Fear Not

Đề cương: Directs questions to listener about his fears. Fear of death, future, spirits, other. Those trusting Jesus (who has all power) need not fear these things. Invitation.

Số kịch bản: 028

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Evil Spirits, demons; Fear; Son of God; Salvation; Faith, trust, believe in Jesus; Eternal / everlasting life

Khán giả: Animist

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Are you fearful? Are you afraid to die? Do you fear at night when it is dark? Do you fear evil spirits? Do you wish that you could forever be done with fear? Then listen - I have wonderful news for you.

You need not fear death. God sent His Son to save you from sin. He says the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So if you accept the gift of eternal life from God for your soul, you need not fear the death of your body. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life."

Not only that, but if you will turn to God, He will deliver you from all your fears.

Many years ago when He sent His Son to this earth, as a tiny baby, He sent this message to the people of the earth: "Fear not, for behold I bring you good tidings of great joy;... For unto you is born a...Saviour which is Jesus Christ the Lord." God sent Jesus Christ to be our Saviour so that He might deliver us from the power of Satan. If we receive Jesus, we can serve God without fear.

You need not fear at night. You need not fear people. God says, "I will never leave you nor forsake you, so we may boldly say, "The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me."

You need not fear what will happen tomorrow. God says, "Come unto Me...and I will give you rest." That means rest from your sins, rest from fear, rest from anxiety and worry. He says, "You shall not fear." "Take no thought for tomorrow." "But you must seek first the Kingdom of God, and His righteousness."

You need not even fear evil spirits! For God says, "Submit yourselves to God. Resist the devil and he will flee from you." For God has highly exalted Christ, and "given Him a name which is above every name; that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven and things in earth and things under the earth." Christ is more powerful than the devil and all evil spirits. When you trust in God, He will free you from fear. God says, "Fear not: for I have redeemed you, I have called you by your name; you are mine." "Look, I am with you always."


References: Rom. 6:23; John 3:16; Luke 1:74; Heb. 13:5,6; Isa. 54:14, 17; Matt. 6:34, 33; Jas. 4:7; Eph. 2:9,10; Isa. 43:1; Mt. 28:20.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?