Hoe om GRN oudiovisuele hulpbronne te gebruik - 2: Gaan Dieper

Hoe om GRN oudiovisuele hulpbronne te gebruik - 2: Gaan Dieper

Gaan Dieper

Inleiding

GRN oudiovisuele aanbiedings sluit in: "Goeie Nuus","Kyk, Luister & Lewe" en "Die Lewende Christus". Die skrifte vir hierdie aanbiedings is almal verhale uit die Bybel. Hulle is nie vertalings van die Bybel nie, maar hulle het ten doel om die boodskap van die Bybel eenvoudig en gepas te gee. Die oorspronklike skrifte het feitlik GEEN VERDUIDELIKENDE KOMMENTAAR nie.

Hoekom is dit so? Dit is omdat ons wil hê dat God se woord tot die hart van die hoorders moet spreek. Ons wil hê dat God sy boodskap moet bring aan diegene wat luister. Ons wil nie in die pad staan ​​of die uitkoms manipuleer deur aan te neem dat ons presies weet wat die boodskap is wat God te eniger tyd uit die Bybelverhaal wil gee nie. Die interpretasie van die Bybel kan beïnvloed word deur baie faktore soos teologiese agtergrond, wêreldbeskouing, kultuur en huidige omstandighede. Dit beteken NIE dat die Bybel nie absolute waarheid kommunikeer nie of dat elke interpretasie ewe geldig is. God mag en wel kies om verskillende aspekte van sy boodskap op verskillende tye uit verskillende verhale na verskillende mense te bring!

Primêre Doelwit

Deur hierdie 'hulpdokument' te gebruik, is dit belangrik om te besef dat ons doel is om mense te help om God se boodskap te hoor, nie om hulle te vertel wat die boodskap is of watter gevolgtrekkings hulle daaruit moet maak nie. Ons wil mense help om die verhaal oop te maak en daarin te kom en na God te luister.

Terloops, mondelinge kommunikeerders is dikwels beter daarin om die belangrike lesse uit 'n verhaal te put as diegene met 'n Westerse geletterdheidsagtergrond.

Leer en Kommunikasiestyle

Selfs binne een kultuur leer mense anders. Sommige kan uit 'n boek leer, ander moet vertoon word. Sommige onthou goed wat hulle hoor. Ander vergeet tensy dit neergeskryf word. Ook leer- en kommunikasiemetodes wissel aansienlik van kultuur tot kultuur. In 'n tradisionele samelewing het 'n 'jong' onderwyser baie min geloofwaardigheid. Dit is nie so in die Weste nie. In sommige kulture is die ouer vroue moontlik die draers van tradisie. In 'n ander sal dit die amptelike storievertellers wees.

Daar is baie vrae om te vra: "Kan mans vroue onderrig of andersom?", Kan 'n individu 'n mening uitspreek?", "Wie is die mense van invloed en mag?", "Watter kommunikasiestyl is geskik vir verskillende situasies - liedjies, dramaskilderye?", "Kan vrae gebruik word of is dit nie gepas nie?", "Vereis die kultuur dat u altyd moet saamstem, al stem u dit nie?", om maar net 'n paar te noem.

Goeie onderrig behels die verstaan ​​van die leer- en kommunikasiestyle van die teikengroep. Daar is geen "een grootte pas almal" benadering nie, maar daar is breë beginsels wat in baie situasies toegepas kan word.

Riglyne vir gebruik

As ons primêre doel is dat mense God se boodskap moet hoor, verstaan ​​en daarop reageer, wat kan ons doen om dit te vergemaklik?

1. Bid!

Dit is geestelike werk en die werk van die Heilige Gees is noodsaaklik as mense gered en groei in geloof en kennis van God. Hier is geen kortpaaie nie en geen alternatiewe nie. Gebed is noodsaaklik.

2. Begin by die begin en werk stadig

Begin waar moontlik met die skepping, maak verbindings met wat bekend is in die doelgroep. Moenie te veel materiaal te vinnig bedek nie. As u die GN of LLL aanbiedings gebruik, moet u vooraf voorberei waar die natuurlike breuke plaasvind, sodat u kan pouse en interaksie hê. Dit is waardevol om die hele verhaal tegelyk te hoor, sowel as om dit in paaiemente te hoor, sodat die 'gehoor' u kan lei. Vra hulle: "Wil u nou of môre meer hoor?"

3. Help mense om die verhaal te internaliseer

Herhaal die storie, speel dit weer, voer dit uit, laat hulle die verhaal aan u terug vertel en selfs om dit te verduidelik. Laat hulle miskien die storie speel.

4. Bou die kennisvlak op

Gebruik die Ou Testament verhale wat God se karakter en sy plan demonstreer. Moenie elke keer te veel nuwe materiaal bekendstel nie.

5. Gebruik gepaste ondervraging

Probeer oop vrae soos hierdie as dit gepas is. Dit is nie-direktief en kan met baie verhale gebruik word. Dit beteken dat u nie vir elke verhaal verskillende vrae hoef te onthou nie.

 1. Wat het jy van die storie gehou?
 2. Wat dink jy sal sommige mense dalk nie van die storie hou nie?
 3. Met watter karakter (indien enige) kan u die meeste identifiseer?
 4. Wat leer hierdie verhaal oor God?
 5. Wat leer hierdie verhaal ons oor mense?
 6. Watter reaksie wil u op hierdie verhaal, indien enige, lewer?
 7. Is daar enige vrae wat u oor die verhaal wil vra?

Aanvullende vrae kan gebruik word om hulle te help om bogenoemde vrae te beantwoord, bv. om te help met die beantwoording van vrae 5 (as u nie veel aanvanklike reaksie kry nie) Hoe het die skare gereageer toe Jesus die man met die verdorde hand genees het? Hoekom dink jy het hulle so gereageer?

Dit kan gepas wees om hulle te vra of hulle 'n storie soos hierdie in hul eie kultuur het. Laat hulle dit vir u vertel. Vra hulle hoe dit verskil van die verhaal wat jy vertel het?

Daar sal tientalle ander vrae wees wat in verskillende situasies gebruik kan word, afhangende van die verhaal of wat op die oomblik gebeur. Enkele voorbeelde hiervan is soos volg:

 1. Hoe sou u dorp/gesin/lewe anders wees as die mense Jesus se onderrig volg?
 2. Hoe lyk die situasie in hierdie verhaal of anders as u eie gesin of dorp?
 3. Wat dink jy moet die karakter in hierdie verhaal doen?
 4. Waarom dink jy het God/Jesus dit gesê/gedoen?

6. Wees kreatief en deel jou lesse

Dit is slegs 'n inleidende gids. As u 'n benadering gevind het wat nuttig en effektief geblyk het, deel dit dan met ons. As u foute gemaak het en dink dat ander daaruit kan leer, deel dit ook asseblief. Kontak ons ​​op die Terugvoerlyn.

Verwante inligting

Hulpbronne vir evangelisasie en Bybelonderrig - Global Recordings Network maak oudiomateriaal in duisende tale vir evangelisasie en basiese Bybelonderrig, saam met prenteboeke en oudiospelers wat met die hand opgewen word.

Hoe om GRN oudiovisuele hulpbronne te gebruik - 1: Deel die Evangelie - maklik gemaak - Hierdie artikel gee 'n inleiding tot die vele verskillende maniere waarop die GRN oudiovisuele hulpbronne in die bediening gebruik kan word.

Oudio en Oudiovisuele Materiaal - 'n Wye verskeidenheid kultureel toepaslike hulpbronne in meer as 6000 tale, veral geskik vir mondelinge kommunikeerders.