இந்த உரையின் பதிவுகள்: Do You Know God?

78 இருந்து 1 முதல் 78 வரை பொருட்களை காட்டுகிறது

Alkari [India, Maharashtra] - Words of Life

Anyang: Deyang-Usong [Cameroon, Sud-Ouest] - Words of Life

Balanta-Ganja [Senegal] - Message w/ BALANTA: Blip

Baya: Cameroun [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life

Budja: Bosambi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life

Bussa [Ethiopia] - Words of Life

Cakchiquel: Yepocapa & Acatenango [Guatemala] - Words of Life

Chacobo [Bolivia] - Words of Life 2

Chattisgarhi [India, Chhattisgarh] - Words of Life

Chilcotin [Canada, British Columbia] - Words of Life

Dangi [India, Gujarat] - Words of Life

Dass: Durr-Baraza [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Dengese [Congo, Democratic Republic of, Kasai-Occidental] - Words of Life

Dhodia [India, Gujarat] - Words of Life

Dolpa: Phoke [Nepal] - Words of Life w/ LHASAS

Erbore [Ethiopia] - Words of Life

Evand [Nigeria, Cross River] - Words of Life 2

Gurung: Syangja [Nepal] - Words of Life

Gusii [Kenya, Kisii] - Words of Life 2

Gwandara: Nisaba [Nigeria, Niger] - Words of Life

Hills Miri [India, Assam] - Words of Life

Hindi, Fijian [Fiji] - Words of Life 1

Iceve-Maci [Cameroon, Sud-Ouest, Akwaya] - Words of Life 1

Jakalteko: Eastern [Guatemala, Huehuetenango] - Words of Life 4

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 1

Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life

Kakwa: Congo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 1

Kambaata: Timbaro [Ethiopia] - Words of Life

Kanufi [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Kathodi [India, Maharashtra] - Words of Life

Kilika [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Kitali [Congo, Democratic Republic of, Kivu] - Words of Life

Kokan [India, Maharashtra] - Words of Life

Kolami, Northwestern [India, Maharashtra, Chandrapur] - Words of Life

Kora [India, Bihar] - Words of Life

Kupiya [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Kutin [Cameroon, Adamaoua] - Words of Life

Lacandon: Lacanja [Mexico, Chiapas] - Words of Life

Lambadi: Dornakal [India, Andhra Pradesh] - Words of Life

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 3

Logo: Ogambi [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Maithili [India, Bihar] - Words of Life 1

Malayalam [India, Kerala] - Words of Life

Marathi [India, Maharashtra] - Words of Life 2

Mboi [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Mewari [India, Rajasthan] - Words of Life

Miri: Miching [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life 1

Monpa, Kalaktang [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Nepali: Darjeeling [Nepal] - Words of Life 1

Nyangatom [Ethiopia] - Words of Life

Otomi de Temoaya [Mexico, Estado de México] - Words of Life 2

Paiwan [Taiwan] - Words of Life

Phake [India, Assam] - Words of Life

Pumi [China, Yunnan] - Words of Life 2

Quechua, Arequipa-La Union [Peru, Arequipa] - Do you know God?

Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life 2

Quechua, Northern Conchucos Ancash [Peru, Ancash] - "Do You Know God?"

Quiche: Joyabaj [Guatemala] - Words of Life 1

Sajalong [India, Arunachal Pradesh] - Words of Life

Sambal, Botolan [Philippines, Luzon, Central Luzon] - Words of Life

Sanga: Bujiyel [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Saura: Lanjiya [India, Odisha] - Words of Life

Shako [Ethiopia] - Words of Life

Sherpa: Solukhumbu [Nepal] - Words of Life w/ Namche Bazar and LHASA

Sidamo [Ethiopia] - Words of Life 2

Souei: Bung Sai [Laos] - Words of Life

Spanish: Latin America [Colombia] - Knowing More About God

Syuba [Nepal] - Words of Life w/ NEPALI songs

Tibetan, Central [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life

Tiwa [India, Assam] - Words of Life 1

Toto [Bhutan] - Words of Life 2

Walese [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Wom [Nigeria] [Nigeria, Adamawa] - Words of Life

Yache [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Yi: Hong [China, Yunnan] - Words of Life 2

Zay [Ethiopia] - Words of Life 2

Zayse [Ethiopia] - Words of Life

தமிழ் [India, Tamil Nadu] - Words of Life 1

தொடர்புடைய தகவல்கள்

ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் - இரட்சிப்பை பற்றியும் கிறிஸ்தவ ஜீவியத்தை பற்றியும் GRN ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளில் வேதாகம செய்திகளை ஆடியோவில் சுவிஷேச செய்திகளாக கொண்டுள்ளது.

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?