Tin mừng for New Readers Book 1 and 2 - Vai

Bản nghe này có hữu ích không?

Các phần thuyết minh bằng âm thanh hoặc video về các câu chuyện trong Kinh thánh ở dạng tóm tắt hoặc đã được phiên dịch.

Tên chương trình: 74801
Các tin tức cập nhật: 52:25
Ngôn ngữ: Vai

Tài liệu tải về và đặt mua

Book 1 - Lời giới thiệu

0:17

1. Book 1 - Lời giới thiệu

An Angel visits Mary - Lu-ca 1:26-38

3:13

2. An Angel visits Mary - Lu-ca 1:26-38

The Birth of Jesus - Lu-ca 2:1 and 3-20

6:38

3. The Birth of Jesus - Lu-ca 2:1 and 3-20

The Boy Jesus in the Temple – Lu-ca 2:41-52

3:02

4. The Boy Jesus in the Temple – Lu-ca 2:41-52

Giăng Baptises Jesus - Lu-ca 3:21-22

1:31

5. Giăng Baptises Jesus - Lu-ca 3:21-22

Jesus Loves the Little Children - Mác 10:13-16

1:36

6. Jesus Loves the Little Children - Mác 10:13-16

Jesus Heals a Blind Man - Mác 8:22-25

1:25

7. Jesus Heals a Blind Man - Mác 8:22-25

The Lost Sheep - Lu-ca 15:1-7

2:31

8. The Lost Sheep - Lu-ca 15:1-7

Jesus Walks on Water - Giăng 6:16-21

1:57

9. Jesus Walks on Water - Giăng 6:16-21

Kết luận

0:35

10. Kết luận

Book 2 - Lời giới thiệu

0:22

11. Book 2 - Lời giới thiệu

The Poor Woman’s Offering - Mác 12:41-44

1:30

12. The Poor Woman’s Offering - Mác 12:41-44

A Bent-over Woman - Lu-ca 13:10-17

2:54

13. A Bent-over Woman - Lu-ca 13:10-17

Jesus Feeds 4000 Men - Ma-thi-ơ 15:29-39

2:41

14. Jesus Feeds 4000 Men - Ma-thi-ơ 15:29-39

The Greatest Commandment – Ma-thi-ơ 22:34-40

2:01

15. The Greatest Commandment – Ma-thi-ơ 22:34-40

Jesus Teaches about Love – Ma-thi-ơ 5:43-48

1:57

16. Jesus Teaches about Love – Ma-thi-ơ 5:43-48

Jesus Raises a Dead Boy to Life – Lu-ca 7:11-17

2:12

17. Jesus Raises a Dead Boy to Life – Lu-ca 7:11-17

The Unforgiving Servant – Ma-thi-ơ 18:21-35

3:43

18. The Unforgiving Servant – Ma-thi-ơ 18:21-35

The Đứa con hoang đàng – Lu-ca 15:11-32

5:53

19. The Đứa con hoang đàng – Lu-ca 15:11-32

Jesus Heals Ten Men – Lu-ca 17:11-19

3:35

20. Jesus Heals Ten Men – Lu-ca 17:11-19

Jesus Orders a Storm to Stop – Lu-ca 8:22-25

2:01

21. Jesus Orders a Storm to Stop – Lu-ca 8:22-25

Kết luận

0:39

22. Kết luận

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?