Integrated Script 1: Creation Story

Integrated Script 1: Creation Story

Đề cương: God created all things. We should only worship God. God is greater than everything and all evil things. We should follow Him.

Số kịch bản: 426

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Belief System (Witchcraft, paganism); Character of God (Power of God / Jesus); Bible timeline (Creation)

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

I want to tell you the story of how God created the world in the beginning. God the Creator has always existed (or He has been here since forever). He existed before the mountains and rivers. He existed before the sun and moon existed. He existed before any (Tribal Name) people. There was never a time when He did not exist.

In the beginning God created the heavens and the earth. Because God is all-powerful His word has power. God only had to say, "Let there be light," and the light obeyed Him and came. God separated the light from the darkness. He saw that the light was good. God called the light "day" and He called the darkness "night". God established (fixed or arranged) day and night and the seasons of the year. God made the sky and the land and the seas in the same way by His spoken word. He spoke and by His word He made each thing (created each thing). He made the mountains and the rivers. He made the desert and the forests and all the plants and trees that grow on earth. Then God made the sun and put it in the sky to give light during the day. The moon and stars He made to give light at night. God has put the sun, moon and stars in the sky to show us days, months and years. Then God made all the birds that fly in the air - the birds who sing in the morning and the birds who call at night. God made them all. God also made the fish that swim in the ocean and in the rivers. Then God made all the animals - the cows and donkeys, the deer, the mountain lion, the turtles and squirrels and chickens (use local examples). He made the wild animals and the domestic animals. God saw all that He had created and He saw that it was good. God did not create anything that was evil.

Finally God said, "Let us make man in the image of us (of God) (to resemble us)." And so God made man. But God did not make man in the same way that He had made the land and trees and animals. God Himself formed man from the dust of the ground. God formed man and God breathed into man's nostrils His own breath. Then man became a living being (soul). He made man the ruler over all the animals of the earth. After God made man He said, "It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him." So He put man into a deep sleep. While the man was asleep, God took out one of the man's ribs. From that rib God made a woman. God brought the woman to the man to be his wife. This is how God made man and woman in His own image (to resemble Himself). And God saw all that He had created and He saw that it was very good. Then God rested from all the work of creating that He had done.

This God who created the world and all that is in it and who made men and women in His own image (to resemble Himself), He is the one true God. He is the only God we should worship. He is greater and more powerful than any other things that people worship. He is greater than the things that you are afraid of and that hold you in bondage. God is greater than idols, gods, witchcraft (make this fit local culture), and evil things. He is the God whom we should follow, honor and obey. Listen and I will tell you more about this wonderful God. He is speaking His powerful word to you and me today.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?