The Living God

The Living God

Đề cương: God knows all, even our thoughts; idols don't see anything. God's hatred of sin; His judgment. His love and provision for sinful man - Christ's atonement. Invitation. Sinner's prayer. Very short sentences.

Số kịch bản: 080

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Sin and Satan (Satan (the devil)); Christ (Son of God); Character of God (Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (No other gods, idols, Forgiveness)

Khán giả: Hindu

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Bible Stories & Teac

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: None

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

Hello. I have something to tell you. Listen with care. The gods that you worship, are they alive? No. But there is a God Who is alive. He knows all about you! He sees all you do. He hears all you say. Yes! He knows all your thoughts - your good thoughts, your bad thoughts. This God in Heaven sees all your sins. Look at your gods of wood and stone and mud. Can they see what you do - in the dark, in the light? No! Can they hear what you say? What you shout? What you whisper? No! Do they know what you think? Your bad thoughts - your good thoughts? No! They cannot. They are only wood, only stone, only mud.

But the God of Heaven does. He sees all you do. He knows all your thoughts and the evil in your heart. No one can fool Him.

God hates sin. He will have none of it. He will punish those who sin. He says your sins will shut the door of Heaven and you will not enter. But listen! This is a wonderful thing! God will forgive your sins. He loves you. He does not want the door of Heaven to be shut against you. Jesus, God's Son, was without sin, but He took your punishment because He loved you. He shed His blood for you and for all people, because of their sins. He made the sacrifice by dying. Thus He paid for your sins.

Now if you will talk to Him and invite Him to live in your heart He will do it. He will forgive your sins. He will help you to do right. He will put joy in your heart.

Listen to the words of the God of Heaven - the only true God. "Come to Me. I will forgive you. I will give you a new heart. I will help you and stay with you. And some day I will come and take you to My house in Heaven where I am making a place for you. There you will live with Me in great happiness forever."

These are the words of the God of Heaven. Consider them carefully and obey, that the door of Heaven may be open to you. Speak to Him now. God can hear you where you are. Say to Him thus: "Oh, true God of Heaven and earth, forgive my sins. I am wicked. My heart is evil. Wash my sins away that the door of Heaven might open to me. Come into my heart and dwell with me. Thank You, Jesus, for paying for my sins."

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons