இந்த உரையின் பதிவுகள்: Creation and Redemption (dialogue)

மொழியின் பெயர்கள்கிடைக்கப்பெறும் பதிவுகள்
Adzera [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life
Afar [Ethiopia] - Words of Life 1
Ale: Dobase [Ethiopia] - Words of Life
Alsengg [Indonesia, Papua] - Words of Life
Amdo [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life
Amharic [Ethiopia] - Words of Life 2
Anak Dalam [Indonesia, Jambi] - Words of Life
AreAre [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Arosi [Solomon Islands, Makira] - Words of Life 1
Asmat, Central: Ayam [Indonesia, Papua] - Words of Life
Awadhi [Bihar] - Words of Life
Bagheli [Madhya Pradesh] - Words of Life
Bakalanga [Congo, Democratic Republic of, Shaba] - Words of Life
Balanta: Blip [Senegal] - Message w/ BALANTA: Blip
Balanta: de Fora [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balantak [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1
Balanta: Mane [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Naga [Guinea-Bissau] - Words of Life
Balanta: Quentohe [Guinea-Bissau] - Words of Life
Baluba Lubangule [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Baluchi, Pakistan [Pakistan, Balochistan] - Words of Life
Banhum [Senegal] - Words of Life
Bareli, Pauri: Madhya Pradesh [Madhya Pradesh] - Words of Life - Outreach
Batak Karo [Indonesia, Sumatera Utara (North)] - Words of Life
Beafada [Guinea-Bissau] - Words of Life
Berta [Ethiopia] - Words of Life
Bete, Daloa [Côte d'Ivoire] - Words of Life
Bhili: Banaswara [Madhya Pradesh] - Words of Life
Bhili: Dahod [Madhya Pradesh] - Words of Life
Bhili: Jhabua [Madhya Pradesh] - Words of Life
Biangai [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life
Bijago: Canhabaque [Guinea-Bissau] - Words of Life w/ BIJAGO: Bubaque
Bijago: Caravela [Guinea-Bissau] - Words of Life
Bijago: Uno-Orango [Guinea-Bissau] - Words of Life
Biote [Senegal] - Words of Life
Birwa [Botswana] - Words of Life
Bontoc Group [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Mountain Province] - Words of Life 2
Braj Bhasha: Antarbedi [Uttar Pradesh] - Words of Life - Outreach
Bru, Eastern [Laos] - Words of Life
Brushaski [Pakistan, Baltistan] - Words of Life
Buang [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life 2
Budja: Yaliambi [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Bukusu [Kenya] - Words of Life 2
Bundi [Papua New Guinea, Madang] - Words of Life
Cagayanon [Philippines, Mindanao, BARMM, Sulu] - Words of Life 1
Cheke Holo: Maringe [Solomon Islands, Isabel] - Words of Life
Chetty [Tamil Nadu] - Words of Life
Chinna Gadaba [Odisha] - Words of Life
CHRAU TT [Vietnam] - Words of Life
Chuj [Guatemala] - Words of Life
Cobiana [Guinea-Bissau] - Words of Life
Comanche [Oklahoma] - Words of Life
Cora, El Nayar: La Mesa del Nayar [Nayarit] - Words of Life
Cora, El Nayar: La Mesa del Nayar [Nayarit] - Good News
Crioulo [Guinea-Bissau] - Words of Life
Darlong [Assam] - Words of Life
Datooga: Barabayiiga [Tanzania] - Words of Life
Desa [Sarawak] - Words of Life
Dholuo [Kenya, Kisumu] - Words of Life 3
Didayi [Odisha] - Words of Life
Dogri [Jammu and Kashmir] - Words of Life 1
Dori'o [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Enga: Mae [Papua New Guinea, Enga] - Words of Life 1
Felupe: Calequisse [Guinea-Bissau] - Words of Life
Felupe: Suzana [Guinea-Bissau] - Words of Life
Fiome [Tanzania] - Words of Life
Garasia [Rajasthan] - Words of Life 2
Garo: Assam [Meghalaya] - Words of Life
Gawari [Jharkhand] - Words of Life
Geresi [Indonesia, Papua] - Words of Life
Ghale, Southern [Nepal] - Words of Life 1
Godwadi: Marwari [Gujarat] - Words of Life
Gojeri [Jammu and Kashmir] - Words of Life
Gondi: Dorla [Andhra Pradesh] - Words of Life
Guatuso [Costa Rica] - Words of Life
Gumuz: Ganza [ash-Shamaliyah] - Words of Life
Gurung: Gorkha [Nepal, Province 4, Gorkha] - Words of Life w/ NEPALI songs
