The Christian's Testimony

Đề cương: Conversation between two Christians commenting on quarreling women in the village and their testimony as Christians. Man confesses he was the same; then found his problem was "self." He found peace when he stopped being a slave to self-will and allowed Jesus to be his master.

Số kịch bản: 012

ngôn ngữ: English

Chủ đề: Character of God (Love of God); Living as a Christian (Prayer, petition, Church, Christianity, Spiritual Growth, Peace (between men), Family, relationships, Christian values); Sin and Satan (Deliverance, Sin, disobedience, Shame, Heart, soul of man, Slavery to sin)

Khán giả: New Christian

Kiểu dáng: Dialog

Thể loại: Messages and Fiction

Mục đích: Teaching

Trích dẫn Kinh Thánh: Paraphrase

Trạng thái: Approved

Bản văn này là một hướng dẫn cơ bản cho dịch và thu âm trong các ngôn ngữ khác. Nó phải được thích nghi với nền văn hóa và ngôn ngữ để làm cho nó phù hợp với từng khu vực, nơi nó được sử dụng khác nhau. Một số thuật ngữ và khái niệm được sử dụng có thể cần một lời giải thích đầy đủ hơn hoặc thậm chí bị bỏ qua trong các nền văn hóa khác nhau.

Kịch bản

1. Do you hear that noise over there? (Put in sound of two angry women in distance).
2. Yes, those two women are fighting again. They do not have any peace between them. It is very bad. Their village has no joy because of these two women.

1. That is too bad. I thought those women were Christians. Were they not baptized?
2. Yes, they were baptized. And they say they are following Jesus. The whole village says they do.

1. If that is true, then what is the matter with them?
2. My brother, I can tell you this. I used to be just like those two women. I had no peace in my heart. Our home had no joy. I did not really love my wife as the Bible says I should. I am ashamed to say it, but I would often beat her. And I often argued and quarreled with my friends.

1. But I thought you were a Christian for many years. Isn't that true?
2. Oh yes. I did believe that Jesus was the Saviour and I thought I was following Him truly. But do you know what caused me to act like that?

1. No. What was it? I would like to know.
2. Friend, my trouble was sin. And that sin was MYSELF. It was not the fault of my wife. It was myself. Even though I did believe the words of Jesus, my own desire bound me. I was a slave to my desires. When I wanted to beat my wife, I beat her. When I wanted to disagree with my wife, I insisted on my own way. My home was terrible. Ask my wife, she will tell you.

1. Oh, I understand, my friend. But could not God help you?
2. Oh yes, I praise Him that He did help me. One day He showed me my own heart. He showed me that I did not love God as I should. I was saying, "Jesus is my Master," but I did not do what He said. I only followed my own will. Then He showed me that His Spirit must control my heart, and that I must refuse to follow my own way. When I saw all this, I knew how very sinful I had been. I prayed to God for deliverance from this terrible slavery to desire. And He answered my prayer and freed me, so that now Jesus is truly my Master. Now our home is full of joy and peace. Together my wife and I worship God. Together we take care of our children and teach them God's Word.

1. Now I see why you are always happy. It is because Jesus is indeed your Master.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?