Script Library - Portuguese: Brazil

Script Library - Portuguese: Brazil

Trang này hiện không có sẵn bằng tiếng Việt.
If you would like to help translate this site please click here.

Global Recordings Network has recorded gospel messages and basic Bible teaching in more than 6000 languages and dialects. The recordings have been made from scripts selected from this list and other sources.

Kịch bản này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và ghi âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Scripts in Portuguese: Brazil

As Boas Novas

(Good News) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 1: Começando com Deus

(Look, Listen & Live 1: Beginning with GOD) - Adam, Noah, Job, Abraham. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 2: Grandes Homens de Deus

(Look, Listen & Live 2: Mighty Men of GOD) - Short Bible stories from Genesis through the ascension. How to become a follower of Jesus. 40 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 3: Vitória com Deus

(Look, Listen & Live 3: Victory through GOD) - Joshua, Deborah, Gideon, Samson. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 4: Servos de Deus

(Look, Listen & Live 4: Servants of GOD) - Ruth, Samuel, David, Elijah. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 5: Com Deus nas Provações

(Look, Listen & Live 5: On Trial for GOD) - Elisha, Daniel, Jonah, Nehemiah, Esther. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 6: Jesus, o Grande Mestre

(Look, Listen & Live 6: JESUS - Teacher & Healer) - From Matthew and Mark. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 7: Jesus O Salvador do Mundo

(Look, Listen & Live 7: JESUS - Lord & Saviour) - From Luke and John. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Olhe, Ouça e Viva Livro 8: Atos do Espírito Santo e da Igreja

(Look, Listen & Live 8: Acts of the HOLY SPIRIT) - The Young Church and Paul. 24 sections. It has a picture book to go along with the recording.

Tìm hiểu thêm