Mga rekordings ng script na ito: The Living Christ Seeks Lost People

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Kikuyu [Kenya] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
Lausaha [Papua New Guinea, Milne Bay] - The Living Christ - Lessons 4 - 6
Swahili: Kenya [Kenya] - The Living Christ - Lessons 4 - 6