LLL 8 - Bakotshi ba Nyum’elotshi [Nhìn, nghe và sống 8 Công việc của Đức Thánh Linh] - Longa

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 8 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 66847
Ngôn ngữ: Longa

Các tin tức cập nhật: 1:43:02

Mbotwelo & Lishango 1 [Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

1:44

1. Mbotwelo & Lishango 1 [Lời giới thiệu & Tranh 1 (Rùp 1: Yàc Je-su tơgùq đìq dlòc lơngĩq)]

Lishango 2 [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

1:28

2. Lishango 2 [Tranh 2 (Rùp 2: Yàc Vơngãq Sơđah pơbôh tơviãq yơu apôi)]

Lishango 3 [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

3:39

3. Lishango 3 [Tranh 3 (Rùp 3: Pier pơto akhàt ga vual vơla)]

Lishango 4 [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

4:31

4. Lishango 4 [Tranh 4 (Rùp 4: Sàc pơjum sơdah Yàc)]

Lishango 5 [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

4:15

5. Lishango 5 [Tranh 5 (Rùp 5: Pơsùq mơnuĩh quẽt tơkai)]

Lishango 6 [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

6:11

6. Lishango 6 [Tranh 6 (Rùp 6: Pier sì sa aràc mơnuĩh kamơi đơp lor)]

Lishango 7 [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

4:28

7. Lishango 7 [Tranh 7 (Rùp 7: E-tien kađòc pamơtai)]

Lishango 8 [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

5:30

8. Lishango 8 [Tranh 8 (Rùp 8: Mơnuĩh E-thi-ô-pi)]

Lishango 9 [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

5:21

9. Lishango 9 [Tranh 9 (Rùp 9: kaya akhàt pabôh ga Pier mưng dơgrữq anàq asỡq)]

Lishango 10 [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

4:46

10. Lishango 10 [Tranh 10 (Rùp 10: Pier sì dơgrữq mơnuĩh Rô-ma)]

Lishango 11 [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

3:27

11. Lishango 11 [Tranh 11 (Rùp 11: Pier dòq dơlãp sàc jam)]

Lishango 12 [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

4:55

12. Lishango 12 [Tranh 12 (Rùp 12: Pier sì dơgrữq mơnuĩh mơyơu)]

Lishango 13 [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

4:22

13. Lishango 13 [Tranh 13 (Rùp 13: Kaya sơdah sì pơnuaĩq đơp mưng dlòc lơngĩq)]

Lishango 14 [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

3:07

14. Lishango 14 [Tranh 14 (Rùp 14: Sol kađòc vồp mơta sì A-na-nia)]

Lishango 15 [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

3:51

15. Lishango 15 [Tranh 15 (Rùp 15: Sàc Pơjum Sơdah iơu lơkơu ga Sol sì Ba-na-ba)]

Lishango 16 [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

2:30

16. Lishango 16 [Tranh 16 (Rùp 16: Sol pơto akhàt mưng Yàc Je-su)]

Lishango 17 [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

2:18

17. Lishango 17 [Tranh 17 (Rùp 17: Kaya pabôh Sol hũ)]

Lishango 18 [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

7:10

18. Lishango 18 [Tranh 18 (Rùp 18: Sol sì Si-la dơlãp kaya sơđòq mơgơi hlồq)]

Lishango 19 [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

4:48

19. Lishango 19 [Tranh 19 (Rùp 19: Sol sì ban kakôh tơlơvàt)]

Lishango 20 [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

4:27

20. Lishango 20 [Tranh 20 (Rùp 20: Sol kađòc va pãq anĩh charnã)]

Lishango 21 [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

5:10

21. Lishango 21 [Tranh 21 (Rùp 21: Ling dõc Sol mưng tơngãn mơnuĩh Ju-đa)]

Lishango 22 [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

6:21

22. Lishango 22 [Tranh 22 (Rùp 22: Sol pơto akhàt ga pitao)]

Lishango 23 [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

4:09

23. Lishango 23 [Tranh 23 (Rùp 23: krãp ahòq)]

Lishango 24 [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

4:24

24. Lishango 24 [Tranh 24 (Rùp 24: Sol kađòc mãq jam pãq Rô-ma)]

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?