The New Birth

Đề cương: The story of Nicodemus. Illustrates the thought that some people follow religious customs but don't recognize the spiritual basis and the necessasry new birth. Being born spiritually makes it possible to escape the consequences of sin. A new nature is needed in order to live a new life, and the ony way to get it is through being born spiritually into God's family.

Số kịch bản: 091

ngôn ngữ: English

Chủ đề: New Nature; Second Birth; Salvation; Spiritual Life

Khán giả: Animist; Orthodox; Catholic; General; Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Messages and Fiction

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

One day, Jesus was teaching people about the family of God, and there was a man named Nicodemus who heard Jesus. He was a great man among his people, and very religious. He thought he was already in the family of God. He wanted to learn more about it. After it was dark he went to see Jesus. He said, "Lord, we know that God has sent you to teach us." But Jesus knew that Nicodemus had never entered God's family. Jesus can see into every person's heart. He answered, "Unless you are born a second time, you cannot enter God's family." Nicodemus was puzzled. "How can a man be born more than once?" he asked. Jesus answered, "Don't be surprised. Whatever is born from the body is only body, but whatever is born by the Spirit is spirit. You have to be born again by the Spirit of God, Nicodemus."

Today many people are like Nicodemus. They do good deeds. They carefully follow religious customs (Christian customs). They forget that God's family is spiritual.

There is only one way to enter the family of your parents. That is by being born. There is only one way to enter the family of God. That is by being born again. If we do not enter God's family, we abide in spiritual darkness, and when we die we go to the place where sin is punished.

God is very holy. He hates sin. When a person is born again, God gives him a new life and he too begins to hate sin. Sinful habits are broken. There is a proverb in God's book, which says, "The pig that was washed, returns to the mud." Why does it go back to the mud? Because a pig likes the mud. That is its way of living. When we receive God's Spirit, our old desires are changed and we begin to hate sin.

How can a man receive God's Spirit? Jesus says, "I am standing at the door knocking. If you open the door, I will come in. Jesus wants to come into your life. Jesus and God's Spirit are the same. God said, "Whoever receives Jesus, also receives the right to become My child." This is how you come into God's family. This brings to you everlasting life. Without this new birth, you will not have new life. Do not refuse the Saviour who wants to enter. Receive Him today.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?