இந்த உரையின் பதிவுகள்: Healing of Palsied Man

41 இருந்து 1 முதல் 41 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Are Are: Marau Sound [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life

Awa: Elakia [Papua New Guinea] - Words of Life

Benabena [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life

Bia Ge [Papua New Guinea] - Words of Life

Bugis [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

Cakchiquel: Solola [Guatemala] - Words of Life

Cakchiquel: Sur de Sacatepequez [Guatemala] - Words of Life

Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life

Chimanyika [Zimbabwe] - Words of Life

Chinanteco de Tepinapa [Mexico, Oaxaca, Choapam] - Words of Life

Evenki [Russia, Sakha (Yakutiya)] - Words of Life 2

Gela [Solomon Islands, Central Islands] - Words of Life

Ghari [Solomon Islands, Guadalcanal] - Words of Life

Golin [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life

Hano [Vanuatu] - Words of Life 1

Icelandic [Iceland] - Words of Life

Kamano-Kafe [Papua New Guinea, Eastern Highlands] - Words of Life 2

Kroo [Liberia] - Words of Life

Lau [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Lobaha [Vanuatu, Aoba/Maewo] - Words of Life

Makassar [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1

Merlava [Vanuatu, Torba] - Words of Life

More: Bolivia [Bolivia] - Words of Life

Nieuwa [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life

Orokolo [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life

Pileni [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life

Quechua, Cuzco: Caylloma [Peru, Apurimac] - Words of Life

Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - LLL 7 JESUS - Lord & Saviour

Sikaiana [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life

Simbo [Solomon Islands, Western] - Words of Life

Tairaha [Solomon Islands, Makira] - Words of Life

Tatuyo [Colombia, Vaupés] - Words of Life

Ubir [Papua New Guinea, Northern] - Words of Life

Vavatema [Vanuatu, Torba] - Words of Life

Zabana [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life

Zapoteco de Coatecas Altas [Mexico, Oaxaca, Ejutla, Coatecas Altas] - Words of Life 2

Zapoteco de Lachixío [Mexico, Oaxaca, Zimatlan] - Words of Life

Zapoteco de Loxicha [Mexico, Oaxaca, Pochutla] - Words of Life

Zapoteco de Mixtepec de Miahuatlán [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life

Zapoteco de Xanica [Mexico, Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life

Zapoteco de Yalálag [Mexico, Oaxaca] - Messages w/ ZAPOTECO: Betaza

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons