Lời sự sống 1 - Au

Is this recording useful?

Những mẫu chuyện Kinh Thánh bằng âm thanh, và các thông điệp truyền giáo giải thích sự cứu rỗi và đem đến sự dạy dỗ căn bản cho Cơ Đốc nhân. Mỗi chương trình là một lựa chọn tùy chỉnh, phù hợp với bôi cảnh của bản văn và có thể bao gồm các bài hát và âm nhạc.

Program Number: 16920
Language name: Au

Program Length: 58:17

Cơ Đốc nhân tin gì - 1 ▪ Why Did Jesus Die? ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 2 ▪ Hide God's Word (v. 1) ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 3 ▪ Hide God's Word (v. 2) ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 4 ▪ There's Not a Friend ▪ The Two Roads ▪ Jesus is the Good Road (v. 1-2) ▪ The Rich Fool ▪ Rock Of Ages

29:04

1. Cơ Đốc nhân tin gì - 1 ▪ Why Did Jesus Die? ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 2 ▪ Hide God's Word (v. 1) ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 3 ▪ Hide God's Word (v. 2) ▪ Cơ Đốc nhân tin gì - 4 ▪ There's Not a Friend ▪ The Two Roads ▪ Jesus is the Good Road (v. 1-2) ▪ The Rich Fool ▪ Rock Of Ages

Noah ▪ Follow, Follow ▪ God's Answers ▪ There's a Land ▪ Do Not Be Afraid ▪ Only One Road ▪ God's Hatred of Sin ▪ Sin Is Bad ▪ The Đứa con hoang đàng ▪ Bringing in the Sheaves (v. 1) ▪ Cầu nguyện ▪ How Great Thou Art

29:13

2. Noah ▪ Follow, Follow ▪ God's Answers ▪ There's a Land ▪ Do Not Be Afraid ▪ Only One Road ▪ God's Hatred of Sin ▪ Sin Is Bad ▪ The Đứa con hoang đàng ▪ Bringing in the Sheaves (v. 1) ▪ Cầu nguyện ▪ How Great Thou Art

Downloads and Ordering

These recordings are designed for evangelism and basic Bible teaching to bring the gospel message to people who are not literate or are from oral cultures, particularly unreached people groups.

Copyright © 1971 Global Recordings Network. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

Contact the Feedback Line.

Related information

Lời Sự Sống - GRN có lưu trữ hàng ngàn thu âm của các lời dạy Phúc Âm bằng các thứ tiếng khác nhau bao gồm từ những thông điệp cơ bản từ Kinh thánh

Tài liệu miễn phí - Tại đây bạn có thể tìm thấy các thông điệp chính của GRN bằng các thứ tiếng khác nhau bao gổm cả hình ảnh và các tài liệu khác có liên quan có thể tải xuống được

Thư viện âm thanh của GRN - Các tài liệu giảng dạy Kinh Thánh cơ bản và nâng cao phù hợp với nhu cầu và văn hóa của mọi người, đa dạng về cả hình thức và phong cách

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?