Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 2: Verdieping

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 2: Verdieping

Verdieping

Inleiding

De audio-visuele materialen van GRN bestaan uit: "Goed Nieuws", "'Look, Listen & Live'", en "'The Living Christ'". De scripts die voor deze opnamen gebruikt worden zijn verhalen uit de Bijbel. Het zijn geen vertalingen van de Bijbel, maar ze proberen op een eenvoudige en passende manier uitleg te geven van de boodschap van de Bijbel. De originele scripts bevatten vrijwel GEEN COMMENTAAR.

Waarom is dit zo? Wij doen dit op deze manier omdat we ernaar streven dat God's Woord direct kan spreken tot de harten van de mensen. God Zelf moet tot de hoorders kunnen spreken. Daarom willen we niet tussenbeide komen of de uitkomst manipuleren, omdat we van mening zijn dat we de exacte betekenis kennen van de boodschap die God wil overbrengen in een Bijbelverhaal. Integendeel, de interpretatie van de Bijbel kan beïnvloed worden door diverse factoren, zoals iemands theologische achtergrond, wereldbeeld, cultuur en actuele omstandigheden. Dit betekent niet dat er in de Bijbel geen absolute waarheid staat of dat elke mogelijke interpretatie juist zou zijn, maar dat God ervoor kiest om verschillende aspecten van Zijn boodschap over te brengen op verschillende mensen en op verschillende momenten tijdens hetzelfde verhaal!

Primaire doelstelling

Met deze toelichting willen we duidelijk maken dat ons doel is mensen naar God's boodschap te laten luisteren, niet hen te vertellen wat de boodschap is en welke conclusies zij daaruit moeten trekken. We willen dat mensen naar het verhaal luisteren en open staan voor wat God daarin tot hen wil zeggen.

Overigens zijn mensen uit een orale cultuur vaak beter in staat om lessen te trekken uit een verhaal dat de meeste mensen uit onze Westerse literaire cultuur.

Leer- en communicatiestijlen

Zelfs binnen dezelfde cultuur leren mensen op een verschillende manier. Sommigen leren uit een boek, anderen leren door te zien. Sommigen kunnen makkelijk onthouden wat ze horen. Anderen vergeten dingen als ze het niet opschrijven. Er zijn grote verschillen in leermethoden en communicatiestijlen tussen verschillende culturen. In een traditionele samenleving kan een 'jonge' leraar weinig geloofwaardigheid hebben. Dat is niet zo in onze Westerse cultuur. In sommige culturen zijn de oudere vrouwen de dragers van de cultuur. In andere zijn het de officiële verhalenvertellers. Goed onderwijs betekent dat je je zult moeten verdiepen in de communicatiestijlen van de ontvangende cultuur. Er is geen 'instant oplossing' die overal toegepast kan worden, maar er zijn algemene principes die in veel situaties toepasbaar zijn.

Richtlijnen voor het gebruik

Als ons doel is om mensen naar God's boodschap te laten luisteren en dat men die begrijpt en daarnaar handelt, wat kunnen we dan doen om dit te bevorderen?

1. Bidden!

Dit is geestelijk werk en het werk van de Heilige Geest is essentieel om mensen te brengen tot behoud, groei en kennis van God. Er zijn geen alternatieven of instant oplossingen. Gebed is essentieel.

2. Begin bij het begin en ga langzaam verder

Indien mogelijk, begin bij de Schepping en sluit aan bij wat bekend is bij de doelgroep. Probeer niet teveel materiaal tegelijk te bespreken. Als u gebruik maakt van GN of LLL, bekijk dan van tevoren waar de natuurlijke overgangen zijn in het verhaal, zodat u daar kunt stoppen om dieper op de stof in te gaan. Het heeft voordelen om het verhaal ineens te laten horen of in delen. Laat u leiden door het gehoor. Vraag hen: 'Wilt u nu meer horen of misschien morgen?'

3. Help mensen om vertrouwd te worden met het verhaal

Herhaal het verhaal, speel het nog een keer af. Speel het voor. Laat ze het verhaal terugvertellen en misschien zelfs uitleggen. Maak er een toneelstukje van.

4. Bouw voort op het kennisniveau

Maak gebruik van de Oudtestamentische verhalen die gaan over God's karakter en Zijn plan met de wereld. Breng niet teveel nieuw materiaal in per keer.

5. Stel de juiste vragen

Als vragen stellen gepast is, probeer dan open vragen te stellen. Deze manier van vragen stellen is non-directief en dit kan bij verschillende verhalen gebruikt worden. Dit betekent dat u niet telkens verschillende vragen moet onthouden voor elk ander verhaal.

 1. Wat sprak u aan in het verhaal?
 2. Wat zouden sommige mensen niet leuk vinden aan het verhaal?
 3. Met welke persoon (indien aanwezig) kunt u zich het beste identificeren?
 4. Wat leert dit verhaal over God?
 5. Wat leert dit verhaal ons over mensen?
 6. Wat zou u met dit verhaal willen/kunnen doen?
 7. Is er een vraag die u aan het verhaal zou willen stellen?

Aanvullende vragen kunnen gebruikt worden om hen te helpen een antwoord te geven op bovenstaande vragen. Bijv. 'Hoe reageerde de menigte op de genezing van de verschrompelde hand door Jezus? Waarom zou men zo gereageerd hebben?

Soms kun je vragen of men ook een soortgelijk verhaal kent uit de eigen cultuur. Laat ze dit vertellen. Vraag waarin dat verhaal verschilt van het verhaal dat je zojuist verteld hebt.

Er zijn talloze andere vragen die je zou kunnen stellen in verschillende situaties al naar gelang het verhaal en de gebeurtenissen van die tijd. Hieronder staan enkele voorbeelden:

 1. Hoe anders zou je dorp/familie/leven zijn als de mensen Jezus' ondewijs zouden volgen?
 2. Waarin verschilt de situatie in het verhaal van de situatie in je eigen gezin of woonplaats?
 3. Wat zou de hoofdpersoon in het verhaal moeten doen?
 4. Waarom zou God/Jezus dit zeggen/gezegd hebben?

6. Wees creatief en deel wat je geleerd hebt met anderen.

Dit is een inleiding. Als u een methode heeft ontdekt die effectief en behulpzaam blijkt te zijn, deel die dan met ons. Als u fouten gemaakt heeft en denkt dat anderen daar van kunnen leren, deel dit ook. Neem contact met ons op via de Feedback.

Verwante informatie

Materialen voor evangelisatie en Bijbelonderricht - Global Recordings Network produceert audio materialen in duizenden talen die bestemd zijn voor evangelisatie en eenvoudig Bijbelonderricht naast platenboeken en handopwindbare afspeelapparaten.

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 1: Het evangelie op een eenvoudige manier delen met de ander - In dit artikel kunt u lezen op welke verschillende manieren u de audio-visuele materialen van GRN kunt gebruiken binnen uw bediening.

Audio en audiovisueel materiaal - Een breed scala aan cultureel geschikte bronnen in meer dan 6000 talen, met name geschikt voor mondelinge communicatoren.