Hahon [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life w/ Tok Pisin songs
Hakka: Mei Shen [Taiwan] - Words of Life
Hallam: Langwang [Assam] - Words of Life
Hassaniyya [Mauritania] - Words of Life
Hazong [Assam] - Words of Life 2
Hiligaynon [Philippines, Mindanao] - Words of Life 1
Hotec [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life 2
Hre: Son-Ha [Vietnam] - Words of Life w/ HRE: Son-Ha
Huave, San Mateo del Mar [Oaxaca, Tehuantepec] - Words of Life
Huichol [Jalisco] - Words of Life
Hweang Bauo [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - Words of Life
Ibaloi: Atok [Philippines, Visayas, Bohol, Baguio] - Words of Life w/ ILOCANO songs
Ilocano: Benguet [Philippines, Luzon] - Words of Life
Itza' [Belize] - Words of Life
Iwal [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life 2
Jabem [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life
Jaunsari [Uttarakhand] - Words of Life
Jola-Felupe [Gambia, The] - Words of Life
Jola-Kasa [Senegal] - Words of Life
Jola-Kasa: Esulalu [Senegal] - Words of Life
Jumjum [Upper Nile] - Words of Life
Kabola [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life 1
Kadazan Dusun [Sabah] - Words of Life
Kafa [Ethiopia] - Words of Life
Kaiso [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Kakchikel: Chimaltenango [Guatemala] - Words of Life
Kala [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life 2
Kalasha: Northern [Pakistan, KPK] - Words of Life
Kaliko [Congo, Democratic Republic of] - Words of Life 1
Kalinga, Tanudan: Minagali [Philippines, Luzon, Cordillera Region, Kalinga] - Creation & Redemption
Kambera [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East)] - Words of Life
Kanamarí [Amazonas] - Words of Life
Kangkanai: Benguet [Philippines, Luzon, Cordillera Region] - Words of Life 1
Kaore [Indonesia, Papua] - Words of Life
Karbi [Assam] - Words of Life
Karema [Papua New Guinea, Gulf] - Words of Life
Karen, Pa'o: Southern [Myanmar] - Words of Life
Karen, S'gaw [Myanmar] - Who Is Jesus?
Karen, S'gaw [Myanmar] - Following Jesus
Karmokar [Assam] - Words of Life
Kasseng [Laos] - Words of Life
Katang, Southern [Laos, Salavan] - Words of Life
Kayah, Western [Myanmar] - Words of Life
Kayan, Sarawak [Sarawak] - Words of Life
Kelabit [Sarawak] - Words of Life
Kena [Sudan] - Words of Life
Kenyah: Batu Belah [Malaysia] - Words of Life
Khamu [Laos] - Creation to Christ
Khmer [Cambodia] - Words of Life
K'iche' [Guatemala] - Words of Life 1
Kitharaka [Kenya] - Words of Life
Koho: Cil [Vietnam] - Words of Life
Kolha [Bihar] - Words of Life
Krahn, Eastern: Tchien [Liberia] - Words of Life
Kumauni: Soriyali [Uttarakhand] - Words of Life
Kumbar [Kerala] - Words of Life
Kumiai [Sonora] - Words of Life
Kurukh, Nepali [Nepal] - Words of Life
Kwalmaluwapo [Indonesia, Papua] - Words of Life
Kwara'ae [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life 1
Labo [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life 2
Lahu: Yellow [China, Yunnan] - Words of Life
Lakher [Mizoram] - Words of Life
Lango [Uganda] - Words of Life
Lao [Laos] - Words of Life
Laro [ash-Shamaliyah] - Words of Life
Lau [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Lauli [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), West Sumba] - Words of Life
Lawangan: Benua [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - Words of Life
Lepcha [Sikkim] - Words of Life 1
Lhomi [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life w/ LHASA songs
Lillooet [Canada, British Columbia] - Words of Life
Logo [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2
Lotha Naga [Nagaland] - Words of Life 1
Love' [Laos] - Words of Life
Ma'anyan [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - Words of Life
Mabaan [Upper Nile] - Words of Life 1
Mahsudi [Pakistan] - Words of Life
Mai Brat Group [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life 1
