Mga rekordings ng script na ito: Look, Listen & Live 6: Jesus - the Teacher (Revised)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Tagálog [Philippines] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer
Thimbukushu [Namibia] - LLL 6 JESUS - Teacher & Healer