri [India, Jharkhand] - Words of Life
Salampasu [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life
Santali: Nepal [Nepal] - Words of Life
Saposa [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Saraiki: Reasiti [Pakistan, Punjab] - Words of Life
Saramacca [Suriname] - Words of Life
Satere [Brazil, Pará] - Words of Life
Saura: Orissa [India, Odisha] - Words of Life
Sauria Paharia: Litipara [India, West Bengal] - Words of Life 2
Sekani [Canada, British Columbia] - Words of Life
Selee [Ghana, Volta] - Words of Life
Sempatung [Malaysia] - Words of Life
Shambala [Tanzania] - Words of Life
Shan [Myanmar] - Words of Life 1
Shat: Tamaam [Sudan] - Words of Life
Shi [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life
Shina: Astori [Pakistan, Baltistan] - Words of Life
Shipibo-Conibo [Peru, Huanuco] - Words of Life 1
Shuar [Ecuador, Morona-Santiago, Macuma] - Words of Life
Shwaia [Sudan, Kurdufan] - Words of Life
Sindhi Bhil [Pakistan, Sindh] - Words of Life w/ SINDHI: Hindu & HINDI
Sirmuri: Dadahu [India, Himachal Pradesh] - Words of Life
Sogu [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Soninke [Mali, Kayes] - Words of Life 1
Souei: Thateng [Laos] - Words of Life
Sousou [Guinea] - Words of Life 1
Stieng [Cambodia] - Words of Life
Subanon, Margosatubig [Philippines, Mindanao, Zamboanga Peninsula] - Words of Life
Sumuri [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Sungkung [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - Words of Life
Swati [Eswatini] - Words of Life for Children
Tabati Enggros [Indonesia, Papua] - Words of Life
Tacana [Bolivia] - Words of Life 1
Tafi [Ghana, Volta] - Words of Life
Tagbanwa: Aborlan [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Tagbanwa: Coron [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Tairaha [Solomon Islands, Makira] - Words of Life
Tairora Group [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Taiwanese [Taiwan] - Words of Life
Tamajeq: East Tawallemet [Niger] - Words of Life
Tamang: Lamosangu [Nepal] - Words of Life w/ TAMANG: Eastern
Tamazight, Central Atlas [Algeria] - Words of Life 1
Ta'oih, Lower: Tong [Laos] - Words of Life
Tato Group [Indonesia, Papua] - Words of Life 1
Taupota [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Teheit Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Temein [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Teporapeu [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Thai, Northeastern [Thailand, Eastern] - Words of Life 1
Thimbukushu [Namibia] - Words of Life
Ticuna [Colombia, Amazonas, Leticia] - Words of Life 1
Tifal [Papua New Guinea, Sandaun] - Words of Life
Tigre [Eritrea] - Words of Life
Tigrinya [Ethiopia] - Words of Life 1
Tipin Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life
Titan [Papua New Guinea, Manus] - Words of Life
Toba [Argentina, Chaco] - Words of Life
Tobima [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Tohono O'odham [United States of America, Arizona] - Words of Life
Toicha [Sudan] - Words of Life
Tok Pisin [Papua New Guinea] - Words of Life
Tok Pisin [Papua New Guinea] - Words of Life
Toraja [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1
Trio [Suriname] - Words of Life
Tripuri [India, Assam] - Words of Life 1
Tsangla [Bhutan] - Words of Life
Tsikimba [Nigeria, Niger] - Words of Life
Tsonga [South Africa, Limpopo] - Words of Life
Tsuvadi Mumuce [Nigeria, Kebbi] - Words of Life
Tswana [Zimbabwe] - Words of Life
Tswana [Zimbabwe] - Words of Life 2
Turkana [Kenya, Turkana] - Words of Life 1
Tzotzil: Chenalho [Mexico, Chiapas] - Messages w/ TZOTZIL: Chamula
Tzotzil: Huixtan [Mexico, Chiapas] - Words of Life
Ubir [Papua New Guinea, Oro] - Words of Life
Uduk [South Sudan] - Words of Life 1
Uisai [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Uive [Nigeria, Benue] - Words of Life w/ TIV songs
Umm Heitan [Sudan] - Words of Life
Urat Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life 2
Ute-Southern Paiute: Chemehuevi [United States of America, California] - Words of Life
Vanatinae: Rambuso [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Vavatema [Vanuatu, Torba] - Words of Life
Veuru Moli [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life
Waata [Kenya, Isiolo] - Words of Life
Wabo [Indonesia, Papua] - Words of Life
Wai-Wai [Brazil, Pará] - Words of Life
Wajapi [Brazil, Pará, Northern] - Words of Life
Wali [Ghana, Upper West] - Words of Life
Wapan [Nigeria, Taraba] - Words of Life
Warji [Nigeria, Bauchi] - Words of Life
Warlpiri [Australia, Northern Territory] - Words of Life
Waropen Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Washo [United States of America, California] - Words of Life
Watindiga [Tanzania, Manyara, Babati Rural] - Words of Life
Wayana [Suriname] - Words of Life
Wedau: Kwamana [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life w/ GAYAVI
Weinami [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Wichi Lhamtes Nocten [Bolivia] - Words of Life
Wik-Mungkan [Australia] - Words of Life w/ WIK-NGATHAN
Wom Group [Papua New Guinea, Sandaun, East Sepik] - Words of Life
Xhosa [South Africa, Eastern Cape] - Words of Life for Children
Yache [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Yagaria [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life
Yakan [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life 2
Yala [Nigeria, Cross River] - Words of Life
Yanomamo Guaica [Brazil, Amazonas] - Words of Life
Yaruro [Venezuela, Apure] - Words of Life
Yawanawa [Brazil, Acre] - Words of Life
Yekhee [Nigeria, Edo] - Words of Life
Yele: Wulanga [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Yemsa [Ethiopia] - Words of Life
Yoruba [Benin] - Words of Life 1
Yuracare Beni [Bolivia] - Words of Life 1
Zaiwa: Kachin [Myanmar] - Words of Life
Zapotec, Sierra de Juarez [Mexico, Oaxaca] - Words of Life 2
Zapotec, Tabaa [Mexico, Oaxaca] - Words of Life
Zari: Zakshi [Nigeria, Bauchi] - Words of Life w/ HAUSA: Kano
Zarma [Benin] - Words of Life 1
டகலாக் [Philippines] - Words of Life 2
தமிழ் [India, Tamil Nadu] - Words of Life 1