Maithili: Musahar [Nepal] - Words of Life
Malto [Jharkhand] - Words of Life
Mancanha [Guinea-Bissau] - Words of Life
Mandari [Central Equatorial State] - Words of Life 1
Mandinka [Senegal] - Words of Life
Mandinka [Senegal] - Words of Life w/ MANDINKA
Mangbetu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life
Manjaco: Baboque [Guinea-Bissau] - Words of Life
Manjaco: Pecixe [Guinea-Bissau] - Messages w/ MANJACO: Caio, etc
Manobo, Agusan [Antigua and Barbuda, Saint Mary] - Words of Life
Manobo, Cotabato [Philippines, Mindanao, BARMM, Maguindanao] - Words of Life
Manobo, Matigsalug [Philippines, Mindanao, Davao Region] - Words of Life
Mansoanca [Guinea-Bissau] - Words of Life
Marwari [Pakistan, Punjab] - Words of Life 1 (with HINDI)
Masaaba [Uganda] - Words of Life
Maya, Yucatec [Yucatan] - Words of Life
Menya [Papua New Guinea, Morobe] - Words of Life
Mesakiin: Dagiig [Sudan] - Words of Life
Mixtec, Yucuna [Oaxaca, Huajuapan, Santos Reyes Yucuna] - Words of Life
Mnong: Lam [Vietnam] - Words of Life
Mono: Bili [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Moopan [Tamil Nadu] - Words of Life
Moro [Sudan] - Words of Life 1
Moronene [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life
Moru: Kadiro [West Equatorial State] - Words of Life 1
Motlav [Vanuatu, Torba] - Words of Life
Murle [South Sudan] - Words of Life
Náhuatl de la Huasteca Occidental [San Luis Potosi] - Words of Life 1
Naikan: Chola [Kerala] - Words of Life
Nalu [Guinea] - Words of Life 1
Natugu: Ndeni [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Navajo [Arizona] - Words of Life 1
Neboa [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Neethakani [Andhra Pradesh, Neelwai Chinnor Taluk Adilabad] - Words of Life
Newari: Baglung [Nepal] - Words of Life
Newari: Balami [Nepal] - Words of Life
Newari: Dolkhali [Nepal] - Words of Life
Ngaju [Indonesia, Kalimantan Tengah (Central)] - Words of Life
Ngalong [Arunachal Pradesh] - Words of Life
Ngbaka [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Nghe: Se Kong [Laos] - Words of Life
Ngombe: Yumba [Congo, Democratic Republic of, Equateur] - Words of Life
Nicobarese, Car [India, Andaman and Nicobar Islands] - Words of Life
Nimboran [Indonesia, Papua] - Words of Life
Ninimb Memal Gal [Indonesia, Papua Barat (West Papua)] - Words of Life
Nyaturu [Tanzania, Singida, Singida] - Words of Life
Nyilamba [Tanzania] - Words of Life
Nyishi: East Kameng [Assam] - Words of Life 1
Oniyan [Guinea] - Words of Life
Oriya: Parangi Porja [Odisha] - Words of Life
Oriya: Sambalpuri [Odisha] - Words of Life
Ormu [Indonesia, Papua] - Words of Life
Oromo: Arusi [Ethiopia] - Words of Life 1
Orya [Indonesia, Papua] - Words of Life
Oyda [Ethiopia] - Words of Life
Pahari: Murree Hills [Pakistan, Azad Jammu and Kashmir] - Words of Life
Pahari-Potwari: Punchhi [Pakistan, Azad Jammu and Kashmir] - Words of Life
Palaung, Ruching [Myanmar] - Words of Life
Palawano, Southwest [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Panchpargania [Jharkhand] - Words of Life
Pangasinan [Philippines, Luzon, Ilocos Region] - Words of Life
Pangwali: Kilari [Himachal Pradesh] - Words of Life
Pania [Kerala] - Words of Life
Panikah [Chhattisgarh] - Words of Life
Papel: Biombo [Guinea-Bissau] - Words of Life 1
Papel: Safim [Guinea-Bissau] - Words of Life
Paradhi: Madhya Pradesh [Andhra Pradesh] - Words of Life
Paresi [Mato Grosso] - Words of Life
Pari [East Equatorial State] - Words of Life
Parkari [Pakistan] - Words of Life 1
Pashtu: Baluchi [Pakistan] - Words of Life
Pashtu: Dera Ismail Khan [Pakistan, KPK] - Words of Life
Phake [Assam] - Words of Life
Pileni [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Pnar [Meghalaya] - Words of Life
Poqomam: Central [Guatemala] - Words of Life
Powla [Indonesia, Papua] - Words of Life
Pulaar: Fulacunda [Senegal] - Words of Life
Punjabi: Pahari [Pakistan, Azad Jammu and Kashmir] - Words of Life
