Losango la lolotshi [Tin mừng] - Longa

Bản nghe này có hữu ích không?

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tên chương trình: 66839
Các tin tức cập nhật: 2:31:37
Ngôn ngữ: Longa
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Mbotwelo & Lishango 1 [Lời giới thiệu & Hình 1 (In the Beginning)]

1:18

1. Mbotwelo & Lishango 1 [Lời giới thiệu & Hình 1 (In the Beginning)]

Lishango 2 [Hình 2: The Word of God]

1:55

2. Lishango 2 [Hình 2: The Word of God]

Lishango 3 [Hình 3: Creation]

1:43

3. Lishango 3 [Hình 3: Creation]

Lishango 4 [Hình 4: Adam and Eve]

7:09

4. Lishango 4 [Hình 4: Adam and Eve]

Lishango 5 [Hình 5: Cain and Abel]

4:59

5. Lishango 5 [Hình 5: Cain and Abel]

Lishango 6 [Hình 6: Noah's Ark]

3:13

6. Lishango 6 [Hình 6: Noah's Ark]

Lishango 7 [Hình 7: The Flood]

4:34

7. Lishango 7 [Hình 7: The Flood]

Lishango 8 [Hình 8: Abraham, Sarah and Isaac]

3:22

8. Lishango 8 [Hình 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Lishango 9 [Hình 9: Moses and the Law of God]

2:18

9. Lishango 9 [Hình 9: Moses and the Law of God]

Lishango 10 [Hình 10: The Ten Commandments]

2:07

10. Lishango 10 [Hình 10: The Ten Commandments]

Lishango 11 [Hình 11: Sacrifice for Sin]

2:53

11. Lishango 11 [Hình 11: Sacrifice for Sin]

Lishango 12 [Hình 12: A Saviour Promised]

6:54

12. Lishango 12 [Hình 12: A Saviour Promised]

Lishango 13 [Hình 13: The Birth of Jesus]

3:29

13. Lishango 13 [Hình 13: The Birth of Jesus]

Lishango 14 [Hình 14: Jesus the Teacher]

3:09

14. Lishango 14 [Hình 14: Jesus the Teacher]

Lishango 15 [Hình 15: Miracles of Jesus]

3:15

15. Lishango 15 [Hình 15: Miracles of Jesus]

Lishango 16 [Hình 16: Jesus Suffers]

2:34

16. Lishango 16 [Hình 16: Jesus Suffers]

Lishango 17 [Hình 17: Jesus is Crucified]

2:47

17. Lishango 17 [Hình 17: Jesus is Crucified]

Lishango 18 [Hình 18: The Resurrection]

3:54

18. Lishango 18 [Hình 18: The Resurrection]

Lishango 19 [Hình 19: Thomas Believes]

3:25

19. Lishango 19 [Hình 19: Thomas Believes]

Lishango 20 [Hình 20: The Ascension]

3:13

20. Lishango 20 [Hình 20: The Ascension]

Lishango 21 [Hình 21: The Empty Cross]

2:06

21. Lishango 21 [Hình 21: The Empty Cross]

Lishango 22 [Hình 22: The Two Roads]

3:48

22. Lishango 22 [Hình 22: The Two Roads]

Lishango 23 [Hình 23: God's Children]

3:08

23. Lishango 23 [Hình 23: God's Children]

Lishango 24 [Hình 24: Born Again]

3:27

24. Lishango 24 [Hình 24: Born Again]

Lishango 25 [Hình 25: The Holy Spirit Comes]

3:22

25. Lishango 25 [Hình 25: The Holy Spirit Comes]

Lishango 26 [Hình 26: Walking in the Light]

3:34

26. Lishango 26 [Hình 26: Walking in the Light]

Lishango 27 [Hình 27: A New Person]

1:54

27. Lishango 27 [Hình 27: A New Person]

Lishango 28 [Hình 28: The Christian Family]

4:18

28. Lishango 28 [Hình 28: The Christian Family]

Lishango 29 [Hình 29: Love Your Enemies]

5:51

29. Lishango 29 [Hình 29: Love Your Enemies]

Lishango 30 [Hình 30: Jesus is the Powerful One]

2:46

30. Lishango 30 [Hình 30: Jesus is the Powerful One]

Lishango 31 [Hình 31: Casting out Evil Spirits]

3:02

31. Lishango 31 [Hình 31: Casting out Evil Spirits]

Lishango 32 [Hình 32: Temptation]

3:22

32. Lishango 32 [Hình 32: Temptation]

Lishango 33 [Hình 33: If We Sin]

5:34

33. Lishango 33 [Hình 33: If We Sin]

Lishango 34 [Hình 34: Sickness]

4:21

34. Lishango 34 [Hình 34: Sickness]

Lishango 35 [Hình 35: Death]

4:06

35. Lishango 35 [Hình 35: Death]

Lishango 36 [Hình 36: The Body of Christ]

6:01

36. Lishango 36 [Hình 36: The Body of Christ]

Lishango 37 [Hình 37: Meeting for Worship]

5:00

37. Lishango 37 [Hình 37: Meeting for Worship]

Lishango 38 [Hình 38: Jesus Will Return]

5:47

38. Lishango 38 [Hình 38: Jesus Will Return]

Lishango 39 [Hình 39: Bearing Fruit]

6:10

39. Lishango 39 [Hình 39: Bearing Fruit]

Lishango 40 [Hình 40: Witnessing]

5:31

40. Lishango 40 [Hình 40: Witnessing]

Băng nghe này không đạt tiêu chuẩn của GRN cho chất lượng âm thanh. Chúng tôi hy vọng giá trị của thông điệp này bằng ngôn ngữ mà người nghe ưu tiên sẽ giúp khắc phục các trở ngại, Hãy cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về băng ghi âm này

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright Status Uncertain. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh - Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?