Nuevo Nacer

Đề cương: The story of Nicodemus. Illustrates the thought that some people follow religious customs but don't recognize the spiritual basis and the necessasry new birth. Being born spiritually makes it possible to escape the consequences of sin. A new nature is needed in order to live a new life, and the ony way to get it is through being born spiritually into God's family.

Số kịch bản: 091

ngôn ngữ: Spanish: Latin America

Chủ đề: New Nature; Second Birth; Salvation; Spiritual Life

Khán giả: Animist; Orthodox; Catholic; General; Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Messages and Fiction

Sự tinh tế: Simple

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Un día Jesús enseñaba a la gente sobre la familia de Dios. Entre ellos había un hombre llamado Nicodemo que le gustaba escuchar la Palabra de Dios. Él era muy religioso y muy bien conocido entre su pueblo.

Nicodemo pensaba que el ya pertenecía a la familia de Dios, y quería aprender más de Dios. Al obscurecerse, Nicodemo fue a ver a Jesús y le dijo:
« Señor, sabemos que Dios te ha enviado a ensenarnos ».

Pero Jesús sabía que Nicodemo no había entrado en la familia de Dios todavía. Jesús puede
ver lo que hay dentro del corazón de cada persona. —Pues Jesús le respondió, « Deberás te aseguro, que quien no nazca de nuevo, no puede entrar en la familia de Dios ».

Nicodemo no comprendía, y le preguntó:
— ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo siendo ya vieja?

Jesús le contesto:
—Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu de Dios, no puede entrar en la familia de Dios.

Hoy en día, hay mucha gente como Nicodemo. Ellos hacen buenas obras, siguen las costumbres de su religión, y se olvidan que la familia de Dios es espiritual.

Hay solo una forma de pertenecer a la familia de tus padres, ¿verdad? Es por haber nacido en ella. Así también, hay solo una forma de entrar a en la familia de Dios, es por medio de nacer de nuevo del agua y del espíritu de
Dios. Si no entramos en la familia de Dios, nosotros permaneceremos a la obscuridad espiritual. Y si morimos en esa oscuridad, iremos al lugar de castigo por nuestros pecados.

Dios es santo, y odia el pecado. Cuando una persona nace de nuevo, Dios le da una nueva vida, y esa persona empieza a odiar el pecado. Esa persona no practica más las malas costumbres, acciones y palabras. La Palabra de Dios
dice:
«El cerdo que esta bañado, regresa otra vez al lodo».
Y, ¿Por qué el cerdo regresa al lodo? Porque al cerdo le gusta el lodo; esta es su forma de vivir.
Cuando nosotros recibimos el espíritu de Dios, empezamos a rechazar y a dejar nuestros deseos y malas costumbres (robar, mentir, adorar a otros dioses, etc. etc.) Y, ¿Cómo podemos recibir el espíritu de Dios? Jesús dice:
« Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entrare en él, cenare con él y el conmigo».

¿Quieres tu abrir la puerta, y dejar que Jesús entre en tu corazón y caminar con ÉL para siempre? ¡Pídele que entre en tu corazón ahora mismo!

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?