Mga rekordings ng script na ito: Look, Listen & Live 4: Servants of GOD (Revised)

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Tagálog [Philippines] - LLL 4 Servants of GOD
Thimbukushu [Namibia] - LLL 4 Servants of GOD