Light

Light

Balangkas: Short, God created light but sin brought darkness. Jesus came as Light of the World to save us from darkness and fear of spirits, etc.

Bilang ng Talata: X12

Wika: English

Tema: Sin and Satan (Light/Darkness, Sin, disobedience); Christ (Death of Christ); Bible timeline (Creation)

Tagapakinig: Animist; General

Istilo: Monolog

Layunin: Evangelism

Kawikaan mula sa Bibliya: Extensive

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

When God created the world He created Light, too. The world was very beautiful.

Then God created our first parents, Adam and Eve, and they were beautiful, too. Their lives were full of light and holiness.

One day they sinned against God...darkness entered their hearts, and sin and unhappiness entered the human race.
Because of the sin of our first parents, every person born into the world has a sinful nature.

But God does not want us to remain in sin and darkness. And so He sent His Son, the Lord Jesus Christ, to be the Saviour of sinful men and women. Listen to the words of the Son of God. "I am the light of the world. He that follows Me shall not walk in darkness, but shall have the Light of Life."

Jesus was sinless, but He died in the place of sinful men and women, and so He can take the darkness from our lives and give us Light. Would you like the Lord Jesus to save you? Would you like the darkness of sin, witchcraft, fear of spirits, and death taken from your heart and have the Light of salvation instead? Then today you may ask the Lord Jesus to give you the Light of Life. He will hear your prayer, because He is true, and His words are true.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons