Các bản thu của kịch bản này: Who has Power to Forgive Sins?

Hãy hiện ra các 1 đến 75 của 75

Abu Hashi:m [Sudan] - Words of Life

Acheron [Sudan] - Words of Life 1

Adyghe [Russia, Adygeya] - Words of Life

Anal: Pakan [India, Manipur] - Words of Life

Angkola [Indonesia, Sumatera Barat (West)] - Words of Life

Anyin: Aowin [Ghana, Western] - Words of Life 2

Arabic, Sudanese: Khartoum [Sudan] - God's Plan for You

Arabic, Tunisian [Tunisia] - Words of Life

Baletha [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 2

Baluchi, Pakistan [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Blackfoot [Canada, Alberta] - Words of Life

Bowiri [Ghana, Volta] - Words of Life

Burmese [Myanmar] - Words of Life

Chinanteco de Palantla [Mexico, Oaxaca, Tuxtepec] - Words of Life w/ SPANISH songs

Digaro-Mishmi [India, Arunachal Pradesh] - God's love towards mankind

Drukai [Taiwan] - Words of Life

Fulfulde, Maasina [Mali, Segou] - Words of Life

Gbaya: Gbaya-Ndogo [South Sudan] - Words of Life

Gulfan [Sudan] - Words of Life

Gusii [Kenya, Kisii] - Words of Life 2

Hazong [India, Assam] - Summary of Mark

Huichol [Mexico, Jalisco] - Words of Life

Iyara: Ijumu [Nigeria, Lagos] - Words of Life

Jur: Molo [Sudan] - Words of Life

Kadazan, Tangaa [Malaysia, Sabah] - Words of Life 1

Kanuri, Manga [Niger] - Words of Life 2

Karen, S'gaw [Myanmar] - Who Is Jesus?

Katla: Julud [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Koalib: Ngirere [Sudan, Kurdufan] - Words of Life

Kortala [Sudan] - Words of Life

Krongo [Sudan] - Words of Life

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 4

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 1

Lhasa [China, Xizang (Tibet)] - Words of Life 3

Logorik: Tallau [Sudan] - Words of Life

Lomia: Ibonni [Sudan, ash-Sharqiyah] - Words of Life with Latuka songs

Loraming [Côte d'Ivoire] - Words of Life

Lumun [Sudan] - Words of Life

Madi, Southern [Uganda] - Words of Life 2

Madura [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Maguindanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Maranao: Lake Lanao [Philippines, Mindanao] - Words of Life

Mesakiin: Dagiig [Sudan] - Words of Life

Ndo: Kebutu [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life

Nepali: Kathmandu [Nepal] - Words of Life (M)

Ninzam [Nigeria, Kaduna] - Words of Life

Nkem-Nkum: Nkem [Nigeria, Cross River] - Words of Life

Pidgin, Nigeria [Nigeria] - Words of Life 2

Pokomo: Lower [Kenya, Garissa] - Words of Life 2

Pokot: West [Kenya, Baringo] - Words of Life 3

Polci [Nigeria, Bauchi] - Words of Life

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Words of Life 1 (M)

Punjabi, Eastern [India, Punjab] - Special (M)

Punjabi, Western: Taxila [Pakistan, Punjab, Taxila] - Words of Life

Purig [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life

Puyuma [Taiwan] - Words of Life

Saiset [Taiwan] - Words of Life

Samba Daka [Nigeria, Taraba] - Words of Life

Sartang [India, Arunachal Pradesh] - Salvation For Mankind

Saurashtrian [India, Tamil Nadu] - Words of Life

Shwaia [Sudan, Kurdufan] - Words of Life

Sunda [Indonesia, Jawa Barat (West)] - Words of Life

Swahili: Tanzania [Tanzania] - Words of Life 1

Temein [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Tira [Sudan, ash-Shamaliyah] - Words of Life

Toicha [Sudan] - Words of Life

Tsou [Taiwan] - Words of Life

Twi: Akwapem [Ghana] - Words of Life

Umm Heitan [Sudan] - Words of Life

Waciri [Pakistan, Balochistan] - Words of Life

Wakhi: Gojal [Pakistan, Baltistan] - Words of Life

Yaitepec Chatino [Mexico, Oaxaca, Juquila] - Messages w/ CHATINO: Panixtla

Yoruba [Benin] - Words of Life 1

Zande [Congo, Democratic Republic of, Haut-Zaire] - Words of Life 5

Zapoteco de Ocotlan [Mexico, Oaxaca, Ocotlan, Santiago Apostol] - Words of Life

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?