God Answers Your Heart

Đề cương: If you go ahead and accept Christ... what would happen? Cleansing, forgiveness; God's power to refuse the old life and to bring satisfaction and happiness. Sinner's prayer.

Số kịch bản: 035

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Belief System (Syncretism); Character of God (Holy Spirit); Living as a Christian (New Nature, Obedience, Repentance, Forgiveness, Joy, happiness, rejoicing, Faith, trust, believe in Jesus, Spiritual Life); Sin and Satan (Cleanse, purify, Heart, soul of man)

Khán giả: General

Kiểu dáng: Monolog

Thể loại: Exhortation

Mục đích: Evangelism

Trích dẫn Kinh Thánh: Extensive

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

"If I turn to the true God, and believe on Jesus, what will Jesus do for me?" you ask.

God answers from His Book and says: "From all your filthiness and from all your idols will I cleanse you." This means He will forgive your sins and He will remove them as far away as the east is from the west.

You may ask, "What can I do if my heart still wants those things?" Again, God answers from His Book and says, "A new heart also will I give you and a new spirit will I put within you." This means that He will give you a new heart. This new heart does not want those old idols and those old sins any more. It is a heart that loves God and wants to please Him.

You may say, "I feel weak. How can I walk or live this new life?" Again God says in His book, "I will put my Spirit within you." That means His own Holy Spirit, His own self. He will come and live within you. He will cause you to love His laws and obey them. Turn to Him and give yourself to Him; then, He will live and work in your heart. He will make you want to do the things you should. He will give you the power to do them. He will show you what you should do.

"Can this be true?" you ask. Yes, for God says to you, "And you shall dwell in the land that I gave to your fathers, and you shall be My people and I will be your God." That means that you will not get lonely. God will be with you, and you can talk to Him. He will draw near to you, and take you by the hand. And then He also says, "I will save you from all your uncleannesses." There is nothing that He is not able to save you from.

He will make you a blessing to others, and He will cause you to bring others to know Him as their Saviour, too. Nothing will make you happier than to bring others to God also. Tell them about Jesus, your Saviour God. You yield yourself to Jesus-God, and He will be your strength. Lean hard on Him. He will lead you in the paths of righteousness for His Name's sake.

Will you talk to Jesus now? Say to Him, "Oh, I do receive you Jesus as my Saviour. Thank you, Lord Jesus Christ, for cleansing my heart from sin and for coming into my heart to live so that I can be obedient to You. How can I ever praise You enough, or do enough to show my love for what You have done for me this day?"

Scripture quotes included.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?