unfoldingWord 40 - Jisu ke Krus te Moraidise

unfoldingWord 40 - Jisu ke Krus te Moraidise

Balangkas: Matthew 27:27-61; Mark 15:16-47; Luke 23:26-56; John 19:17-42

Bilang ng Talata: 1240

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Sipoikhan Jisu ke sorom kora khotom huwa pichete, aru tai ke crus te maridibole loijaise. Aru tai khan pora tai ke juntu krus te maridibole ase utu krus bukhibole dise.

Sipoikhan Jisu ke ‘Matha laga Hardi’ koikena ekta jagate loijaise, aru tai laga hath aru thengkhan te gojal dikena krus te marise. Hoilebi Jisu pora koise, “Baba taikhan ke maph koridibi! Kilemane taikhan ki kuri ase itu taikhan najane.” Tai laga matha uporte ekta likhikena rakhise. Ta-te likhatu: ‘Itu Jehudi khan laga Raja ase!’ Pilate pora taikhan ke ineka likhibi koise.

Tetia sipoikhan Jisu laga kaporkhan nimite baji khilise. Jetia taikhan ineka kurise, Isor laga kotha te ki likehikena thakise itu hosa hoise: “Taikhan ami laga kaporkhan bhag korikena loise aru amilaga chador nimite baji khilise.”

Aru ta-te dusra duijon manu, junkhan dokaitkhan asile, taikhan ke bi krus te marise. Taikhan pora ekjon ke Jisu laga dyna phale aru ekjon ke baya phale rakhise. Ekta daku Jisu ke sorom khilai thakise, hoilebi dusra dokait pora tai ke koise: “Apuni ke Isor pora sajai dibole bhoi nakure? Amikhan bia kam bisi kurise aru amikhan sajai pabole thi ase, hoilebi tai ekubi galti kura nai.” Tetia tai Jisu ke koise, “Morom korikena amike monte rakhibi apuni jitia apuni laga desh laga raja hobo!” Jisu tai ke jawab dise, “Aji apuni ami logote Porom Desh te thakibo.”

Jehudi cholauta aru dusra manukhan khara hoikena Jisu ke sorom khilai thakise. Taikhan Jisu ke koise: “Apuni Isor laga Chokora ase koile, krus pora namikena nijorke bachai lobi! Tetia amikhan apuni ke biswas kuribo.”

Tetia din laga baroh bajite utu pura jagate akash andhar hoijaise. Din laga majote he andhar hoijaise, aru ineka tin ghanta tok pura andhar hoijaise.

Tetia Jisu jor pora hala kurikena koise, “Khotom hoise! Baba, apuni laga hath te ami laga atma di ase.” Aru tai matha niche korikena tai laga atma charise. Jetia tai morise, matikhan hilibole lagise. Aru mondir bhitorte dangor porda thaka, juntu Isor aru manu majote rakhise, itu upor pora niche tok phatikena duita hoise.

Tai morija pora Jisu manukhan ke Isor logote ahibole nimite rasta khulidise. Aru ekta sipoi jun ta-te rukhi thakise, ki hoise itu sob dikhina koise, “Hosa pora, itu manu eku galti nathaka asile. Tai he Isor laga Chokora asile.”

Tetia Jehudi cholauta duijon ahise, junkhan laga nam Jospeh aru Nicodemus asile. Taikhan Jisu he Masiha thakise koikena biswas kurithakise. Taikhan Pilate logote jaikena Jisu laga gao ke mangise. Aru taikhan kapor pora Jisu laga gao ke bandise. Tetia taikhan pathor pora bana ekta gupha laga bhitorte Jisu ke rakhise. Aru ekta dangor pathor pora gupha bhitorte ja-a rasta bon kuridise.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?