Magmasid, Makinig at Mabuhay 2 Mga Makapangyarihan Lalaki ng DIYOS - Ga

Kapaki-pakinabang ba ang recording na ito?

Ang ikalawang Aklat tungkul sa serye na audio visual ay hango sa Bibliyang kasaysayan nina Jacob, Jose at Moses. Para sa pag e-ebanghelyo, panimulang simbahan at sistematikong katuruang Kristyano.

Bilang ng Programa: 78459
Haba ng Programa: 24:24
Pangalan ng wika: Ga
Basahin ang talata
Pag-download at Pag-order

Panimula & Larawan 1 (Umuna a Ladawan: Ti Agkabsat a Lallaki)

1:06

1. Panimula & Larawan 1 (Umuna a Ladawan: Ti Agkabsat a Lallaki)

Larawan 2 (Maikadua a Ladawan: Ti Tagtagainep Ni Jacob)

0:47

2. Larawan 2 (Maikadua a Ladawan: Ti Tagtagainep Ni Jacob)

Larawan 3 (Maikatlo a Ladawan: Ni Jacob ken ni Laban)

0:54

3. Larawan 3 (Maikatlo a Ladawan: Ni Jacob ken ni Laban)

Larawan 4 (Maikauppat a Ladawan: Nagsarak da Jacob ken ti Dios)

1:20

4. Larawan 4 (Maikauppat a Ladawan: Nagsarak da Jacob ken ti Dios)

Larawan 5 (Maikalima a Ladawan: Ti Tagtagainep ni Jose)

0:55

5. Larawan 5 (Maikalima a Ladawan: Ti Tagtagainep ni Jose)

Larawan 6 (Maika-innem a Ladawan: Inlakoda ni Jose)

1:03

6. Larawan 6 (Maika-innem a Ladawan: Inlakoda ni Jose)

Larawan 7 (Maikapito a Ladawan: Intarayan ni Jose ti Asawa ni Potifar)

1:00

7. Larawan 7 (Maikapito a Ladawan: Intarayan ni Jose ti Asawa ni Potifar)

Larawan 8 (Maikawalo a Ladawan: Ni Jose iti Pagbaludan)

1:16

8. Larawan 8 (Maikawalo a Ladawan: Ni Jose iti Pagbaludan)

Larawan 9 (Maika-siam a Ladawan: Ti Tagtagainep ti Ari)

0:51

9. Larawan 9 (Maika-siam a Ladawan: Ti Tagtagainep ti Ari)

Larawan 10 (Maikasangapulo a Ladawan: Agturay ni Jose iti Pagilian ti Egipto)

0:55

10. Larawan 10 (Maikasangapulo a Ladawan: Agturay ni Jose iti Pagilian ti Egipto)

Larawan 11 (Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Nagpabigbig ni Jose kadagiti Kakabsatna)

1:06

11. Larawan 11 (Maikasangapulo ket Maysa a Ladawan: Nagpabigbig ni Jose kadagiti Kakabsatna)

Larawan 12 (Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Jacob ken ni Jose idiay Egipto)

1:18

12. Larawan 12 (Maikasangapulo ket Dua a Ladawan: Ni Jacob ken ni Jose idiay Egipto)

Larawan 13 (Maikasangapulo ket tallo a Ladawan: Ti Maladaga a ni Moises)

0:58

13. Larawan 13 (Maikasangapulo ket tallo a Ladawan: Ti Maladaga a ni Moises)

Larawan 14 (Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ni Moises ken ti Gumilgil-ayab a Kayo)

0:47

14. Larawan 14 (Maikasangapulo ket Uppat a Ladawan: Ni Moises ken ti Gumilgil-ayab a Kayo)

Larawan 15 (Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Nagsubli ni Moises iti Ari ti Egipto)

1:07

15. Larawan 15 (Maikasangapulo ket Lima a Ladawan: Nagsubli ni Moises iti Ari ti Egipto)

Larawan 16 (Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Panagidaton iti Kordero)

0:49

16. Larawan 16 (Maikasangapulo ket Innem a Ladawan: Ti Panagidaton iti Kordero)

Larawan 17 (Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Ti Panagballasiw iti Baybay)

1:00

17. Larawan 17 (Maikasangapulo ket Pito a Ladawan: Ti Panagballasiw iti Baybay)

Larawan 18 (Maikasangapulo ket walo a Ladawan: Dagiti Makan ken ti Danum iti Let-ang)

0:42

18. Larawan 18 (Maikasangapulo ket walo a Ladawan: Dagiti Makan ken ti Danum iti Let-ang)

Larawan 19 (Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ni Moises iti Bantay ti Dios)

0:56

19. Larawan 19 (Maikasangapulo ket Siam a Ladawan: Ni Moises iti Bantay ti Dios)

Larawan 20 (Maikaduapulo a Ladawan: Ti Uleg a Naibayog iti Kayu)

1:02

20. Larawan 20 (Maikaduapulo a Ladawan: Ti Uleg a Naibayog iti Kayu)

Larawan 21 (Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Pinakan ni Hesus dagiti tattao)

1:06

21. Larawan 21 (Maikaduapulo ket Maysa a Ladawan: Pinakan ni Hesus dagiti tattao)

Larawan 22 (Maikaduapulo ket dua a Ladawan: Nakisarita ni Hesus ken Moises)

0:56

22. Larawan 22 (Maikaduapulo ket dua a Ladawan: Nakisarita ni Hesus ken Moises)

Larawan 23 (Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Natay ni Hesus a Maipaay Kadatayo amin)

1:12

23. Larawan 23 (Maikasangapulo ket Tallo a Ladawan: Natay ni Hesus a Maipaay Kadatayo amin)

Larawan 24 (Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Nagpangato ni Hesus sadi Langit)

1:07

24. Larawan 24 (Maikaduapulo ket Uppat a Ladawan: Nagpangato ni Hesus sadi Langit)

Pag-download at Pag-order

Ang mga recordings ay itinalaga para gamitin sa pagpapahayag ng Magandang Balita at mga panimulang katuruan mula sa Bibliya sa mga taong hindi nakababasa o nakakasulat o galing sa isang kulturang pasalita, partikular na ang mga lupon na nasa malalayong lugar.

Copyright © 2001 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Makipag-ugnayan para sa mga katanungan tungkul sa pinapayagang paggamit para sa mga recording, o para makakuha ng permiso para muling maibahagi ng ibang paraan ng higit sa pinapayagan naskasaad na.

Ang paggawa ng mga pag-record ay magastos. Mangyaring isaalang-alang ang pag-donate sa GRN upang paganahin ang ministeryong ito na magpatuloy.

Gusto naming marinig ang iyong feedback tungkol sa kung paano mo magagamit ang recording na ito, at ano ang mga resulta. I-contact ang Tagatugon sa Linya.

Katulad na kaalaman

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay" - Ang kabuuan ng 8 programa na may 24 na larawan bawat isa para sa pag-eebanghelyo at katuruang Kristiyano. Ang serye ay nagbibigay ng aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Simbahan.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach