Integrated Script 1: Creation Story

Integrated Script 1: Creation Story

Raamwerk: God created all things. We should only worship God. God is greater than everything and all evil things. We should follow Him.

Skripnommer: 426

Taal: English

Tema: Belief System (Witchcraft, paganism); Character of God (Power of God / Jesus); Bible timeline (Creation)

Gehoor: General

Styl: Monolog

Genre: Bible Stories & Teac

Doel: Teaching

Bybelaanhaling: Extensive

Status: Approved

Skrips is basiese riglyne vir vertaling en opname in ander tale. Hulle moet so nodig aangepas word dat hulle verstaanbaar en relevant is vir elke verskillende kultuur en taal. Sommige terme en konsepte wat gebruik word, het moontlik meer verduideliking nodig of selfs heeltemal vervang of weggelaat word.

Skripteks

I want to tell you the story of how God created the world in the beginning. God the Creator has always existed (or He has been here since forever). He existed before the mountains and rivers. He existed before the sun and moon existed. He existed before any (Tribal Name) people. There was never a time when He did not exist.

In the beginning God created the heavens and the earth. Because God is all-powerful His word has power. God only had to say, "Let there be light," and the light obeyed Him and came. God separated the light from the darkness. He saw that the light was good. God called the light "day" and He called the darkness "night". God established (fixed or arranged) day and night and the seasons of the year. God made the sky and the land and the seas in the same way by His spoken word. He spoke and by His word He made each thing (created each thing). He made the mountains and the rivers. He made the desert and the forests and all the plants and trees that grow on earth. Then God made the sun and put it in the sky to give light during the day. The moon and stars He made to give light at night. God has put the sun, moon and stars in the sky to show us days, months and years. Then God made all the birds that fly in the air - the birds who sing in the morning and the birds who call at night. God made them all. God also made the fish that swim in the ocean and in the rivers. Then God made all the animals - the cows and donkeys, the deer, the mountain lion, the turtles and squirrels and chickens (use local examples). He made the wild animals and the domestic animals. God saw all that He had created and He saw that it was good. God did not create anything that was evil.

Finally God said, "Let us make man in the image of us (of God) (to resemble us)." And so God made man. But God did not make man in the same way that He had made the land and trees and animals. God Himself formed man from the dust of the ground. God formed man and God breathed into man's nostrils His own breath. Then man became a living being (soul). He made man the ruler over all the animals of the earth. After God made man He said, "It is not good for man to be alone. I will make a helper suitable for him." So He put man into a deep sleep. While the man was asleep, God took out one of the man's ribs. From that rib God made a woman. God brought the woman to the man to be his wife. This is how God made man and woman in His own image (to resemble Himself). And God saw all that He had created and He saw that it was very good. Then God rested from all the work of creating that He had done.

This God who created the world and all that is in it and who made men and women in His own image (to resemble Himself), He is the one true God. He is the only God we should worship. He is greater and more powerful than any other things that people worship. He is greater than the things that you are afraid of and that hold you in bondage. God is greater than idols, gods, witchcraft (make this fit local culture), and evil things. He is the God whom we should follow, honor and obey. Listen and I will tell you more about this wonderful God. He is speaking His powerful word to you and me today.

Verwante inligting

Woorde van Lewe - GRN het oudio-evangelieboodskappe in duisende tale wat Bybelgebaseerde boodskappe bevat oor verlossing en Christelike lewe.

Gratis aflaaie - Hier vind u al die belangrikste GRN boodskap skrips in verskeie tale, plus prente en ander verwante materiaal, wat beskikbaar is om af te laai.

Die GRN Oudiobiblioteek - Evangelistiese en basiese Bybelonderrigmateriaal wat geskik is vir die behoefte en kultuur van die mense in 'n verskeidenheid style en formate.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons