Mga rekordings ng script na ito: TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 12 ng 12

Gbereshe Mandingo [Sierra Leone] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Itneg, Inlaod [Philippines, Luzon] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Kebu Fula [Sierra Leone] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Kikuyu [Kenya] - The Living Christ - Lessons 10 - 12

Kissi, Northern: Teng [Guinea] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Kono [Sierra Leone, Eastern] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Letemboi [Vanuatu] - Selection of LLL Pictures

Limba, East: Northern [Guinea] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Limba, West-Central: Western [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Loko [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 12 - The Living Christ and Forgiveness

Swahili [Kenya] [Kenya] - The Living Christ Lessons 10 - 12

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

"Ang Buhay na Kristo" audio-visual - Ang komprehensibong audio-visual na ito ay gumagamit ng 120 na mga larawan upang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa buhay at ministeryo ni Jesus.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach