Mga rekordings ng script na ito: The Living Christ is Stronger than Death

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Ilokano [Philippines, Luzon] - TLC is stronger than death Lesson 6
Itneg, Banao [Philippines, Visayas, Central Visayas, Bohol, Taripan] - The Living Christ - Lesson 6
Kikuyu [Kenya, Kiambu] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
Pijin [Solomon Islands] - The Living Christ Lessons 6,7,11
Suau: Lausaha [Papua New Guinea, Milne Bay] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
Swahili [Kenya] [Kenya, Lamu] - The Living Christ - Lessons 4 - 6