Amaurire Malayi [Tin mừng] - Samia

Bản nghe này có hữu ích không?

Các bài học Kinh thánh bằng âm thanh-hình ảnh qua 40 bức tranh với cái nhìn tổng quan về Kinh thánh từ Sáng Thế đến Đấng Christ và những lời dạy về đời sống Cơ Đốc nhân. Sử dụng cho việc truyền giáo và mở mang Hội thánh.

Tên chương trình: 65482
Ngôn ngữ: Samia

Các tin tức cập nhật: 53:21

Okhuchaka ♦ Mubuchakiro [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1: In the Beginning]

1:35

1. Okhuchaka ♦ Mubuchakiro [Lời giới thiệu ▪ Tranh 1: In the Beginning]

Ekhuara Ria Nyasaye [Tranh 2: The Word of God]

0:41

2. Ekhuara Ria Nyasaye [Tranh 2: The Word of God]

Obulongi [Tranh 3: Creation]

0:51

3. Obulongi [Tranh 3: Creation]

Adam Nende Hawa [Tranh 4: Adam and Eve]

1:35

4. Adam Nende Hawa [Tranh 4: Adam and Eve]

Cain Nende Abel [Tranh 5: Cain and Abel]

1:01

5. Cain Nende Abel [Tranh 5: Cain and Abel]

Obuato Bwa Noah [Tranh 6: Noah's Ark]

1:17

6. Obuato Bwa Noah [Tranh 6: Noah's Ark]

Efula Ya Emikhula [Tranh 7: The Flood]

1:10

7. Efula Ya Emikhula [Tranh 7: The Flood]

Abraham, Sarah Nende Isaka [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

1:31

8. Abraham, Sarah Nende Isaka [Tranh 8: Abraham, Sarah and Isaac]

Musa Nende Amalako Ka Nyasaye [Tranh 9: Moses and the Law of God]

0:56

9. Musa Nende Amalako Ka Nyasaye [Tranh 9: Moses and the Law of God]

Amalako Ekhumi [Tranh 10: The Ten Commandments]

1:16

10. Amalako Ekhumi [Tranh 10: The Ten Commandments]

Esiyanwa Sia Ebionono [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

1:00

11. Esiyanwa Sia Ebionono [Tranh 11: Sacrifice for Sin]

Khulakwa Omuonia [Tranh 12: A Saviour Promised]

1:40

12. Khulakwa Omuonia [Tranh 12: A Saviour Promised]

Okhwibulwa Khwa Yesu [Tranh 13: The Birth of Jesus]

1:22

13. Okhwibulwa Khwa Yesu [Tranh 13: The Birth of Jesus]

Yesu Amusomesa [Tranh 14: Jesus the Teacher]

1:03

14. Yesu Amusomesa [Tranh 14: Jesus the Teacher]

Amangarimwa Ka Yesu [Tranh 15: Miracles of Jesus]

1:06

15. Amangarimwa Ka Yesu [Tranh 15: Miracles of Jesus]

Yesu Asandisibwa [Tranh 16: Jesus Suffers]

1:24

16. Yesu Asandisibwa [Tranh 16: Jesus Suffers]

Yesu Abambwa [Tranh 17: Jesus is Crucified]

1:19

17. Yesu Abambwa [Tranh 17: Jesus is Crucified]

Olamukha [Tranh 18: The Resurrection]

1:22

18. Olamukha [Tranh 18: The Resurrection]

Tomasi Asubiri [Tranh 19: Thomas Believes]

1:11

19. Tomasi Asubiri [Tranh 19: Thomas Believes]

Aburukha Ocha Mwikulu [Tranh 20: The Ascension]

1:19

20. Aburukha Ocha Mwikulu [Tranh 20: The Ascension]

Omusalaba Mukhaya [Tranh 21: The Empty Cross]

1:10

21. Omusalaba Mukhaya [Tranh 21: The Empty Cross]

Engira Chiviri [Tranh 22: The Two Roads]

2:03

22. Engira Chiviri [Tranh 22: The Two Roads]

Omwana Wa Nyasaye [Tranh 23: God's Children]

1:08

23. Omwana Wa Nyasaye [Tranh 23: God's Children]

Okhwivulwa Khundi [Tranh 24: Born Again]

1:35

24. Okhwivulwa Khundi [Tranh 24: Born Again]

Roho Mulafu Yecha [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

1:43

25. Roho Mulafu Yecha [Tranh 25: The Holy Spirit Comes]

Okenda Muvulafu [Tranh 26: Walking in the Light]

1:13

26. Okenda Muvulafu [Tranh 26: Walking in the Light]

Esilonge Siyaha [Tranh 27: A New Person]

1:13

27. Esilonge Siyaha [Tranh 27: A New Person]

Olwivulo Olwesikristo [Tranh 28: The Christian Family]

1:01

28. Olwivulo Olwesikristo [Tranh 28: The Christian Family]

Hera Avasuku Vawo [Tranh 29: Love Your Enemies]

1:15

29. Hera Avasuku Vawo [Tranh 29: Love Your Enemies]

Yesu AOwovunyari [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

1:14

30. Yesu AOwovunyari [Tranh 30: Jesus is the Powerful One]

Otusa Evihieno [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

1:31

31. Otusa Evihieno [Tranh 31: Casting out Evil Spirits]

Otemwaa [Tranh 32: Temptation]

1:11

32. Otemwaa [Tranh 32: Temptation]

Nihwonona [Tranh 33: If We Sin]

1:43

33. Nihwonona [Tranh 33: If We Sin]

Amalwaye [Tranh 34: Sickness]

0:57

34. Amalwaye [Tranh 34: Sickness]

Efwa [Tranh 35: Death]

1:37

35. Efwa [Tranh 35: Death]

Omubiri Kwa Yesu [Tranh 36: The Body of Christ]

1:42

36. Omubiri Kwa Yesu [Tranh 36: The Body of Christ]

Ohwevusa Ohwehwechomia [Tranh 37: Meeting for Worship]

1:39

37. Ohwevusa Ohwehwechomia [Tranh 37: Meeting for Worship]

Yesu Yahakovole [Tranh 38: Jesus Will Return]

1:25

38. Yesu Yahakovole [Tranh 38: Jesus Will Return]

Ohwama Eviamo [Tranh 39: Bearing Fruit]

1:37

39. Ohwama Eviamo [Tranh 39: Bearing Fruit]

Otusa Ovuliri [Tranh 40: Witnessing]

1:24

40. Otusa Ovuliri [Tranh 40: Witnessing]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2017 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét a href="/topic/donate" quyên góp cho GRN /a để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

"Tin tốt lành' bằng âm thanh và hình ảnh - Bộ âm thanh hình ảnh này có 40 hình ảnh để trình bày một cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh từ thoi ky Kien tao toi Chúa Kitô. Nó bao gồm các thông điệp cứu độ và giảng dạy cơ bản về đời sống Kitô hữu. Nó có sẵn trong hơn 1300 ngôn ngữ.

Liên văn phòng gần nhất để biết thêm thông tin.

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - Here are instructions for creating DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?