Leerstellige verklaring

Leerstellige verklaring

GRN het die Geloofsverklaring van die World Evangelical Allianceaangeneem. Op hierdie manier identifiseer ons onsself met 'n organisasie wat wêreldwyd in evangeliese kringe bekend en gerespekteer is en evangeliese groepe uit feitlik elke land verteenwoordig.

Ons glo

...in die Heilige Skrif soos oorspronklik deur God gegee, goddelik geïnspireer, onfeilbaar, volkome betroubaar; en die hoogste gesag in alle sake van geloof en gedrag...

Een God, bestaan ​​ewig in drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees...

Ons Here Jesus Christus, God manifesteer in die vlees, Sy maagdelike geboorte, Sy sondelose menslike lewe, Sy goddelike wonderwerke, Sy plaasvervangende en versoenende dood, Sy liggaamlike opstanding, Sy hemelvaart, Sy bemiddelingswerk en Sy persoonlike terugkeer in krag en heerlikheid....

Die Redding van die verlore en sondige mens deur die gestorte bloed van die Here Jesus Christus deur geloof afgesien van werke, en wedergeboorte deur die Heilige Gees...

Die Heilige Gees, deur wie se inwoning die gelowige in staat is om heilig te lewe, om vir die Here Jesus Christus te getuig en te werk...

Die Eenheid van die Gees van alle ware gelowiges, die Kerk, die Liggaam van Christus...

Die Opstanding van beide die geredde en die verlorenes; die wat gered is tot die opstanding van die lewe, die wat verlore is vir die opstanding van die verdoemenis.

Vind meer uit