unfoldingWord 08 - Isor pora Joseph aru tae laga Ghor-manukhan ke Bachaise

unfoldingWord 08 - Isor pora Joseph aru tae laga Ghor-manukhan ke Bachaise

Balangkas: Genesis 37-50

Bilang ng Talata: 1208

Wika: Nagamese

Tagapakinig: General

Klase: Bible Stories & Teac

Layunin: Evangelism; Teaching

Kawikaan mula sa Bibliya: Paraphrase

Katayuan: Approved

Ang mga script ay panimulang gabay para sa pagsasalin at pagre-record sa ibat-ibang wika.Ang mga ito ay ay dapat na angkupin kung kinakailangan para maunawaan at makabuluhan sa bawat kultura at wika. Ilang termino at konsepto na ginamit ay maaaring gamitin para maipaliwanag o maaari di na palitan o tanggalin ng ganap.

Salita ng Talata

Bisi sal pichete, jetia Jacob bisi bura hoijaise, tai pora bisi morom kura tai laga chokora Joseph ke jaikena tailaga kokaikhan bhal pora ase-na-nai aru bhera-sagulikhan sob thik ase-na-nai sabole tai ke pathaise.

Joseph laga kokaikhan tai ke bisi ghin kuri thakise, kilemane taikhan laga baba pora Joseph ke bisi morom kore aru Joseph laga sapna te tai he sob uporte raj kuribo ineka paise. Jetia tai kokaikhan logote punchise, taikhan pora milikena taike dhuri rakhise aru pichete kunba noukar bikiri kura manukhanke bikiri kuridise.

Taikhan ghor wapas naja age-te, Joseph laga kapor phataikena saguli laga khun lagai dise. Khun thaka kapor dikhai dile taikhan laga baba bhabibo jongli-janwar he Joseph ke moraidise. Jakob bisi mon-dukh kurikena thakise.

Noukar bikiri kura manukhan pora Joseph ke Egypt te loijaise. Egypt bisi dangor aru takot desh asile, aru Nile nodi usorte thakise. Noukar bikiri kura manukhan Joseph ke ekta dhuni sorkar sahib logote bikiri kuridise. Joseph tai laga malik ke bisi bhal pora seva kurise aru Isor pora Joseph ke asis dise.

Tai laga malik laga maiki tai ke bhal lagi jaise aru tai logote bisna te ahibole koise. Hoilebi Joseph pora ineka nohobo koise aru Isor laga usorte ineka pap kam nakoribo koise. Utu maiki bisi khong kurise aru Joseph laga eku galti nathakilebi, tai ke bodnam kurise aru tai ke koidighor te halidise. Ta-te bi Joseph Isor laga kotha manikena thakise aru Isor tai ke asis dise.

Tai eku bia kam kura nai, hoilebi tai dui-sal upor koidighor te thakise. Ek rati te, Egypt laga raja sapna duita paikena bisi chinta hoi jaise. Tai laga jiman bhal-dimag-thaka manukhan ase taikhan kunbi itu laga motlob koidibole paranai.

Isor pora Joseph ke sapnakhan laga motlob kobo paribole hokti dise, itu nimite raja pora Joseph ke koidi ghor pora anibole koise. Raja laga sapna laga motlob tai ineka koise; ‘‘Isor pora koi ase, sat-sal nimite Egyp te sob jagate khabole bisi-bisi bhal hoithakibo. Itu pichete sat-sal tok kha-a-loakhan napabo.’’

Aru raja Joseph ke bisi bhal paise aru pora Egypt desh te Joseph ke tai laga pichete sob pora bisi takot thaka manu banaise!

Sat sal laga khabole bisi thaka homoete, Joseph pora manukhan sobke khabole samankhan joma koribole koise. Aru jitia kha-a-loa napa hoi jaise, aru kha-a-loakhan khotom hoi jaise, tetia joma korikena rakhi thaka kha-a-loakhan bikiri kuribole lagise.

Egypt te he nohoe hoilebi sob deshkhan te kha-a-loa napaikena bisi digdar hobole lagise aru Jakob aru tai laga ghor-manukhan thaka desh Canaan te bi bisi digdar hoise.

Itu nimite Jakob pora tai laga dangor chokorakhan ke Egypt te jaikena kha-a-loakhan kinibole jabi koise. Jetia taikhan tai laga age-te khara kurithakise, taikhan Joseph ke chinibole paranai. Hoilebi Joseph ekbar te he taikhan ke chiniloise.

Tailaga kokaikhan bhal manu hoise na nohoe jani-ja-a pichete, tae taekhanke koise; ‘‘Ami apunikhan laga bhai Joseph ase! Itia bhoi nokoribi. Apunikhan amike bikiri kuridia bisi bia kam kurise. Hoilebi Isor he utu bia kamke bhal ekta hobole dise. Apunikhan Egypt te thakibi aru apunikhan laga ghor-manukhan sob ke ami pora kha-a-loa dibo aru thakibole laga jaga dibo.’’

Taikhan Egypt pora ulaikena ghor wapas punchise aru taikhan laga baba ke Joseph itiabi jinda ase koise. Aru Jakob bisi khusi hoise.

Jakob bisi bura manu thaka homoete he Egypt te jabole ulaise. Tailaga ghor-manukhan aru Canaan desh te jiman samankhan thakise, itu sob loikena Egypt-te ahi jaise. Jakob namura age-te tai tailaga chokora ekjon ekjon ke tailaga asis dise.

Isor pora Abraham ke tai laga kotha juntu milaikena kosom rakhise, utu kotha itia Isak ke, aru Jakob ke, aru Jakob laga baroh chokorakhan aru taekhan laga ghor-manukhan logote thakise. Tailaga baroh chokora laga khandankhan pora he Israel laga baroh-tah jati hoise.

Katulad na kaalaman

Salita ng Buhay - Ang GRN ay mayroong mensahe sa audio sa libo-libong wika na naglalaman ng mensahe base sa Bibliya tungkul sa kaligtasan at Kristyanong pamumuhay.

Libreng mga download - Dito ay matatagpuan ang lahat ng pangunahing scripts mensahe ng GRN sa ibat-ibang wika, at mga larawan at iba pang katulad na materyales, ay maaari ng i-download.

Ang GRN Aklatang Audio - Pag-eebanghelyo at panimulang kagamitan ng katuruang Bibliya na angkop sa mga pangangailangan at kultura ng mga tao sa isang iba't ibang estilo at mga format.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?