God's Commands for His Children

Đề cương: Explains that when a person is saved, God's Spirit comes to live in him and help him. Outlines attitudes and behavior expected of a Christian: trust God; be thankful; love and help others; obey God and learn more about Him; pray often; meet with other believers; if sin overtakes, confess it and ask forgiveness.

Số kịch bản: 040

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Prayer, petition; Church, Christianity; Obedience; Love of God; Problems, troubles, worries; Holy Spirit; Spiritual Growth; Nature, character of God; Repentance; Word of God (the Bible); Salvation; Faith, trust, believe in Jesus; Satan (the devil); Power of God / Jesus; Children of God

Khán giả: General; New Christian; Christian

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Exhortation

Sự tinh tế: General

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

When a person receives Jesus as his Saviour many good things happen to him. At that moment all his sins are forgiven. God's Spirit comes to live inside him and helps him to do what is right. He becomes a child of God. God becomes his Father. God helps him and cares for him.

But when we become God's child there are things we must do. We must always trust God and love Him. God showed His love for us when He gave Jesus, His Son, to die for us. Therefore we must always trust God's love for us. Even when we have sickness and trouble, God is still loving us. We must thank Him for what He lets come to us because He knows it is good for us. He showed His great power when He raised Jesus from the dead and made Him live again. Even when Satan tries to make us do wrong, He can help us to do right. We must thank Him for this too.

There is another thing God says we must do. We must love one another. Before we knew God, we were bad. We were enemies of God, but He still loved us. We must become like Him. We must love other people. Even when they are bad and when they treat us badly, we must love them. We can only do this when God's love is in our hearts. We must try to help them. We must tell them about Jesus and His love.

God is very good to His children. We must follow all that He says. He will give us strength to do this. He will make our hearts happy. We will want to always love Him and trust Him. We will want to learn more about Him from His Book. We should be always thanking Him and praising Him. We cannot see Him, but He is always with us. He likes to hear us speak to Him. Every day we should stop everything else and talk to Him for awhile. We should thank Him for His Son, and for taking away our sins, and for all His care over us. We can ask Him to help us if we have need. We should try to meet with other believers. Together we will like to remember His love to us, and talk to Him. We will learn from God's Word. We will praise Him, and help each other to do what He wants.

Sometimes we may not obey God's commands. Then we will be very sorry. We must tell Him about it. We should say, "God, my Father, I have done badness. I am sorry. It was wrong. Please forgive me for Jesus' sake. Help me not to do it again." He will forgive you and help you.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?