Kernwaardes

Kernwaardes

1. Die Noodsaaklikheid van die Evangelie

Sonder die Goeie Nuus van die Here Jesus Christus is mense vir ewig van God geskei. Die Evangelie is die krag van God tot Redding van elkeen wat glo (Rom 1:16). En, "Elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word" (Rom 10:13). Redding word by niemand anders gevind nie, want daar is geen ander naam onder die hemel wat aan mense gegee is waardeur ons verlos moet word nie. (Han 4:12)

2. Afhanklikheid van God

Geloof in God en afhanklikheid van hom is sedert die stigting daarvan ingebou in die struktuur van die missie. Dit word bewys deur ons verbintenis tot gebed as die primêre strategie vir elke aspek van ons missie. Elke ander strategie moet gebed volg en in ooreenstemming wees met die waardes van die Koninkryk van God. Ons skram nie weg van die groot uitdaging van ons visie nie. Met God is alles moontlik.

3. Die waarde om die boodskap te hoor

"Geloof kom deur die boodskap te hoor" (Rom 10:17) Vir diegene wat nie lees nie, nie kan of wil lees nie, is gehoor moontlik die enigste manier waarop hulle die woord van God kan ontvang. Selfs vir baie wat wel lees, kan die boodskap wat op kultureel toepaslike wyse gekommunikeer word, die boodskap hoor, onder die krag van die Heilige Gees 'n groot impak hê. Opnames is 'n effektiewe manier om mense in staat te stel om die boodskap te hoor.

4. Besorgdheid oor klein mense groepe

Geen mense of taalgroep sal weens die omvang van die GRN se strategie uitgesluit word nie. As behoorlike navorsing aandui dat opnames nodig is vir die mense om die Evangelie te hoor, sal GRN met God se hulp in hierdie behoefte probeer voorsien.

5. 'n Gesindheid van dankbare lof

Ons neem die Skriftuurlike opdragte ter harte om altyd bly te wees en in alle omstandighede dankie te sê (1 Tess. 5:16-18). Dit is ons begeerte om die vreugde van die Here te weerspieël, selfs onder moeilike omstandighede.

Verwante inligting

Visie en Missie - Die doel van die Global Recordings Network is om die evangelie aan elke stam en taal en nasie te verskaf.

Policies and Guidelines - The guiding principles, doctrines and policies under which GRN functions.