Waarom verhalen vertellen?

Door alle eeuwen heen is verhalen vertellen een zeer effectieve manier geweest van communicatie. Zo kan een groep rondom het kampvuur zitten of kinderen aan de voeten van de ouderen ... verhalen vertellen is een krachtige manier om harten in beweging te zetten en de verbeelding te stimuleren. Belangrijke informatie wordt zo van generatie op generatie overgedragen.

De Here Jezus was de beste Communicator die ooit geleefd heeft. Hij maakte veelvuldig gebruik van verhalen om onderwijs te geven aan de scharen over het Koninkrijk van God. Hij deed mensen verlangen naar de waarheid door de vele gelijkenissen die Hij gebruikte. Vandaag is verhalen vertellen nog steeds een effectieve manier om de harten te bereiken. Onze beste herinnering aan een preek zijn meestal niet "de drie punten", maar de illustraties.

Vanaf het begin heeft GRN Christus' methode gebruikt om d.m.v. Bijbelverhalen geestelijke waarheden over te dragen met vele wonderljjke resultaten. Een voorbeeld daarvan dateert van enkele jaren terug. Een zendingsechtpaar van een ander zendingsgenootschap had als opdracht om te gaan werken onder een onbereikte bevolkingsgroep in Burkina Faso in Afrika. Toen ze daar aankwamen, waren ze verbaasd over het feit dat deze "onbereikte" bevolkingsgroep al over Jezus gehoord had. Vijftien jaar terug had een van onze teamleden audio opnamen gemaakt in hun taal. De mensen hadden alle verhalen gememoriseerd en kenden de weg tot behoud voordat er een zendeling onder hen ging werken!

Vandaag worden nog steeds mensenlevens geraakt en overtuigd door de Bijbelverhalen op onze opnamen. Een locale evangelist vertelde ons: "Vanaf de dag dat ik de audio opnamen heb ontvangen, zijn er 50 mensen tot geloof gekomen in mijn dorp, 20 op een boerderij vlakbij en 13 uit andere dorpen".

Een oude man in Zimbabwe vertelde een christenwerker: "Heel mijn leven heb ik offers gebracht aan de voorouders en hen om hulp gevraagd. Nu zijn er enkele mensen bij mij gekomen met audio opnamen over God en Zijn schepping. Voor de eerste keer in mijn leven begreep ik wie de ware God was. Ik ben blij dat ik deze boodschap heb gehoord voordat ik zal sterven".

Om effectief te kunnen zijn, moeten de verhalen verteld worden door iemand uit de streek zelf, en bij voorkeur door iemand die accentloos kan spreken. Deze combinatie van Bijbelverhalen, een lokale spreker en de gebeden van gelovigen, maken dat het oude verhaal mensenlevens blijft veranderen over de gehele wereld.

  • Down through the centuries, storytelling has been a most effective way to communicate.

  • Storytelling has always been an effective way to communicate. Jesus used stories or parables when He taught the crowds. For years GRN has followed Christ's method and used storytelling to communicate spiritual truths.

Verwante informatie

Ministerie Strategie - GRN traint mensen om veldopnamen te kunnen maken en zendt hen uit naar landen over de gehele wereld - geen taal te vreemd en geen dorp te ver weg.

Hoe audio-visuele materialen van GRN te gebruiken? - 1: Het evangelie op een eenvoudige manier delen met de ander - In dit artikel kunt u lezen op welke verschillende manieren u de audio-visuele materialen van GRN kunt gebruiken binnen uw bediening.

What do we record? - GRN aims to communicate God's truth accurately and clearly for each language and culture, especially those who are small, isolated and under-resourced.

Orality - Articles about the characteristics of oral societies, and how to communicate the gospel to them.