Quara [Israel] - Words of Life 1
Quechua, Ayacucho [Peru] - Words of Life 1
Quechua, Norte de Bolivia: Apolo [Bolivia, La Paz, Larecaja] - Words of Life 2
Rade [Vietnam] - Words of Life
Rai: Bantawa Bhojpur [Nepal] - Words of Life
Rai: Bantawa Bhojpur [Nepal] - Words of Life
Rai, Lohorong [Nepal] - Words of Life 2
Ralte [Myanmar] - Words of Life
Randuk [Sarawak] - Words of Life
Reli [Andhra Pradesh] - Words of Life
Rendille [Kenya] - Words of Life 1
Roglai, Northern [Vietnam] - Messages w/ ROGLAI: Southern
Rongao [Vietnam] - Words of Life
Rongmei Naga [Manipur] - Words of Life 2
Rundi [Burundi] - Words of Life 3
Sa'a [Solomon Islands, Malaita] - Words of Life
Saban [Sarawak] - Words of Life
Saek [Laos] - Words of Life
Samarenyo [Philippines, Visayas, Leyte] - Words of Life
Sandawe [Tanzania] - Words of Life
Sangir [Indonesia, Sulawesi Utara (North), Sangir] - Words of Life
Seraji: Inner [Himachal Pradesh] - Messages w/ SERAJI: Mandi, etc
Serere [Senegal] - Words of Life
Sherpa [Nepal] - Words of Life w/ LHASA songs
Shina: Astori [Pakistan, Baltistan] - Words of Life
Shina: Drasi [Jammu and Kashmir] - Words of Life
Sikaiana [Solomon Islands] - Words of Life
Sikkimese [Sikkim] - Words of Life 1
Silte [Ethiopia] - Words of Life
Sinasina [Papua New Guinea, Chimbu] - Words of Life
Sindhi: Musalmani [Pakistan, Sindh] - Words of Life 2 (M)
So: Nhommarath [Thailand] - Words of Life
Soninke [Mali] - Words of Life 1
So: Phalane [Laos] - Words of Life
Sousou [Guinea] - Words of Life 1
Sui: North [Laos] - Words of Life
Sui: Tunla [Laos] - Words of Life
Sunwar: Surel [Nepal] - Words of Life
Surigaonon [Philippines, Mindanao, Caraga Region] - Words of Life
Tagakaolo [Philippines, Mindanao, Davao Region, Davao del Sur] - Words of Life
Tagbanwa, Calamian [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Tagbanwa: Silanganon [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Palawan] - Words of Life
Tahoi [Laos] - Words of Life
Taman [Indonesia] [Indonesia, Kalimantan Barat (West)] - Words of Life
Tangkhul Naga [Manipur] - Words of Life
Tashena [Ethiopia] - Words of Life
Tawbuid, Eastern [Philippines, Luzon, Mimaropa Region, Occidental Mindoro] - Words of Life w/ TAWBUID: Western
Tayal [Taiwan] - Words of Life
Te Motu [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life
Teop: Rausara [Papua New Guinea, Bougainville] - Words of Life
Tepehuan, Sudoeste [Durango] - Words of Life
Teressa [India, Andaman and Nicobar Islands] - Words of Life
Termanu [Indonesia, Nusa Tenggara Timur (East), Rote] - Words of Life
Tharu: Khatima [Nepal] - Words of Life
Tharu: Khatima [Nepal] - Words of Life
Thompson [Canada, British Columbia] - Words of Life
Tira [ash-Shamaliyah] - Words of Life
Tiwi [Australia, Northern Territory, Wurrumiyanga (Nguiu)] - Words of Life
Tobelo [Indonesia, Maluku] - Words of Life
Tohono O'odham [Arizona] - Words of Life
Toraja [Indonesia, Sulawesi Selatan (South)] - Words of Life 1
Tripuri [Assam] - Words of Life 1
Tsangla [Bhutan] - Words of Life
Tzeltal: Oxchuc [Chiapas] - Words of Life 3
Tzotzil: Chamula: Totolapa [Chiapas] - Words of Life
Tzotzil: Chamula: Totolapa [Chiapas] - Words of Life
Tzotzil: Venustiano Carranza [Chiapas] - Words of Life
Uduk [South Sudan] - Words of Life 1
Utange [Cross River] - Words of Life 1
Vaiphei [Assam] - Words of Life
Vanikoro [Solomon Islands, Temotu] - Words of Life 1
Visayan: Aeta of Panay Is. [Philippines, Visayas, Iloilo] - Words of Life
Wanji [Tanzania] - Words of Life
Wedabo & Plebo [Liberia] - Words of Life
Yele [Papua New Guinea, Milne Bay] - Words of Life
Yis: You [Papua New Guinea, Oro, Emo River] - Words of Life
Yukpa [Venezuela] - Words of Life
Zapotec, Amatlan [Oaxaca, Miahuatlan] - Words of Life
Zapotec, Coatlan [Oaxaca] - Good News
Zapotec, Mitla [Oaxaca] - Words of Life
டகலாக் [Philippines] - A Christian Life - dialogue