What the Christian Believes 2

Đề cương: The sacrifice for sin, continued disobedience; promise through prophecy of a Saviour; symbolized by sacrifices. Christ's birth, life, miracles; arrest, death; His holiness; perfect sacrfice. Other sacrifices ended. Invitation.

Số kịch bản: 276

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Saviour of Sinful Men; Sacrifice / Atonement; Life of Christ; Faith, trust, believe in Jesus

Khán giả: General; New Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Sự tinh tế: General

Mục đích: Evangelism; Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

THE SACRIFICE FOR SIN

Although God gave His holy law to man, they continued to disobey Him. God promised that one day He would send His one Son, Jesus, to come into this world. He would make one complete offering for sin. The sacrifice of sheep and bullocks would end when Jesus made His sacrifice for sin. God's prophets said Jesus would come and be born of a virgin woman. Everything God's prophets said in God's Book, happened.

Jesus was born of a virgin named Mary. When Jesus became a man He did many wonderful things. He raised to life men who had died. Jesus made sick people well. He made the cripple to walk, the blind to see, and the deaf to hear again. Jesus had power to make these people well again. Soon many people followed Jesus and believed He was God's Son. Eventually the chief people became jealous of Jesus. They were afraid that everyone would follow Jesus and not obey them. They planned to kill Him. One night Judas led many soldiers out to a hillside to arrest Jesus. Jesus let them take Him. They knew Jesus was a good man. Many people, who were enemies of Jesus, shouted, "Crucify Him, crucify Him" (Kill Him on the cross). The High Commissioner feared the people, and let them take Jesus to put Him to death.

It was not right for Jesus to die, because His life was without sin. But this is why Jesus came down to the world. He gave Himself as an offering for man's sin. Jesus is a better sacrifice than a sheep. The blood of sheep only covered sins. The blood of Jesus cleanses away all sin for all time.

The God of heaven does not want a pig (fowl, etc.) for a sacrifice. He no longer wants a sheep. God sent His Son, Jesus, to die. This sacrifice was for the sins of the world. God said all other sacrifices were finished. The blood of His Son, Jesus, was perfect. No other sacrifice was good enough.

Have you broken God's law? Trust Jesus now. Ask Him to control your life. He will receive you, forgive you and give you eternal life.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?