God's Commands for His Children

God's Commands for His Children

Balangkas: Explains that when a person is saved, God's Spirit comes to live in him and help him. Outlines attitudes and behavior expected of a Christian: trust God; be thankful; love and help others; obey God and learn more about Him; pray often; meet with other believers; if sin overtakes, confess it and ask forgiveness.

Bilang ng Talata: 040

Wika: English

Tema: Eternal life (Salvation); Character of God (Love of God, Holy Spirit, Nature, character of God, Word of God (the Bible), Power of God / Jesus); Living as a Christian (Prayer, petition, Church, Christianity, Obedience, Spiritual Growth, Repentance, Faith, trust, believe in Jesus, Children of God); Problems (Problems, troubles, worries); Sin and Satan (Satan (the devil))

Tagapakinig: General; New Christian; Christian

Istilo: Monolog

Klase: Exhortation

Layunin: Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Extensive

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

When a person receives Jesus as his Saviour many good things happen to him. At that moment all his sins are forgiven. God's Spirit comes to live inside him and helps him to do what is right. He becomes a child of God. God becomes his Father. God helps him and cares for him.

But when we become God's child there are things we must do. We must always trust God and love Him. God showed His love for us when He gave Jesus, His Son, to die for us. Therefore we must always trust God's love for us. Even when we have sickness and trouble, God is still loving us. We must thank Him for what He lets come to us because He knows it is good for us. He showed His great power when He raised Jesus from the dead and made Him live again. Even when Satan tries to make us do wrong, He can help us to do right. We must thank Him for this too.

There is another thing God says we must do. We must love one another. Before we knew God, we were bad. We were enemies of God, but He still loved us. We must become like Him. We must love other people. Even when they are bad and when they treat us badly, we must love them. We can only do this when God's love is in our hearts. We must try to help them. We must tell them about Jesus and His love.

God is very good to His children. We must follow all that He says. He will give us strength to do this. He will make our hearts happy. We will want to always love Him and trust Him. We will want to learn more about Him from His Book. We should be always thanking Him and praising Him. We cannot see Him, but He is always with us. He likes to hear us speak to Him. Every day we should stop everything else and talk to Him for awhile. We should thank Him for His Son, and for taking away our sins, and for all His care over us. We can ask Him to help us if we have need. We should try to meet with other believers. Together we will like to remember His love to us, and talk to Him. We will learn from God's Word. We will praise Him, and help each other to do what He wants.

Sometimes we may not obey God's commands. Then we will be very sorry. We must tell Him about it. We should say, "God, my Father, I have done badness. I am sorry. It was wrong. Please forgive me for Jesus' sake. Help me not to do it again." He will forgive you and help you.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Choosing the audio or video format to download - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons