Mga rekordings ng script na ito: Christ Our Good Shepherd

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 7 - 9
Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ - Lessons 7 - 9