ภาษา Tiwi

ชื่อภาษา: Tiwi
รหัสภาษา ISO: tiw
รหัสภาษาของจีอาร์เอ็น: 3716
ขอบเขตภาษา: ISO Language
ภาษารัฐ: Verified

ตัวอย่างภาษา Tiwi

Tiwi - Two Ways.mp3

บันทึกเสียงที่มีในภาษา Tiwi

สื่อบันทึกเสียงเหล่านี้มีเป้าหมายในการประกาศและสอนพระคัมภีร์ระดับพื้นฐาน เพื่อนําข่าวประเสริฐไปยังกลุ่มคนที่อ่านหนังสือไม่ได้ หรือกลุ่มชนที่นิยมสื่อสารโดยการพูดคุยเป็นหลัก และมีเป้าหมายมุ่งเน้นกับกลุ่มที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง

พระคำแห่งชีวิต

(ดาวน์โหลด  MP3 ในภาษา Tiwi) บันทึกเสียงเรื่องสั้นจากพระคัมภีร์ เรื่องข่าวประเสริฐ์ และอาจมีดนตรีและเพลง เนื้อหาจะอธิบายความรอดและให้คำสอนคริสเตียนพื้นฐาน

ดาวน์โหลด Tiwi

รายการภาษาอื่นที่มีภาษา Tiwi ผสมบ้าง

เพลง Across Our Land ดาวน์โหลด เพลง Across Our Land MP3 ในภาษา Tiwi (in English: Aboriginal)

Lord Hear Our อธิษฐาน ดาวน์โหลด Lord Hear Our อธิษฐาน MP3 ในภาษา Tiwi (in English: Aboriginal)

Move around for Jesus ดาวน์โหลด Move around for Jesus MP3 ในภาษา Tiwi (in English: Aboriginal)

Sing to the Lord ดาวน์โหลด Sing to the Lord MP3 ในภาษา Tiwi (in English: Aboriginal)

We Are One ดาวน์โหลด We Are One MP3 ในภาษา Tiwi (in English: Aboriginal)

Ekshun Songs [Action เพลง] ดาวน์โหลด Action เพลง MP3 ในภาษา Tiwi (in Kriol)

Gibit Preis La God [Praise the Lord] ดาวน์โหลด Praise the Lord MP3 ในภาษา Tiwi (in Kriol)

Kaman Langa Jesus Yumob [Come to Jesus] ดาวน์โหลด Come to Jesus MP3 ในภาษา Tiwi (in Kriol)

ชื่ออื่นสำหรับ Tiwi

Melville Is.

พื้นที่ใช้ภาษา Tiwi

Australia

People Groups who speak Tiwi

Tiwi;

ทำงานกับจีอาร์เอ็นเกี่ยวกับภาษานี้

หากคุณมีใจรักพระเยซู และมีภาระใจในการสื่อข่าวประเสริฐของพระองค์แก่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องจากพระคัมภีร์ในภาษาของเขาเอง หรือหากภาษานี้เป็นภาษาท้องถิ่นของคุณ หรือคุณรู้จักผู้ที่ใช้ภาษานี้ หากคุณต้องการสำรวจหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาษานี้ หากคุณสามารถช่วยเราหาผู้ที่จะแปลบทความหรือพูดบรรยายในการบันทึกเสียงภาษานี้ได้ หากคุณต้องการสนับสนุนสื่อบันทึกเสียงในภาษานี้หรือภาษาอื่น กรุณา ติดต่อสตูดิโอใหญ่ของ จีอาร์เอ็น

จีอาร์เอ็นเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร และไม่มีนโยบายให้เงินเป็นค่าตอบแทนแก่ผู้แปลหรือผู้ช่วยด้านภาษา ผู้ที่ช่วยในงานล้วนแต่ช่วยอย่างสมัครใจ

GRN ให้พี่น้องคริสเตียนมีส่วนในการประกาศกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง โดยสื่อเรื่องต่างๆ จากพระคัมภีร์ บทความประกาศข่าวประเสริฐ เพลงและดนตรี ท่านสามารถช่วยพันธกิจมิชชั่นหรือคริสตจักรที่ประกาศหรืองานบุกเบิกคริสตจักร โดยสนับสนุนหรือแจกจ่ายสื่อของเรา พี่น้องสามารถมีส่วนในพันธกิจมิชชั่นได้ไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน หากท่านไปคริสตจักรเป็นประจำและเชื่อพระคัมภีร์ ท่านก็สามารถมีบทบาทในพันธกิจมิชชั่นได้ และสามารถเห็นชนชาติที่ข่าวประเสริฐยังเข้าไปไม่ถึง มีโอกาสได้ยินได้ฟังข่าวประเสริฐของพระเยซู ติดต่อสำนักงานจีอาร์เอ็นที่อยู่ใกล้คุณ