Mga rekordings ng script na ito: Light

Pangalan ng mga WikaMay recording na Magagamit
Chichewa: Nyanja [Zimbabwe] - Words of Life
Hmar [India, Assam] - Words of Life 1
Kashmiri [India, Jammu and Kashmir] - Words of Life
Orau [India, Bihar] - Words of Life