Mwanda Wanga Mnungu [Nhìn, nghe và sống 5 Chịu thử thách vì Đức Chúa Trời] - Makonde

Bản nghe này có hữu ích không?

Quyển thứ 5 trong một loạt chuyện Kinh thánh dạng nghe nhìn về Ruth, Samuel, David, Elijah. Để truyền bá Kinh phúc âm, mở mang nhà thờ và dạy về đạo Thiên Chúa một cách có hệ thống

Tên chương trình: 65058
Các tin tức cập nhật: 51:49
Ngôn ngữ: Makonde
Đọc kịch bản
Tài liệu tải về và đặt mua

Utangulizi ♦ Naamani Ahena Nyumba kwanga Elisha [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Naaman Visits Elisha's House]

2:58

1. Utangulizi ♦ Naamani Ahena Nyumba kwanga Elisha [Lời giới thiệu ▪ Hình 1. Naaman Visits Elisha's House]

Naamani Mmuto [Hình 2. Naaman in the River]

1:41

2. Naamani Mmuto [Hình 2. Naaman in the River]

Elisha na Jeshi lya Mnungu [Hình 3. Elisha and the Army of God]

1:34

3. Elisha na Jeshi lya Mnungu [Hình 3. Elisha and the Army of God]

Elisha na Askari Vapofushwiji Meho [Hình 4. Elisha and the Blind Army]

1:53

4. Elisha na Askari Vapofushwiji Meho [Hình 4. Elisha and the Blind Army]

Kudingukwa Kaya ya Samaria [Hình 5. The Siege of Samaria]

1:42

5. Kudingukwa Kaya ya Samaria [Hình 5. The Siege of Samaria]

Vanu Nchechi Vane na Ukoma [Hình 6. The Four Lepers]

2:53

6. Vanu Nchechi Vane na Ukoma [Hình 6. The Four Lepers]

Yona amtukuta Mnungu [Hình 7. Giô-na flees from God]

1:43

7. Yona amtukuta Mnungu [Hình 7. Giô-na flees from God]

Yona na Uhomba Mkulungwa [Hình 8. Giô-na and the Great Fish]

1:08

8. Yona na Uhomba Mkulungwa [Hình 8. Giô-na and the Great Fish]

Yona ave Ninawi [Hình 9. Giô-na at Nineveh]

2:02

9. Yona ave Ninawi [Hình 9. Giô-na at Nineveh]

Esta na Mfalme [Hình 10. Ê-xơ-tê and the King]

1:51

10. Esta na Mfalme [Hình 10. Ê-xơ-tê and the King]

Modekai Ahita Kuabudu [Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

2:03

11. Modekai Ahita Kuabudu [Hình 11. Mordecai Refuses to Bow Down]

Karamu yanga Esta [Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast]

1:27

12. Karamu yanga Esta [Hình 12. Ê-xơ-tê's Feast]

Danieli na Rafiki Vake [Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends]

3:36

13. Danieli na Rafiki Vake [Hình 13. Đa-ni-ên and His Friends]

Danieli na Mfalme wa Babeli [Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon]

1:48

14. Danieli na Mfalme wa Babeli [Hình 14. Đa-ni-ên and the King of Babylon]

Muujiza wanga Mnungu [Hình 15. The Image of Gold]

2:08

15. Muujiza wanga Mnungu [Hình 15. The Image of Gold]

Tanuru lya Moto [Hình 16. The Furnace of Fire]

2:20

16. Tanuru lya Moto [Hình 16. The Furnace of Fire]

Danieli amnyuwa Mnungu [Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God]

3:14

17. Danieli amnyuwa Mnungu [Hình 17. Đa-ni-ên Prays to God]

Danieli nipondu lya Vahimba [Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den]

1:52

18. Danieli nipondu lya Vahimba [Hình 18. Đa-ni-ên in the Lions' Den]

Nehemia kwanga Mfalme [Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King]

2:23

19. Nehemia kwanga Mfalme [Hình 19. Nê-hê-mi Before the Great King]

Nehemia Akagu Ukuta ubomweke [Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City]

1:49

20. Nehemia Akagu Ukuta ubomweke [Hình 20. Nê-hê-mi Inspects the Ruined City]

Kudenga Ukuta [Hình 21. Building the Walls]

1:39

21. Kudenga Ukuta [Hình 21. Building the Walls]

Ezra Asoma Torati [Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law]

2:45

22. Ezra Asoma Torati [Hình 22. E-xơ-ra Reads the Law]

Yesu Mumsalaba [Hình 23. Jesus on the Cross]

2:22

23. Yesu Mumsalaba [Hình 23. Jesus on the Cross]

Yesu Awaonyesha Indila ya Uzima [Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

2:45

24. Yesu Awaonyesha Indila ya Uzima [Hình 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life]

Tài liệu tải về và đặt mua

Những bản ghi âm được thiết kế cho việc truyền giảng và giảng dạy Kinh Thánh cơ bản để mang sứ điệp Tin Mừng cho những người không biết chữ hoặc là từ các nền văn hóa miệng, đặc biệt là nhóm người được tiếp cận.

Copyright © 2015 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Liên hệ với chúng tôi cho các câu hỏi về việc sử dụng được phép các bản ghi âm này hoặc để được phép phân phối lại chúng theo những cách khác với những cách được phép ở trên.

Việc thu âm rất tốn kém. Vui lòng xem xét quyên góp cho GRN để giúp bộ này tiếp tục.

Chúng tôi rất muốn nghe phản hồi của bạn về cách bạn có thể sử dụng bản ghi này và kết quả là gì. Liên hệ với đường dây phản hồi.

Thông tin liên quant

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Băng nghe và video "Hãy nhìn, lắng nghe và sống" - Một bộ gồm 8 chương trình bao gồm 24 bức tranh, mỗi bức mô tả từng lời dạy Thiên Chúa giáo. Một series giới thiệu các nhân vật trong Kinh Cựu ước, cuộc đời của Chúa Jesu và các nhà thờ hồi mới thành lập

Sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn của GRN thế nào? 1- Chia sẻ lời răn sẽ dễ dàng - Bài này giới thiệu về một trong những cách khác nhau để sử dụng nguồn dữ liệu nghe nhìn cho từng mục

Làm thế nào để sử dụng nguồn tài nguyên âm thanh hình ảnh GRN - 2: Đi sâu hơn - Bài viết này cung cấp giải thích cụ thể hơn về cách mọi người học hỏi từ những câu chuyện, và lý do tại sao những câu chuyện không có nhiều bình luận.

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?