ข่าวประเสริฐ Readers Book 1 & 2 - Vai

บันทึกเสียงนี้มีประโยชน์หรือไม่?

บันทึกเสียงหรือวีดีโอ เรื่องย่อหรือการถอดความจากพระคัมภีร์

รหัสรายการ: 74801
ชื่อภาษา: Vai

ความยาวของรายการ: 52:17

Book 1 คำแนะนำ ▪ An Angel Visits Mary Luke 1:26-38 ▪ The Birth of Jesus Luke 2:1, 3-20 ▪ The Boy Jesus in the Temple Luke 2:41-52 ▪ John Baptizes Jesus Luke 3:21-22 ▪ Jesus Loves the Little Children Mark 10:13-16 ▪ Jesus Heals a Blind Man Mark 8:22-25 ▪ The Lost Sheep Luke 15:1-7 ▪ Jesus Walks on Water John 6:16-21 ▪ สรุป ▪ Book 2 คำแนะนำ ▪ The Poor Woman's Offering Mark 12:41-44 ▪ A Bent-over Woman Luke 13:10-17 Part 1

26:10

1. Book 1 คำแนะนำ ▪ An Angel Visits Mary Luke 1:26-38 ▪ The Birth of Jesus Luke 2:1, 3-20 ▪ The Boy Jesus in the Temple Luke 2:41-52 ▪ John Baptizes Jesus Luke 3:21-22 ▪ Jesus Loves the Little Children Mark 10:13-16 ▪ Jesus Heals a Blind Man Mark 8:22-25 ▪ The Lost Sheep Luke 15:1-7 ▪ Jesus Walks on Water John 6:16-21 ▪ สรุป ▪ Book 2 คำแนะนำ ▪ The Poor Woman's Offering Mark 12:41-44 ▪ A Bent-over Woman Luke 13:10-17 Part 1

A Bent-over Woman Luke 13:10-17 Part 2 ▪ Jesus Feeds 4,000 Men Matthew 15:29-39 ▪ The Greatest Commandment Matthew 22:34-40 ▪ Jesus Teaches about Love Matthew 5:43-48 ▪ Jesus Raises a Dead Boy to Life Luke 7:11-17 ▪ The Unforgiving Servant Matthew 18:21-35 ▪ The บุตรน้อยหลงหาย Luke 15:11-32 ▪ Jesus Heals Ten Men Luke 17:11-19 ▪ Jesus Orders a Storm to Stop Luke 8:22-25 ▪ สรุป

26:06

2. A Bent-over Woman Luke 13:10-17 Part 2 ▪ Jesus Feeds 4,000 Men Matthew 15:29-39 ▪ The Greatest Commandment Matthew 22:34-40 ▪ Jesus Teaches about Love Matthew 5:43-48 ▪ Jesus Raises a Dead Boy to Life Luke 7:11-17 ▪ The Unforgiving Servant Matthew 18:21-35 ▪ The บุตรน้อยหลงหาย Luke 15:11-32 ▪ Jesus Heals Ten Men Luke 17:11-19 ▪ Jesus Orders a Storm to Stop Luke 8:22-25 ▪ สรุป

ดาวน์โหลดและการสั่งซื้อ

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

Copyright © 1990 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

ติดต่อเรา for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

หากต้องการสั่งซื้อเสียงบันทึกนี้ในรูปแบบ CD หรือรูปแบบอื่น ๆ หรือต้องการข้อมูลการทำพันธกิจ วิธีการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ กรุณาติดต่อสำนักงาน GRN ที่อยู่ใกล้ท่าน เสียงบันทึกบางรายการหรือบางรูปแบบอาจไม่มีในทุกสำนักงานของ GRN

งานบันทึกเสียงมีค่าใช้จ่ายสูง โปรดพิจารณาถวายทรัพย์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพันธกิจของ GRN ต่อไป

ทางเรามีความยินดีหากท่านจะแจ้งให้เราทราบถึงการนำเสียงบันทึกไปใช้อย่างไร และมีผลอย่างไร แสดงความคิดเห็น.

สื่อบันทึกเสียงของเรา

องค์กร GRN มี MP3 ฃึ่งเป็นเรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงข่าวประเสริฐ ดนตรีคริสเตียน และเนื้อหาของข่าวประเสริฐที่แปลกว่า 6,000 ภาษา และส่วนใหญ่ดาว์นโหลดได้ฟรี MP3 ที่ออนไลน์เหล่านี้เหมาะสำหรับการประกาศพระกิตติคุณและงานบุกเบิกคริสตจักร ทั้งเหมาะสำหรับใช้ภายในคริสตจักรด้วย ผู้ที่พูดหรือร้องเพลงในรายการเหล่านี้เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ เรื่องราวจากพระคัมภีร์ เพลงต่างๆ และดนตรี มีเป้าหมายที่จะสื่อข่าวประเสริฐของพระเยซูที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมนั้นๆ โดยมุ่งเน้นกลุ่มคนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง