பார்க்க,கவனிக்க,வாழ 5 சோதனைகளில் தேவனுக்காக - Naga, Tangshang

இந்த பதிவு பயனுள்ளதாக இருக்கிறதா?

புத்தகம்-5 ஒலி-ஒளிகாட்சி தொடரில் எலிசா, தானியேல், யோனா, நெகேமியா, எஸ்தர் பற்றிய வேதாகம கதைகள் நற்செய்தி பரப்புவதற்கும் தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதற்கும் முறையான கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொண்டது

நிரலின் எண்: 62014
நிரலின் கால அளவு: 33:53
மொழியின் பெயர்: Naga, Tangshang
உரையை வாசிக்க
பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

முகவுரை ▪ படங்கள் 1. Naaman Visits Elisha's House

1:54

1. முகவுரை ▪ படங்கள் 1. Naaman Visits Elisha's House

படங்கள் 2. Naaman in the River

0:59

2. படங்கள் 2. Naaman in the River

படங்கள் 3. Elisha and the Army of God

1:06

3. படங்கள் 3. Elisha and the Army of God

படங்கள் 4. Elisha and the Blind Army

1:22

4. படங்கள் 4. Elisha and the Blind Army

படங்கள் 5. The Siege of Samaria

1:08

5. படங்கள் 5. The Siege of Samaria

படங்கள் 6. The Four Lepers

1:39

6. படங்கள் 6. The Four Lepers

படங்கள் 7. யோனா flees from God

1:01

7. படங்கள் 7. யோனா flees from God

படங்கள் 8. யோனா and the Great Fish

1:04

8. படங்கள் 8. யோனா and the Great Fish

படங்கள் 9. யோனா at Nineveh

1:45

9. படங்கள் 9. யோனா at Nineveh

படங்கள் 10. எஸ்தர் and the King

1:11

10. படங்கள் 10. எஸ்தர் and the King

படங்கள் 11. Mordecai Refuses to Bow Down

1:34

11. படங்கள் 11. Mordecai Refuses to Bow Down

படங்கள் 12. எஸ்தர்'s Feast

2:14

12. படங்கள் 12. எஸ்தர்'s Feast

படங்கள் 13. தானியேல் and His Friends

1:06

13. படங்கள் 13. தானியேல் and His Friends

படங்கள் 14. தானியேல் and the King of Babylon

1:28

14. படங்கள் 14. தானியேல் and the King of Babylon

படங்கள் 15. The Image of Gold

1:06

15. படங்கள் 15. The Image of Gold

படங்கள் 16. The Furnace of Fire

1:09

16. படங்கள் 16. The Furnace of Fire

படங்கள் 17. தானியேல் Prays to God

1:13

17. படங்கள் 17. தானியேல் Prays to God

படங்கள் 18. தானியேல் in the Lions' Den

1:21

18. படங்கள் 18. தானியேல் in the Lions' Den

படங்கள் 19. நெகேமியா Before the Great King

1:33

19. படங்கள் 19. நெகேமியா Before the Great King

படங்கள் 20. நெகேமியா Inspects the Ruined City

1:23

20. படங்கள் 20. நெகேமியா Inspects the Ruined City

படங்கள் 21. Building the Walls

1:21

21. படங்கள் 21. Building the Walls

படங்கள் 22. எஸ்றா Reads the Law

1:23

22. படங்கள் 22. எஸ்றா Reads the Law

படங்கள் 23. Jesus on the Cross

1:52

23. படங்கள் 23. Jesus on the Cross

படங்கள் 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life

1:47

24. படங்கள் 24. Jesus Shows the Way to Everlasting Life

பதிவிறக்கங்களும் வரிசைப்படுத்துதலும்

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Copyright © 1999 GRN. This recording may be freely copied for personal or local ministry use on condition that it is not modified, and it is not sold or bundled with other products which are sold.

எங்களை தொடர்பு கொள்க for inquiries about allowable use of these recordings, or to obtain permission to redistribute them in ways other than allowed above.

பதிவுகளை உருவாக்குவது செலவு அதிகம். இந்த அமைச்சகத்தைத் தொடர GRNக்கு நன்கொடை வழங்குவதை கருத்தில் கொள்ளவும்.

இப்பதிவுகளை நீங்கள் பயன்படுத்துவது பற்றியும், அதன் சாதகப்பலன்களைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்துக்களை நங்கள் அறிய விரும்புகின்றோம். கருத்து வரி தொடர்புக்கு.

தொடர்புடைய தகவல்கள்

இலவச பதிவிறக்கங்கள் - இங்கே நீங்கள் GRN இன் முதன்மையான செய்தி உரைகளை பற்பலமொழிகளில், படங்கள் இன்னும் தொடர்புடைய உபகரணங்களையும் பதிவிறக்கம் செய்ய கிடைக்கிறது.

"பார்க்க,கேட்க,வாழ" ஆடியோ காட்சி - நற்செய்தியும் கிறிஸ்தவ போதனைகளை பற்றிய 24 படங்கள் கொண்ட 8 நிகழ்ச்சி நிரல்கள் ஒரு தொகுப்பாக உள்ளது. இதில் வேதாகமத்தில் பழைய ஏற்பாட்டின் முக்கிய நபர்கள், இயேசுவின் வாழ்க்கை, மற்றும் ஆரம்பகால சபைகளைப் பற்றி அடங்கியுள்ளது.

ஆடியோவுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பயன்படுத்துவது - 1: சுவிசேஷம் பகிர்ந்துகொள்ளுதலை எளிதாக்குதல் - இந்த பகுதி GRN இன் ஒலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை எப்படி பல்வேறு வழிகளில் சிறப்பாக ஊழியத்தில் பயன்படுவது பற்றி ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கிறது.

GRN கேட்பொலியுடன் கூடிய காட்சி வளங்களை பயன்படுத்துவது எப்படி - 2: ஆழமாக செல்லுதல் - இந்த கட்டுரையில் மக்கள் எப்படி கதைகள் மூலம் கற்று கொள்கிறார்கள் மேலும் ஏன் கதைகளில் நிறைய வருணனை இருப்பதில்லை என்பது பற்றியும் விளக்கம் கொடுக்கிறது.

GRN இன் ஆடியோ நூலகம் - சுவிஷேஷத்திற்கும் வேதாகம அடிப்படை போதனைகளுக்கும் தேவையான உபகரணப் பொருட்கள் மக்களின் தேவைக்கும் கலாச்சாரத்திற்கும் பாணிகளுக்கும் ஏற்ற விதத்தில் பல்வேறு வடிவமைப்புகளில் அமைந்துள்ளது.

Copyright and Licensing - GRN shares it's audio, video and written scripts under Creative Commons

Creating DVDs using the GRN Slide show Videos - How to burn DVDs for specific people groups you are trying to reach

Choosing the right audio or video format - What audio and video file formats are available from GRN, and which one is best to use?