- Mixteco de San Juan Colorado

: 34361
: 46:56
: Mixteco de San Juan Colorado

All People Need to Know Jesus

1:01

1. All People Need to Know Jesus

1 (Unang larawan. Ang kapanganakan ni Hesus)

2:52

2. 1 (Unang larawan. Ang kapanganakan ni Hesus)

2 (Ika-Dalawang Larawan. Ginawang Alak ni Hesus ang Tubig)

2:05

3. 2 (Ika-Dalawang Larawan. Ginawang Alak ni Hesus ang Tubig)

3 (Ika-Tatlong Larawan. Nakipag-usap si Hesus kay Nicodemo)

1:19

4. 3 (Ika-Tatlong Larawan. Nakipag-usap si Hesus kay Nicodemo)

4 (Ika-Apat na Larawan. Ang Isang Pinuno na Lumuhod sa harapan ni Hesus)

1:31

5. 4 (Ika-Apat na Larawan. Ang Isang Pinuno na Lumuhod sa harapan ni Hesus)

5 (Ika-Limang Larawan. Ang lalaking may malubhang karamdaman sa may paliguan)

1:45

6. 5 (Ika-Limang Larawan. Ang lalaking may malubhang karamdaman sa may paliguan)

6 (Ika-Anim na Larawan. Pinakain ni Hesus ang higit Limang Libong mga tao)

1:41

7. 6 (Ika-Anim na Larawan. Pinakain ni Hesus ang higit Limang Libong mga tao)

7 (Ika-Pitong Larawan. Lumakad si Hesus sa Ibabaw ng Tubig)

1:20

8. 7 (Ika-Pitong Larawan. Lumakad si Hesus sa Ibabaw ng Tubig)

8 (Ika-Walong Larawan. Pinagaling ni Hesus ang Isang Bulag)

1:20

9. 8 (Ika-Walong Larawan. Pinagaling ni Hesus ang Isang Bulag)

9 (Ika-Siyam na Larawan. Tinawag ni Hesus si Lazaro Mula sa Kamatayan)

2:21

10. 9 (Ika-Siyam na Larawan. Tinawag ni Hesus si Lazaro Mula sa Kamatayan)

10 (Ika-Sampong Larawan. Si Hesus Ay Namatay Sa Krus)

2:07

11. 10 (Ika-Sampong Larawan. Si Hesus Ay Namatay Sa Krus)

11 (Ika-Labing Isang Larawan. Si Maria at si Hesus sa Libingan)

2:04

12. 11 (Ika-Labing Isang Larawan. Si Maria at si Hesus sa Libingan)

12 (Ika-Labing Dalawang Larawan. Nagpakita si Hesus sa Kanyang Mga Alagad)

2:25

13. 12 (Ika-Labing Dalawang Larawan. Nagpakita si Hesus sa Kanyang Mga Alagad)

13 (Ika-Labing tatlong Larawan. Tinuruan ni Hesus ang Dalawang Alagad)

1:51

14. 13 (Ika-Labing tatlong Larawan. Tinuruan ni Hesus ang Dalawang Alagad)

14 (Ika-Labing Apat na Larawan: Ang Anak na lalaki (kasama) sa kulungan ng Mga Baboy)

2:05

15. 14 (Ika-Labing Apat na Larawan: Ang Anak na lalaki (kasama) sa kulungan ng Mga Baboy)

15 (Ika-Labing Limang Larawan. Ang Pag-uwi Ng Nawalang Anak)

2:01

16. 15 (Ika-Labing Limang Larawan. Ang Pag-uwi Ng Nawalang Anak)

16 (Ika-Labing Anim na Larawan. Ang Kayamanan ng Isang Mayamang Lalaki)

1:42

17. 16 (Ika-Labing Anim na Larawan. Ang Kayamanan ng Isang Mayamang Lalaki)

17 (Ika-Labing Pitong Larawan. Ang Pulubi At Ang Mayaman)

2:36

18. 17 (Ika-Labing Pitong Larawan. Ang Pulubi At Ang Mayaman)

18 (Ika-Labing Walong Larawan. Ang kaibigan Sa May Pintuan)

1:17

19. 18 (Ika-Labing Walong Larawan. Ang kaibigan Sa May Pintuan)

19 (Ika-Labing Siyam na Larawan. Ang Dalawang Lalaki sa Templo ng Diyos)

1:50

20. 19 (Ika-Labing Siyam na Larawan. Ang Dalawang Lalaki sa Templo ng Diyos)

20 (Dalawampung Larawan. Ang Magsasakang Naghasik ng Binhi)

1:31

21. 20 (Dalawampung Larawan. Ang Magsasakang Naghasik ng Binhi)

21 (Ika-Dalawamput Isang Larawan. Ang Pagtubo ng mga Binhi)

1:43

22. 21 (Ika-Dalawamput Isang Larawan. Ang Pagtubo ng mga Binhi)

22 (Ika-Dalawamput Dalawang Larawan. Ang pagtulong sa Isang Sugatang Lalaki)

1:46

23. 22 (Ika-Dalawamput Dalawang Larawan. Ang pagtulong sa Isang Sugatang Lalaki)

23 (Ika-Dalawamput Tatlong Larawan. Ang Pagbabalik Ng May-ari ng Bahay)

1:45

24. 23 (Ika-Dalawamput Tatlong Larawan. Ang Pagbabalik Ng May-ari ng Bahay)

24 (Ika-Dalawamput Apat na larawan. Ang Lalaki Sa Puno)

2:47

25. 24 (Ika-Dalawamput Apat na larawan. Ang Lalaki Sa Puno)

Copyright © 2004 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Audio-visual ng "Magmasid, Makinig at Mabuhay" - Ang kabuuan ng 8 programa na may 24 na larawan bawat isa para sa pag-eebanghelyo at katuruang Kristiyano. Ang serye ay nagbibigay ng aral sa mga tao ng Lumang Tipan, ang buhay ni Hesus, at ang unang Simbahan.

Paano gamitin ang mga Audio visual ng GRN - 1: Ibahagi ang Mabuting Balita sa pinadaling paraan - Ang artikulong ito ay nagbibigay panimula sa ibat-ibang paraan kung paano magagamit ang mga audio visual ng GRN sa ministeryo.

Paano gamitin ang kagamitan ng GRN Audio visual - 2: Maging mas Malalim - Ang artikulong ito ay nagbibigay ng karagdagang paliwanag kung paano natututo ang mga tao mula sa mga kwento, at bakit ang mga kwento ay walang masyadong komentaryo.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach