Mga rekordings ng script na ito: TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Pinapakita ang mga items 1 hanggang 11 ng 11

Gbereshe Mandingo [Sierra Leone] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Itneg, Inlaod [Philippines, Luzon] - TLC Lesson 1 &11 How can we please God

Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 10 - 12

Kissi, Northern: Teng [Guinea] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Kono [Sierra Leone, Eastern] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Kuranko: Sengbeh [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Loko [Sierra Leone, Northern] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Pijin [Solomon Islands] - The Living Christ Lessons 6,7,11

Pular: Futa Peta [Guinea] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ Lessons 10 - 12

Yalunka: Sulima [Guinea] - TLC Lesson 11 - How Can We Please God?

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

"Ang Buhay na Kristo" audio-visual - Ang komprehensibong audio-visual na ito ay gumagamit ng 120 na mga larawan upang magbigay ng mas malalim na pagkaunawa sa buhay at ministeryo ni Jesus.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?