Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 1: Het evangelie op een eenvoudige manier delen met de ander

Afbeeldingen die met de Saber gebruikt kunnen worden
Afbeeldingen die met de Saber gebruikt kunnen worden
Een afbeelding uit Goed Nieuws
Saber en Goed Nieuws platenboek in zakformaat Book

Het evangelie op een eenvoudige manier delen met de ander!

GRN heeft de volgende audio-visuele materialen gemaakt om de boodschap van het evangelie te kunnen uitleggen -

In dit artikel kunt u lezen op welke verschillende manieren u deze materialen kunt gebruiken.

1. Bediening onder volwassenen

 1. Evangelisatie
  • In ziekenhuizen, gevangenissen, op scholen, asielzoekerscentra, etc.
  • Bij bezoek aan huis
  • Openlucht- en marktevangelisatie
  • Persoonlijk getuigenis
  • In het contact met mensen die een andere taal spreken
 2. Nazorg
  • Bijbelstudies, groepsdiscussies
 3. Training in evangelisatie
 4. Onderwijs en toerusting van dorpspastors (vooral zij die werken in een orale cultuur en onder minder of ongeletterden)

2. Kinderwerk

 1. Evangelisatie
 2. Nazorg
 3. Training in evangelisatie

De audio-opnamen en platenboeken horen bij elkaar en moeten samen gebruikt worden. Er zijn echter uitzonderingen waarin ze ook apart gebruikt kunnen worden. De audio tracks zouden alleen los gebruikt moeten worden als ze daar ook voor bestemd zijn en dus niet verwijzen naar de afbeeldingen uit de platenboeken (er is een versie van Goed Nieuws die met of zonder de platen gebruikt kan worden. Deze wordt aangegeven met het ^ symbool (GN^).

De platenboeken kunnen gebruikt worden met de audio-opnamen of door zelf het verhaal te vertellen. In het laatste geval zijn ze geschikt voor gebruik met individuele personen of met groepen. Op de meest eenvoudige manier hoeft een gebruiker van de materialen (evangelist) alleen maar te weten hoe hij het afspeelapparaat moet bedienen en de bladzijden moet omslaan op het juiste moment. Beter is het echter als de evangelist ook in gesprek kan gaan met zijn gehoor door vragen te stellen of door verdere uitleg te geven of meer verhalen te vertellen. Hij moet dus vertrouwd raken met het script om de boodschap te kunnen begrijpen die bij elke afbeelding hoort. Het is aan te raden om eerst enkele malen te oefenen voordat men 'het veld ingaat'.

Voorbeelden

De volgende scenarios illustreren hoe de materialen gebruikt kunnen worden in evangelisatie en eenvoudige discipelschapstraining. (Merk op dat we gebruik maken van het voornaamwoord 'hij', maar dat een evangelist, prediker of verhalenverteller zowel een man als een vrouw kan zijn).

Scenario 1. "Alles in één keer"

De audio opnamen worden volledig afgespeeld (zolang als de mensen ernaar willen luisteren), terwijl iemand de platen laat zien en de bladzijden omslaat op het juiste moment (meestal gaat dit samen met een specifiek geluid tijdens de opname).

Voor deze methode is weinig of geen voorbereiding noodzakelijk. Het kan zowel gebruikt worden met individuele personen als met groepen, bijv. een groep mensen op een markt, in de gemeente of op een andere plaats waar mensen samenkomen om ernaar te luisteren.

De evangelist kan ervoor kiezen om kopieën van de opname achter te laten met enige platenboeken zodat zij er later opnieuw naar kunnen luisteren. Ook zou hij een afspeelapparaat kunnen achterlaten voor dit doel. Hopelijk kan hij op een later tijdstip terugkomen om te zien wat ermee gedaan is: begrijpen ze de boodschap, wil men christen worden, of hebben ze nog meer informatie of onderwijs nodig?

Scenario 2. "Deel voor deel"

De evangelist heeft van tevoren besloten om de opname in delen te presenteren. Hij bepaalt waar de natuurlijke overgangen zijn in de opname (na elke afbeelding of set afbeeldingen), en stopt de opname op die momenten. Dan kan hij vervolgens in gesprek gaan met de luisteraars. Vooraf kan hij vragen bedenken om te bepalen of ze de boodschap begrepen hebben. Ook kan hij sommige verhalen opnieuw vertellen. Of hij kan iemand van de luisteraars vragen om het verhaal terug te vertellen. Hij kan een korte 'preek' of boodschap doorgeven of het deel enkele malen herhalen.

In dit scenario kan de evangelist de volgende dag of week terugkomen om met de presentatie door te gaan. Zo kan hij deze manier van presenteren gebruiken van huis tot huis, van gemeente tot gemeente of van dorp tot dorp!

Scenario 3. "Interactief"

De evangelist kan ervoor kiezen om de opname tussentijds te stoppen om in gesprek te gaan met de luisteraars wanneer dat het beste uitkomt.

Scenario 4. "Zonder gebruik van de audio-opnamen"

Als de evangelist goed onderwezen is in de Schrfit, kan hij de afbeeldingen gebruiken zonder de audio-opnamen en zelf de verhalen vertellen die daarbij horen. Hij kan ervoor kiezen om te stoppen op elk willekeurig moment om in gesprek te gaan met de luisteraars om dan weer door te gaan met de presentatie als dit zo uitkomt.

Scenario 5. "Grote groepen"

De materialen kunnen gebruikt worden bij openlucht evangelisatie of op de markt. Het kan nodig zijn om dan gebruik te maken van luidsprekers en grootformaat platenboeken. Elk van bovengenoemde scenario's kunnen toegepast worden in deze situatie.

Gebruik van opnamen voor onderwijsdoeleinden en evangelisatie

Bereid het gebruik van het MATERIAAL voor

Bestel de opnamen ruim van tevoren

Check de afspeelapparatuur (algehele werking, volumeknoppen, batterijen, voeding).

Controleer de kwaliteit van de opname, en als je de opname kunt verstaan, de helderheid en inhoud van de opname.

Bereid JEZELF goed voor

Bid voor de mensen die naar de opname gaan luisteren.

Kies de juiste boodschap voor je gehoor.

Luister eerst zelf naar de opname.

Indien mogelijk, lees de Bijbelpassages die in de opname worden gebruikt. Denk na over wat er gezegd word en raadpleeg andere bronnen of literatuur die gaan over dit onderwerp.

Bereid vragen voor, extra illustraties of uitleg en verdere discussieonderwerpen.

BELANGRIJK: De opname kan op zichzelf gebruikt worden, maar wordt niet lui! Een goede voorbereiding zal zeker zijn vruchten afwerpen.

Mochten er technische problemen zijn die u niet kunt oplossen, neem dan contact op met GRN voor advies

Bereid een ACTIE voor

Als er samengewerkt wordt met een team, doe deze voorbereidingen dan samen.

Maak een programma:

 1. Bepaal een goed tijdstip waarop de mensen naar de opname kunnen luisteren
 2. Zoek een locatie waar je niet gestoord wordt
 3. Bepaal waar je het beste de afspeelapparatuur kunt neerzetten, luidsprekers, platenboeken e.d.
 4. Ga na waar de mensen het beste kunnen zitten om optimaal bij de presentatie betrokken te worden
 5. Denk na hoe je de mensen het beste kunt betrekken bij de presentatie.

Wees voorbereid op de reacties van de luisteraars: bijv. als men Christus wil aannemen. Nodig hen uit voor een andere gelegenheid of laat een CD achter, etc.

Breng het in praktijk! De beste leerschool is de praktijk. Indien u de materialen gebruikt in een groep, zult u al snel leren om gedeelten die men niet begrijpt te verhelderen, nog betere vragen te stellen of duidelijker toepassingen en voorbeelden te bedenken.

Houd een logboek bij

Als u veel gebruik maakt van de GRN materialen, kan het praktisch zijn om een logboek bij te houden van de opnamen, platenboeken en afspeelapparaten die u gebruikt heeft en op welke locatie.

Voor overige infromatie, zie "Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken - Deel 2: Verdieping ".

Verwante informatie

Waarom verhalen vertellen? - Door alle eeuwen heen is verhalen vertellen een zeer effectieve manier geweest van communicatie.

Ministerie Strategie - GRN traint mensen om veldopnamen te kunnen maken en zendt hen uit naar landen over de gehele wereld - geen taal te vreemd en geen dorp te ver weg.

Materialen voor evangelisatie en Bijbelonderricht - Global Recordings Network produceert audio materialen in duizenden talen die bestemd zijn voor evangelisatie en eenvoudig Bijbelonderricht naast platenboeken en handopwindbare afspeelapparaten.

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 2: Verdieping - In dit artikel kunt u lezen hoe mensen leren uit verhalen en waarom er niet veel commentaar aan de verhalen wordt toegevoegd.

Audio en audiovisueel materiaal - Een breed scala aan cultureel geschikte bronnen in meer dan 6000 talen, met name geschikt voor mondelinge communicatoren.

Who would have thought? - Ideas for using GRN resources right where you are